Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesUitleg over tool settings
Configurable Grading | Uitleg
Configurable Grading | Uitleg

Hoe kunnen cijfers worden toegekend binnen FeedbackFruits?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Met configurable grading (configureerbare cijfers) is het als docent mogelijk om een bepaalde waarde toe te kennen aan een specifiek deel van een opdracht. Op deze wijze, bepaald te docent welke elementen van de opdracht zwaarder zullen wegen binnen de totale beoordeling. Het cijfer zal automatisch worden aangepast aan de toegepaste percentages. De opbouw van deze cijfers zal ook zichtbaar worden in het Grade Center of Gradebook van de LMS.

Op het onderstaande voorbeeld is zichtbaar dat het cijfer gebaseerd is op de verschillende stappen die door de studenten genomen dienen te worden om de opdracht succesvol af te ronden. Per criterium is het mogelijk het gewicht aan te passen. Dit zorgt ervoor dat sommige criteria zwaarder zullen wegen dan andere.

Fig. 1: Cijferbepaling met 3 categorieën in editmodus. Meer stappen kunnen worden toegevoegd indien gewenst.

Fig. 2: Docentenoverzicht van de toegekende punten aan elke categorie per leerling in een groep.

Handmatig aanpassen van cijfers (Manual grading override)

Docenten kunnen cijfers voor de studenten indien gewenst handmatig binnen FeedbackFruits aanpassen.

Het aantal punten dat er per student behaald kan worden, kan in de laatste kolom van de beoordelingstabel worden aangepast (optional grade adjustment). De veranderingen zullen hierna zichtbaar zijn in het percentage van het totaalcijfer.

Pass/Fail grading

Docenten hebben de mogelijkheid om een slaag/zak cijfer te geven voor de opdrachten. Door op 'settings' te klikken kan een drempel ingesteld worden, met het vereiste aantal punten om een voldoende te krijgen. Deze drempel kan later nog worden aangepast.

Alvorens de cijfers te publiceren, zal het aantal punten dat nodig is om de opdracht te slagen, zichtbaar zijn. Eens gepubliceerd, zullen de studenten zien of ze geslaagd zijn, samen met de normale uitsplitsing van het behaalde cijfer. Docenten krijgen zoals gewoonlijk een overzicht van de scores, samen met een kolom die toont of de student al dan niet geslaagd is voor de opdracht.

Automatisch publiceren voor beoordeling

De docent heeft de mogelijkheid om een toekomstige datum in te stellen waarop de cijfers van de opdracht automatisch gepubliceerd zullen worden. Na het publiceren van de cijfers binnen FeedbackFruits, zullen de cijfers automatisch naar de LMS gestuurd worden. Om de cijfers naar het LMS te sturen, is het belangrijk dat het geven van cijfers is ingeschakeld binnen de LMS. Dit artikel zal toelichten hoe het geven van cijfers binnen de LMS ingeschakeld kan worden.

Docenten kunnen een datum instellen in de beoordelingstabel door op 'selecteer publicatiedatum' te klikken, waarna er een datum en tijd geselecteerd kan worden. Het is ook mogelijk om geen datum te selecteren, waarmee het mogelijk wordt om alsnog handmatig de cijfers te publiceren.

Was dit een antwoord op uw vraag?