Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesFeedbackFruits toevoegen aan een vak
Een FeedbackFruits tool toevoegen in Canvas
Een FeedbackFruits tool toevoegen in Canvas

FeedbackFruits gemakkelijk binnen het Canvas vak integreren

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Om op een geïntegreerde wijze met de FeedbackFruits tools te kunnen werken, dienen deze aan eerst aan het vak toegevoegd te worden. Gelukkig is dit heel eenvoudig! In dit artikel zal het proces bestaande uit slechts een aantal stappen worden toegelicht. Mocht het nog steeds niet lukken? Aarzel dan niet op contact op te nemen met ons support team via de blauwe knop links onderaan het scherm!

In Canvas kunnen de tools worden toegevoegd als een Opdracht ('Assignment') of als een item binnen een Module. Het toevoegen van een FeedbackFruits tool als een Opdracht biedt iets meer mogelijkheden. Het belangrijkste verschil is dat wanneer tools worden toegevoegd als een Canvas Opdracht, de cijfers kunnen worden teruggestuurd naar Grade Center in Canvas.

Een FeedbackFruits tool toevoegen als een Opdracht (Assignment).

Door te navigeren naar de 'Assignments'-tab (opdrachten) is het ook mogelijk om een opdracht toe te voegen.

1. Klik op de blauwe knop: '+ Opdracht'. Daarnaast kan er ook op de '+' geklikt worden, maar dan dient er uiteindelijk naar dezelfde pagina genavigeerd te worden om een externe tool toe te voegen.

2. Vul een herkenbare naam in voor de studenten en desgewenst een omschrijving. Hier is het ook mogelijk om in te vullen hoeveel punten studenten voor deze opdracht kunnen krijgen.

3. Selecteer 'Externe tool' en klik op 'Zoek/Find' om de juiste FeedbackFruits tool uit de lijst te selecteren.

Nadat er op 'Zoeken' is geklikt, kan de juiste FeedbackFruits tool gekozen worden in het menu 'Configureer externe tool'.

Na het kiezen van de tool kan de FeedbackFruits opdracht ingesteld en opgeslagen worden. Na het opslaan komt zal het menu 'Configureer externe tool' wederom verschijnen. Hier dient er nogmaals op 'select' geklikt te worden om de link naar de tool in te voeren in binnen de Canvas Assignment.

Nadat alle gewenste instellingen zijn toegevoegd, dient er op 'Opslaan' of 'Opslaan & publiceren' geklikt te worden ('Save / Save & publish'), indien de opdracht direct beschikbaar mag worden voor de studenten

4. In deze laatste stap is het mogelijk een 'sectie' te selecteren voor wie deze opdracht is bedoeld. (Indien er sprake is van een LTI en API gebruikt, moet er rekening gehouden met het feit dat wanneer het een groepsopdracht is, de groepsets die in Canvas opgesteld zijn alleen studenten mogen bevatten die zich binnen deze sectie bevinden, anders worden er studenten ingeschreven in de opdracht terwijl deze voor hen nog niet zichtbaar is).

5. Klik op 'Opslaan/Save'!

Dat was het! De FeedbackFruits tool is nu toegevoegd aan het vak binnen Canvas. Vergeet niet wanneer het instellen van de tool is afgerond, deze nog gepubliceerd dient te worden voor studenten zodat zij de tool ook kunnen zien.

Een FeedbackFruits tool toevoegen in Modules.

1. Om FeedbackFruits in een cursus te gebruiken, kan er genavigeerd worden naar het vak waarbinnen de tools toegevoegd dienen te worden. Klik vervolgens op 'Modules' of 'Opdrachten'. We zullen eerst bespreken hoe een tool kunt toegevoegd kan worden als een als een item binnen een Module.

2. Kies de juiste module waaraan de tool toegevoegd dient te worden. In dit voorbeeld willen we een tool toevoegen als item aan de module 'Course Information'. Om een tool toe te voegen, kan er geklikt worden op de '+' knop in de rechterbovenhoek van deze specifieke module. Let er hier op dat de blauwe '+ module', een nieuwe module aan zal maken, een dus nieuwe sectie aan de cursus toe te voegen in plaats van een nieuwe opdracht. Nadat u op de '+' hebt geklikt, verschijnt het volgende scherm:

3. Kies 'External Tool' (of Externe Tool). Alle beschikbare externe tools verschijnen: kies hier de gewenste de FeedbackFruits tool die het beste binnen het betreffende vak past. In dit geval kiezen we voor Interactive Document.

4. Een Interactive Document zal nu worden toegevoegd de eerste module binnen het vak. Zoals zichtbaar in het onderstaande overzicht, is de opdracht nog niet gepubliceerd: het Interactive Document is nog niet zichtbaar voor de studenten. Klik op de link om de tool in te stellen. Voor hulp met het instellen van onze tools, klik hier om te zien hoe iedere tool wordt ingesteld. Wanneer het instellen van de tool voor de studenten is afgerond, kan deze door op de gekruiste cirkel rechts naast de naam van de opdracht te klikken gepubliceerd worden waardoor deze nu zichtbaar is voor de studenten.

Als de docent de instellingen van de opdracht wilt wijzigen, kan de docent de opdracht openen. Binnen de FeedbackFruits omgeving bevind zich rechtsboven in de opdrachten drie puntjes. Als hierop wordt geklikt en vervolgens op 'Edit', kan de opdracht opnieuw worden bewerkt. Sommige instellingen kunnen niet worden gewijzigd als studenten al vorderingen hebben gemaakt met de opdracht. Als de settings gewijzigd zijn, moet de docent niet vergeten om de opdracht op te slaan door rechtsboven op je rechtsboven op 'Save' te klikken.

Was dit een antwoord op uw vraag?