Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesAutomated FeedbackDe Tool Begrijpen
Automated Feedback | De juiste criteria kiezen
Automated Feedback | De juiste criteria kiezen

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste feedbackcriteria?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Dit artikel helpt je bij het selecteren van de relevante criteria om Automated Feedback te genereren. De relevantie van de criteria kan afhangen van het type schrijfopdracht waarvoor je Automated Feedback gebruikt, of van de taal waarin de opdracht is geschreven. Om je te helpen beslissen wat het meest nuttig en geschikt is, nemen we de functie van elk criterium met je door.

Feedbackcriteria kiezen

De criteria voor Automated Feedback die je kunt kiezen, zijn onderverdeeld in vijf overkoepelende categorieën. Ze hebben betrekking op de inhoud en de structuur, het academisch taalgebruik, de opmaak, citaten en referenties, en tabellen en figuren in een academisch geschrift. In elk onderdeel vind je welke criteria je kunt selecteren, inclusief het leerdoel, de beschrijving en de taalondersteuning.

Categorie 1: Inhoud en structuur

Criterium

Leerdoel

Beschrijving

Taalondersteuning

Vereiste secties

Studenten leren alle noodzakelijke secties op te nemen en de secties de juiste lengte te geven.

Elke sectie die vereist is binnen een opdracht kan hier worden ingevoerd (inclusief een minimum- en/of maximumaantal woorden).

Internationaal

Aantal woorden

Studenten leren werk van de juiste lengte te schrijven.

Voer een minimum- of maximumaantal woorden in dat het werk moet bevatten.

Internationaal

Taal van het document

Studenten leren consequent in één taal te schrijven.

Controleert of het document consequent in dezelfde taal is geschreven.

Engels, Nederlands

Zinlengte

Studenten leren het gebruik van lange zinnen te vermijden om hun schrijven duidelijker en begrijpelijker te maken.

Zinnen langer dan een bepaald aantal woorden moeten worden opgesplitst in kortere zinnen.

Internationaal

Categorie 2: Academisch taalgebruik

Criterium

Leerdoel

Beschrijving

Taalondersteuning

Afkortingen inleiden

Studenten leren de afkortingen die ze gebruiken op de juiste manier te introduceren.

Afkortingen die niet algemeen bekend zijn, moeten tussen haakjes worden gezet, bijv. NLP (Natural Language Processing).

Internationaal

Actieve stem

Studenten leren de passieve stem te vermijden (de actieve stem heeft over het algemeen de voorkeur).

Passieve stem moet worden vermeden en vervangen door actieve stem.

Engels

Formele schrijfstijl

(beta)

Studenten leren formele, academische schrijfconventies te volgen.

Formele schrijfconventies moeten worden gevolgd, "samentrekkingen ('t is)" moeten worden vermeden en zinnen moeten beginnen met een coördinerend voegwoord.

Engels

Grammatica

Studenten leren de juiste grammatica te gebruiken.

Er wordt feedback gegeven bij grammaticafouten om ervoor te zorgen dat het werk van studenten duidelijk en begrijpelijk is.

Engels


Persoonlijke voornaamwoorden

Studenten leren voornaamwoorden in de eerste en tweede persoon te vermijden.

Er wordt feedback gegeven om het gebruik van gespecificeerde persoonlijke voornaamwoorden te verminderen om ervoor te zorgen dat studenten objectief schrijven.

Engels

Interpunctie

(beta)

Studenten leren de juiste interpunctie te gebruiken.

Er wordt feedback gegeven bij interpunctiefouten om ervoor te zorgen dat het werk van studenten leesbaar, duidelijk en vloeiend is.

Internationaal

Spelling

(beta)

Studenten leren correct te spellen.

Er wordt feedback gegeven op spelfouten om ervoor te zorgen dat studenten correct schrijven.

Engels

Werkwoordstijd

(beta)

Studenten leren in de juiste tijd te schrijven (verleden of heden).

Document moet worden geschreven in de opgegeven werkwoordstijd (verleden of heden).

Engels

Woordenschat

Studenten leren woorden op de juiste manier te kiezen voor hun schrijven.

Er wordt feedback gegeven op het gebruik van woordenschat op basis van context, collocaties en overbodige en gemakkelijk te verwarren woorden.

Engels

Categorie 3: Opmaak

Criterium

Leerdoel

Beschrijving

Taalondersteuning

Inhoudsopgave

Studenten leren een inhoudsopgave te maken.

Zorgt ervoor dat er een inhoudsopgave in het document staat.

Internationaal

Paginanummers

Studenten leren paginanummers gebruiken.

Zorgt ervoor dat alle pagina's in het document genummerd zijn

Internationaal

Categorie 4: Citaten en Referenties

Criterium

Leerdoel

Beschrijving

Taalondersteuning

Citeerstijl

Studenten leren de juiste opmaak te gebruiken voor referenties volgens een gegeven citatiestijl.

Er wordt feedback gegeven over de vraag of de referenties in de juiste, vooraf gedefinieerde stijl zijn geschreven en of ze consistent zijn in het hele document.

Internationaal

Citeertelling van referenties

Studenten leren academische literatuur van hoge kwaliteit te gebruiken.

Controleert of de citatietellingen (de keren dat een referentie wordt geciteerd in andere academische werken) van vermelde referenties voldoen aan de gespecificeerde vereisten.

Internationaal

Aantal referenties tellen

Studenten leren in hun schrijven te verwijzen naar een passende hoeveelheid literatuur.

Controleert of het document een opgegeven minimum- en/of maximumaantal verwijzingen bevat.

Internationaal

Referentie-inhoud

Studenten leren alle nodige informatie te verstrekken voor referenties.

Er wordt feedback gegeven als referenties niet de benodigde gespecificeerde elementen bevatten (bijv. een publicatiedatum).

Internationaal

Citeren van referenties in de tekst

(bèta)

Studenten leren alle vermelde referenties in de hoofdtekst te citeren.

Er wordt feedback gegeven op de vraag of alle vermelde referenties correct worden geciteerd in de hoofdtekst.

Internationaal

Categorie 5: Tabellen en Figuren

Criterium

Leerdoel

Beschrijving

Taalondersteuning

Bijschriften bij afbeeldingen

(beta)

Studenten leren hoe ze figuren met een bijschrift correct moeten opmaken.

Zorgt ervoor dat alle figuren een begeleidend bijschrift bevatten dat het figuur beschrijft.

Internationaal

Figuren tellen

Studenten leren het juiste aantal figuren op te nemen.

Zorgt ervoor dat het document een bepaald minimum en/of maximum aantal figuren bevat.

Internationaal

In-tekst citeren van figuren

(beta)

Studenten leren verwijzen naar gebruikte cijfers in de hoofdtekst.

Zorgt ervoor dat alle vermelde figuren ook in de hoofdtekst worden geciteerd.

Internationaal

Tabel bijschriften

(beta)

Studenten leren tabellen met een bijschrift correct op te maken.

Zorgt ervoor dat alle tabellen een begeleidend bijschrift bevatten dat de tabel beschrijft.

Internationaal

Tabel telling

Studenten leren het juiste aantal tabellen op te nemen.

Zorgt ervoor dat het document een opgegeven minimum en/of maximum aantal tabellen bevat.

Internationaal

In-tekst citeren van tabellen

(beta)

Studenten leren verwijzen naar gebruikte tabellen in de hoofdtekst.

Zorgt ervoor dat alle tabellen in de lijst ook worden geciteerd in de tekst.

Internationaal

*Beta: hier vind je meer informatie over dit label.

We hebben ook een aantal criteria die zich in een experimentele fase bevinden. Dit betekent dat ze handmatig voor je moeten worden ingeschakeld. Ben je geïnteresseerd in het uitproberen van experimentele criteria? Laat het ons weten door contact op te nemen met de Partner Success Manager van je instelling.

Feedbackcriteria wijzigen (voor docenten)

Elk criterium dat is toegevoegd, verschijnt in het overzicht. Als je het toegevoegde criterium wilt verwijderen, druk je gewoon op de "prullenbak" aan de rechterkant. Het is ook mogelijk om het geselecteerde criterium te wijzigen door naar "configureren" te gaan.

Als je in een later stadium beslist dat je wijzigingen wilt aanbrengen aan de criteria die je hebt geselecteerd, dan is dat ook mogelijk. De nieuwe wijzigingen zullen automatisch zichtbaar zijn voor de studenten en al het werk dat is geüpload zal opnieuw worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het feedback krijgt op de nieuwe criteria.

Houd er wel rekening mee dat het aanpassen van de criteria betekent dat eventuele bezwaren van studenten verdwijnen.


Dit is het einde van het artikel Automated Feedback | De juiste criteria kiezen.

Als je vragen hebt of een technisch probleem ondervindt, kun je contact opnemen met ons vriendelijke ondersteuningsteam door op de blauwe chatknop te klikken (Opmerking: ondersteuning is elke werkdag 24 uur beschikbaar & niet beschikbaar in het weekend).

Was dit een antwoord op uw vraag?