Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesAutomated FeedbackDe Tool Begrijpen
Automated Feedback | Criteria kiezen als student
Automated Feedback | Criteria kiezen als student
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Automated Feedback is een hulpmiddel waarmee je je academische schrijfproducten kunt verbeteren. Het biedt meer dan 30 criteria in vijf overkoepelende categorieën, maar niet alle criteria zijn altijd even relevant. In een Automated Feedback activiteit met student autonomie ingeschakeld, kun je zelf criteria configureren. Dit artikel leidt je door de selectie van de criteria om feedback te beperken tot de meest relevante voor jou.

Er zijn twee facetten waarmee je rekening kunt houden: het stadium van je document en je niveau in academisch schrijven.

Ten eerste: wat is het stadium van je document?

 • Eerste concept: Je eerste en tweede opzet van een opdracht. In dit stadium richt je je op het ontwikkelen van je academische stijl, algemene ideeën, structuur en het integreren van verschillende informatiebronnen in je schrijven. Je krijgt bruikbare feedback over het citeren van tabellen en figuren in de tekst en het gebruik van de academische stijl.

 • Volledig concept: Je complete concept met de meeste van je ideeën en ondersteunend bewijs. In dit stadium moet je je meer richten op taal, stijl en uitdrukking om ervoor te zorgen dat je schrijven duidelijk, samenhangend en samenhangend is. Je krijgt bruikbare feedback over de naleving van formele academische schrijfconventies, met de nadruk op duidelijkheid en samenhang, en het gebruik van citaten en referenties.

 • Eindconcept: Je laatste versie voordat je de opdracht indient. Dit is het proefleesstadium waarin je veel aandacht moet besteden aan details, zodat je eindproduct er optimaal uitziet. Je profiteert van uitgebreide en bruikbare feedback met aantekeningen over grammatica, spelling, interpunctie en referenties.

Document fase

Gesuggereerde criteria

Eerste concept:

We stellen voor om je te richten op het krijgen van feedback over de academische stijl.

Actieve stem

Persoonlijke voornaamwoorden

Werkwoordstijd

Woordenschat

 • Beknopt schrijven

 • Vaak verwarde woorden onderscheiden

 • Juiste woordcombinaties

Zinslengte

Bijschriften bij figuren

In-tekst citeren van figuren

In-tekst citeren van tabellen

Bijschriften bij tabellen

Volledig concept:

We stellen voor om je te richten op het krijgen van feedback over duidelijkheid en samenhang.

Afkortingen inleiden

Actieve stem

Formele schrijfstijl

 • Vermijd samentrekkingen

 • Vermijd een zin te beginnen met coördinerende voegwoorden

Grammatica

Persoonlijke voornaamwoorden

Werkwoordstijden

Woordenschat

 • Beknopt schrijven

 • Vaak verwarde woorden onderscheiden

 • Juiste woordcombinaties

Citeren van referenties

Citeer stijl

 • Opmaak van referenties

In-tekst citeren van referenties

Inhoud van de referentie

Paragrafen

Bijschriften bij figuren

Citeren van figuren in de tekst

Bijschriften bij tabellen

Citeren van tabellen

Eindconcept:

We raden je aan feedback te krijgen op alles om ervoor te zorgen dat je document zo goed mogelijk is.

Afkortingen inleiden

Actieve stem

Formele schrijfstijl

 • Vermijd samentrekkingen

 • Vermijd een zin te beginnen met coördinerende voegwoorden

Grammatica

Spelling

Interpunctie

Werkwoordstijd

Woordenschat

 • Beknopt schrijven

 • Vaak verwarde woorden onderscheiden

 • Juiste woordcombinaties

Citeer stijl

 • Opmaak referenties

In-tekst citeren van referenties

Inhoud van de referentie

Aantal referenties

Verplichte secties

Zinslengte

Aantal woorden

Inhoudsopgave

Paginanummers

Bijschriften bij figuren

Citeren van figuren in de tekst

In-tekst citatie van tabellen

Tabel bijschriften

Aantal tabellen

Aantal figuren

Overweeg dan: Hoe zelfverzekerd voel je je in Engels academisch schrijven?

 • Niet zelfverzekerd: Je bent een beginner in Engels academisch schrijven en hebt nog maar een paar schriftelijke opdrachten gemaakt. Je kunt eenvoudige zinnen vormen om je ideeën uit te drukken en enig bewijs gebruiken om je argumenten te ondersteunen. Je hebt baat bij bruikbare feedback over de elementen die het meest relevant zijn voor het uitdrukken en verbinden van je ideeën, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van academische spreektaal en het gebruik van tabellen en figuren.

 • Enigszins zelfverzekerd: Je hebt enige ervaring met Engels academisch schrijven en voelt je comfortabel bij het schrijven van de meeste opdrachten. Je kunt je ideeën effectief verwoorden met een verscheidenheid aan taalmiddelen en ondersteunend bewijs. Je hebt baat bij bruikbare feedback over algemene verbeterpunten, zoals het gebruik van een formele academische schrijfstijl, citaten en referenties, en het gebruik van tabellen en figuren.

 • Zeer zelfverzekerd: Je hebt uitgebreide ervaring met Engels academisch schrijven en bent effectief in het produceren van academische teksten voor verschillende doeleinden. Je hebt baat bij het proeflezen van je document om te controleren op kleine fouten. Je hebt ook baat bij bruikbare feedback over frequente kleine fouten op gebieden als actieve stem, interpunctie, spelling, citaten in de tekst en citatiestijl.

Document fase

Gesuggereerde criteria

Niet zelfverzekerd:

We stellen voor om ons te richten op het krijgen van feedback op de meest voorkomende fouten.

Afkortingen inleiden

Actieve stem

Persoonlijke voornaamwoorden

Werkwoordstijd

Woordenschat

 • Beknopt schrijven

 • Vaak verwarde woorden onderscheiden

 • Juiste woordcombinaties

Paragrafen

Zinslengte

Bijschriften bij figuren

In-tekst citeren van figuren

In-tekst citeren van tabellen

Tabel bijschriften

Enigszins zelfverzekerd:

We raden aan om je te richten op het krijgen van feedback over de formele academische schrijfstijl.

Afkortingen inleiden

Actieve stem

Formele schrijfstijl

 • Vermijd samentrekkingen

 • Vermijd een zin te beginnen met coördinerende voegwoorden

Grammatica

Persoonlijke voornaamwoorden

Spelling

Werkwoordstijden

Woordenschat

 • Beknopt schrijven

 • Vaak verwarde woorden onderscheiden

 • Juiste woordcombinaties

Citeren van referenties

Citeer stijl

 • Opmaak van referenties

In-tekst citeren van referenties

Aantal referenties

Lengte van zinnen

Bijschriften bij afbeeldingen

In-tekst citeren van figuren

Tabellen in de tekst

Tabel bijschriften

Zeer zelfverzekerd:

We stellen voor om ons te richten op het krijgen van feedback op frequente kleine fouten.

Afkortingen inleiden

Actieve stem

Formele schrijfstijl

 • Vermijd samentrekkingen

 • Vermijd een zin te beginnen met coördinerende voegwoorden

Grammatica

Spelling

Interpunctie

Citeer stijl

 • Opmaak referenties

Woordenschat

 • Beknopt schrijven

 • Onderscheid vaak verwarde woorden

 • Juiste woordcombinaties

In-tekst citeren van referenties

Zinslengte

Aantal woorden

Paginanummers

In-tekst citeren van figuren

Tabellen vermelden in de tekst

Naast de voorgestelde criteria raden we je ook aan om in de tool te spelen met de filters en sorteeropties om de meest relevante criteria voor jou te vinden.

Was dit een antwoord op uw vraag?