Naar de hoofdinhoud
Aan de Slag: FAQ

De meest voorkomende vragen

Meer dan een week geleden bijgewerkt

1. Hoe kunnen studenten worden toegevoegd aan een opdracht, en hoe kunnen de studenten aan groepen worden toegevoegd?

Dit is afhankelijk van het integratie type. Details over hoe studenten aan een FeedbackFruits tool kunnen worden toegevoegd op basis van het type integratie is hier te vinden.

Indien er sprake is van een partner institutie met een volledige integratie (LTI + API) die gebruik maakt van Canvas, Blackboard, Moodle of Brightspace, zullen de studentengroepen gesynchroniseerd worden vanuit de LMS. Deze studentengroepen kunnen aangemaakt worden binnen de LMS-omgeving, binnen een FeedbackFruits opdracht kunnen de studenten die deel dienen te nemen geselecteerd worden. Details over hoe dit proces werkt kunnen hier gevonden worden.

Indien er geen sprake is van een partner institutie, een beperkte LMS-integratie in plaats is (enkel LTI) of als er gebruik gemaakt wordt van een andere LMS, kunnen de studenten naar de opdracht navigeren binnen het vak in de LMS. Groepen dienen echter handmatig worden aangemaakt. Details met betrekking tot dit proces, kunnen hier worden gevonden.

Indien er gebruik gemaakt wordt van het website-platform, dienen de studenten handmatig uitgenodigd te worden. Instructies met betrekking tot hoe dit mogelijk is, zijn hier te vinden. Groepen dienen ook handmatig worden toegevoegd, informatie met betrekking tot hoe dit werkt, is hier te vinden.

Wanneer FeedbackFruits voor de eerste keer wordt gebruikt, is het mogelijk dat er een scherm verschijnt met de melding ‘syncing students and groups’ (studenten en groepen synchroniseren), wanneer studenten aan de opdracht worden toegevoegd. Details over waarom dit het geval is, zijn te vinden door hier te klikken.

2. Wanneer is het zichtbaar wie de studenten dienen te beoordelen?

Indien er een deadline is ingesteld binnen een Peer Review of Group Member Evaluation opdracht, zullen de allocaties met betrekking tot de beoordeling worden gemaakt nadat de inleverdeadline is verstreken. Voor dit moment is er voor docenten noch studenten geen inzicht met betrekking tot de beoordelings allocaties.

Als de optie 'allow late hand-in’ (laattijdige inlevering toestaan) is ingeschakeld, dan krijgen studenten die na de deadline inleveren, een beoordeling toegewezen volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Deze manier van toewijzen van beoordelingen is ook het geval wanneer er geen deadline is ingesteld.

Meer informatie over de allocaties van het werk van de studenten is hier te vinden.

3. Hoe kan de activiteit van de studenten binnen de opdracht bijgehouden worden?

Zodra de studenten vooruitgang hebben geboekt binnen de opdracht, zal het analyse venster zichtbaar worden. Zodra de 'statistics per active student’ (statistieken per actieve student) beschikbaar zijn, is het mogelijk om de voortgang van de studenten te volgen in het statistieken overzicht dat bovenaan de opdracht te vinden is. Deze informatie is evenals te vinden in het statistieken overzicht voor iedere respectieve stap binnen de opdracht. Meer informatie over hoe te navigeren binnen de statistieken en de analyse symbolen is hier beschikbaar.

Er is een optie om de statistieken te downloaden in een .xlsx-bestand. Deze statistieken kunnen gedownload worden door te klikken op de knop 'download' in het introductie venster van de opdracht. Dit is vooral handig voor opdrachten die grotere aantallen studenten bevatten. Details over hoe de studenten statistieken gedownload kunnen worden, is hier te vinden.

In sommige gevallen lijken de studenten statistieken onjuiste gegevens te bevatten voor sommige leeractiviteiten. Mocht dit het geval zijn, is hier meer informatie te vinden.

4. Hoe kunnen de allocaties met betrekking tot de beoordeling onder de studenten herleid worden?

De eenvoudigste manier om erachter te komen wie wie nakijkt, is door de opdracht analytics in een .xlsx-bestand te downloaden, zoals hierboven vermeld. Deze download wordt pas beschikbaar nadat de studenten vooruitgang hebben geboekt.

Dit bestand geeft een beknopt overzicht van alle activiteit van de studenten in de opdracht, zoals inzendingen, opmerkingen bij beoordelingen en beoordelingen.

5. Kunnen studenten de feedback die ze hebben gekregen downloaden?

Ja, zowel studenten als leraren kunnen de feedback downloaden in PDF-formaat. Hoe dit mogelijk is, is hier omschreven.

6. Is het mogelijk om de ingeleverde bestanden te verwijderen?

Inleveringen kunnen enkel door studenten verwijderd worden zolang inleverdeadline nog niet verstreken is. Dit kan gedaan worden door op het 'prullenbak' icoon te klikken helemaal rechts van de inleverdeadline.

Na het verstrijken van de deadline is het niet meer mogelijk voor studenten om hun inzendingen te verwijderen, omdat dat het beoordelingsproces zou kunnen verstoren.

7. Zullen docenten en studenten een melding krijgen wanneer een opdracht gepubliceerd wordt?

Ja, FeedbackFruits stuurt notificatiemails over gebeurtenissen binnen de leeractiviteiten. Meer informatie over wanneer, hoe, of waarvoor er meldingen ontvangen worden, kunnen hier gevonden worden.

8. Is het mogelijk om de aangemaakte opdracht vanuit het perspectief van een student te bekijken?

Helaas is de studenten weergave binnen de LMS nog niet compatibel met FeedbackFruits, wat betekent dat deze niet gebruikt kan worden om zelf als student de opdracht te openen.

Een alternatieve oplossing is het aanvragen van een apart studentenaccount (dummy account) bij de beheerder van de LMS ( of IT-afdeling). Dit account kan als student aan het vak toegevoegd worden. Daarnaast is het mogelijk om contact op te nemen met onze support afdeling, zij kunnen de opdracht indien gewenst controleren.

Binnen ons helpcentrum kan er gezocht worden naar artikelen die meer inzicht bieden in het studentenperspectief voor de gewenste FeedbackFruits tool. Deze kunnen gevonden worden door te zoeken naar ‘[naam tool invoegen] + Studenten Perspectief’.

9. Is het mogelijk om aanpassingen te maken in de opdracht zonder iets te verwijderen?

Indien er gewenst is om de opdracht te bewerken of aan te passen nadat deze is aangemaakt, is dit mogelijk door op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm te klikken. Door hier op edit te klikken, zal er een bewerkingsscherm geopend worden waarbinnen wijzigingen aan de instellingen van de opdracht gemaakt kunnen worden.

In het geval dat er gebruik gemaakt wordt van een Interactief document, - Video, - Audio of Interactieve presentatie, is het na het toevoegen van commentaar en vragen nog steeds mogelijk om het bestand te wijzigen zonder het commentaar dat is toegevoegd te verwijderen. Meer details hierover, is hier te vinden.

Wanneer de naam van de Feedbackfruits opdracht gewijzigd dient te worden zodat de opdracht binnen FeedbackFruits en de LMS dezelfde naam zal krijgen, kan er hier meer informatie gevonden worden.

10. Is het mogelijk om een bestaande opdracht te kopiëren?

Een reeds binnen de LMS aangemaakte leeractiviteit is eenvoudig her te gebruiken. Details met betrekking tot hoe dit mogelijk is, zijn hier te vinden.

Wanneer er gekozen is voor een Peer Review, Group Member Evaluation, Assignment Review of Skill Review opdracht is het daarnaast ook mogelijk om de feedback criteria van een eerder opgezette opdracht her te gebruiken. Meer informatie met betrekking tot het kopiëren van de ingestelde criteria is hier te vinden.

11. Hoe kunnen problemen met de synchronisatie van agenda's met FeedbackFruits opgelost worden?

In sommige gevallen kunnen er problemen ondervonden worden met betrekking tot de synchronisatie tussen de kalender binnen de LMS en de deadlines ingesteld binnen FeedbackFruits. Details met over hoe deze problemen opgelost kunnen worden, zijn hier te vinden.

12. Welke browser werkt het beste met FeedbackFruits?

Voor een optimale gebruikerservaring wordt aangeraden om Chrome of Firefox te gebruiken, het gebruik van Edge, Safari of Internet Explorer wordt hier over het algemeen afgewezen.

13. Welke bestandstypen worden ondersteund?

Een overzicht van welke bestandstypen worden ondersteund door een FeedbackFruits opdracht, kan hier gevonden worden.

Was dit een antwoord op uw vraag?