Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesUitleg over tool settings
Groepen aanmaken met LTI (CumLaude / insendi / 2.0 platform / MS Teams)
Groepen aanmaken met LTI (CumLaude / insendi / 2.0 platform / MS Teams)

Hoe kunnen groepen aangemaakt worden (handmatig, automatisch of met behulp van een CSV).

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Dit artikel zal inzicht bieden tot het het configureren van groepen wanneer er gebruik gemaakt wordt van Peer Review, Group Member Evaluation, Assignment Review of Skill Review.

Zodra alle studenten zijn toegevoegd, kunnen er handmatig of automatisch aan groepen worden toegewezen. Er zijn drie manieren om groepen te maken:

  1. Handmatig groepen toewijzen (manually)

  2. Automatisch leerlingen in groepen indelen (automatically)

  3. Handmatig groepen importeren vanuit Excel of een .csv bestand

Wanneer er gekozen wordt voor de handmatige of automatische methode is het van belang dat de studenten de opdracht hebben geopend voordat er toewijzingen naar specifieke groepen gemaakt kunnen worden. Indien gewenst is dat de groepen van tevoren ingesteld zullen worden, zal methode 3 gekozen worden waarmee groepen vanuit een CSV geïmporteerd kunnen worden.

Om te beginnen, kan er geklikt worden op change (wijzig) in de eerste stap van de opdracht, naast de groepsinstellingen.

Voor dit voorbeeld kiezen is er gekozen voor een Peer Review opdracht, deze heeft een aantal mogelijkheden voor het gebruiken van groepsfunctionaliteit.

Wanneer deze keuze is gemaakt, zullen drie opties verschijnen om de gewenste groepen toe te voegen. Deze zullen allen worden toegelicht.

1. Manually divide students in groups (Handmatig groepen toewijzen)

Bij handmatig invullen is het van belang dat alle studenten zijn toegevoegd aan de opdracht (Added to the assignment). Klik hier om meer te weten te komen over hoe studenten worden toegevoegd.

Zodra de optie Manually divide students in groups (leerlingen handmatig in groepen indelen) heeft geselecteerd, zal de volgende pagina verschijnen. Om te beginnen, dient eerst het aantal gewenste groepen dat aangemaakt moet worden geselecteerd worden. Kies vervolgens de optie 'manually (handmatig) en wijs elke student aan de gewenste groep toe.

De lijst met studenten die in de opdracht zitten (studenten die op de link hebben geklikt) wordt getoond. Klik op Assigned group (toegewezen groep) naast de naam van een student en selecteer de groep waarin de student geplaatst dient te worden.

Het is van belang dat alle studenten aan een groep zijn toegevoegd voordat het ‘feedback process’ is begonnen. Houd er rekening mee dat het toevoegen van een student aan een groep nadat de 'give feedback' stap is gestart, fouten kan veroorzaken in de toewijzing van medestudenten.

2. Automatisch groepen toewijzen

Om automatisch groepen te vullen, kies 'Automatically divide students in groups’'. Vul het gewenste aantal groepen in.

Het automatisch vullen van groepen werkt als volgt. Als alle studenten zijn toegevoegd voordat de groepen worden geconfigureerd, zullen de studenten direct willekeurig over de groepen worden verdeeld.

Indien het automatisch vullen van de groepen wordt ingesteld voordat de studenten zijn toegevoegd aan de opdracht: zullen de groepen automatisch worden gevuld wanneer een student op de link klikt en de opdracht opent. De groep met daarin de minste studenten, zal als eerst worden gevuld. Indien er 30 studenten en 5 groepen zijn, worden de eerste 6 studenten op de volgende manier toegewezen:

Student A -> groep 1

Student B -> groep 2

Student C -> groep 3

Student D -> groep 4

Student E -> groep 5

Student F wordt willekeurig toegewezen aan een van de groepen.

3. Handmatig groepen importeren uit Excel of een .csv bestand

Een andere manier om handmatig groepen te maken is door deze te importeren vanuit een .csv-bestand of een Excel-blad. Nadat er binnen FeedbackFruits is gekozen voor de optie 'Paste groups from CSV’ (Groepen plakken uit CSV), zal er een scherm verschijnen waar alle e-mailadressen van de studenten en de gewenste groeps toewijzing toegevoegd kan worden.

Om de groepen te importeren is er een spreadsheet nodig (bijvoorbeeld in Excel) met de e-mailadressen van alle studenten in de ene kolom en de groepsnamen in de volgende kolom (zie hieronder).

Selecteer in Excel de gegevens uit beide kolommen en kopieer deze.

Ga naar FeedbackFruits en plak de gegevens in het tekstveld. De e-mailadressen en groepsnamen moeten worden gescheiden door een spatie, een komma, een puntkomma of een tab. Dit zal automatisch het geval zijn wanneer er gekopieerd wordt vanuit een Excel of CSV sheet.

Door op next (volgende) te klikken, zal er een venster verschijnen met de mogelijkheid om de laatste aanpassingen te maken aan de groeps toewijzing, door dezelfde procedure te volgen als het eerste deel van het artikel (handmatig groepen toewijzen).

Wanneer alle studenten aan de juiste groep zijn toegewezen, druk dan op done (klaar), en de groepen zullen zijn toegevoegd.

Dit is het einde van de uitleg over het maken van groepen. Mochten er problemen of vragen naar boven komen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons vriendelijk support team door te klikken op het blauwe pictogram links onderaan in onze modules.

Was dit een antwoord op uw vraag?