Naar de hoofdinhoud
Turnitin | FAQ
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Als reactie op plagiaat in het werk van studenten hebben we plagiaatcontrole volgens de industrienorm geïntroduceerd, mogelijk gemaakt door Turnitin. Deze functie dient als eerste verdedigingslinie tegen onbedoeld kopiëren door studenten of inhoud van platforms zoals Wikipedia.

Voor meer informatie, zie de gerelateerde artikelen:

Naast deze gebruiksaanwijzingen hebben we hier nog een aantal andere veelgestelde vragen over de integratie tussen FeedbackFruits en Turnitin verzameld.

1. Gaan de gegevens en inzendingen van studenten rechtstreeks via de Turnitin-account? Waar en welke gegevens van studenten worden opgeslagen?

Inzendingen van studenten gaan naar de reguliere mediadienst van FeedbackFruits, maar als plagiaatcontrole is ingeschakeld, stuurt FeedbackFruits de inzending en de gegevens ook naar Turnitin om het plagiaatrapport te genereren.

2. Is het voor testdoeleinden mogelijk om Turnitin alleen in bepaalde cursussen te integreren en de plagiaatfunctie dus niet aan de hele instelling te tonen?

Vanuit een integratieperspectief kunnen we Turnitin alleen activeren per instellingsomgeving. Docenten en onderwijsontwerpers moeten de functie echter nog steeds inschakelen voor elke individuele cursus of opdracht. Bekijk hier hoe je de stappen van Turnitin gebruikt.

3. Is er ook een manier om een FeedbackFruits en Turnitin testaccount of sandbox te krijgen?

Als je een sandbox-account van Turnitin kunt krijgen, kun je deze gebruiken om de integratie te testen.

4. Zien studenten het plagiaatrapport?

Nee, op dit moment zien studenten niets anders na het inleveren via FeedbackFruits, noch het plagiaatpercentage of -rapport. Bekijk hier de weergave voor studenten. Alleen docenten hebben toegang tot het plagiaatrapport van Turnitin.

5. Momenteel hebben alleen docenten inzicht in het plagiaatrapport. Zijn er plannen om het rapport ook beschikbaar te maken voor studenten?

Op dit moment kunnen alleen docenten rapporten inzien. Het zit niet in onze huidige Roadmap om de rapporten van studenten te ondersteunen, omdat dit verdere implementatiestappen en beperkingen vereist.

6. Moeten studenten een bepaald plagiaatpercentage halen als voorwaarde om verder te gaan met de rest van de activiteit of om de opdracht te halen?

Nee, op dit moment wordt dat niet meegenomen in ons beoordelingssysteem. Docenten kunnen dit echter wel beslissen als de plagiaatscore erg hoog of onaanvaardbaar is. Docenten kunnen de eindcijfers eenvoudig handmatig aanpassen in onze beoordelingsmodule. Bekijk de stappen in dit artikel hier.

7. Totdat de deadline is verstreken of voordat het werkstuk ter beoordeling aan medestudenten wordt voorgelegd, kunnen studenten het werkstuk opnieuw insturen. Ziet de docent de plagiaatanalyse voor elke inzending die de student heeft gestuurd?

Docenten zien alleen de plagiaatresultaten van de inzendingen die niet verwijderd zijn. Met andere woorden, de definitieve inzendingen die zijn ingeleverd voor het sluiten van de deadline of wanneer het tijd is om medestudenten toe te wijzen voor beoordeling.

8. Wordt mijn Turnitin-productlicentie (bijv.: Similarity, Originality, ...) ondersteund door FeedbackFruits? Welke licentie heb ik nodig?

Neem contact op met uw Turnitin-contactpersoon om uit te zoeken welke Turnitin-productlicentie uw instelling heeft en of deze toegang biedt tot de Turnitin Core API, waarop onze FeedbackFruits-integratie is gebaseerd.

9. Welke Turnitin-instelvoorwaarden en standaardinstellingen gebruikt FeedbackFruits?

FeedbackFruits gebruikt dezelfde Turnitin-instellingen en -voorwaarden die zijn ingesteld in het LMS van uw instelling.

10. FeedbackFruits geeft een aantal plagiarsim-scores weer. Wat betekent elk percentage?

  • % Totale overeenkomst: Het gemiddelde percentage tekst in de inzending dat overeenkomt met andere bronnen.

  • % gematchte internettekst in de inzending: Het percentage gematchte internetcontent in de inzending.

  • % gematchte publicatietekst in de inzending: Het percentage gematchte tekst tussen de inzending en andere publicaties, zoals academische artikelen of boeken.

  • % gematchte tekst van ingediende werken in de inzending: Het percentage gematchte tekst dat ook wordt gevonden in de database met ingediende werken van Turnitin. Dit geeft aan of de inzending overeenkomt met de inzending van een andere student.

11. Wat stelt de knipperende oranje stip voor?

De knipperende oranje stip vertegenwoordigt het laden van de plagiaatcontrole. Deze verschijnt wanneer een student net zijn inzending heeft geüpload en het systeem van Turnitin de plagiaatcontrole aan hun kant aan het verwerken is.

Heb je meer vragen die hier niet worden beantwoord? Stel deze dan aan je FeedbackFruits contactpersoon of neem contact op met onze Support Chat. We zullen meer informatie in deze gids opnemen met veelgestelde vragen van onze gebruikers en community.


Dit is het einde van het Turnitin | FAQ artikel.

Als je vragen hebt of een technisch probleem ondervindt, kun je contact opnemen met ons vriendelijke ondersteuningsteam door op de blauwe chatknop te klikken (Opmerking: ondersteuning is elke werkdag 24 uur beschikbaar & niet beschikbaar in het weekend).

Was dit een antwoord op uw vraag?