Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesDiscussion on Work
Discussion Assignment | Student Perspectief
Discussion Assignment | Student Perspectief

Hoe werkt een Discussion Assignment voor een student?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Dit artikel zal als wegwijs dienen binnen onze Discussion Assignment tool en de mogelijkheden ervan. Dit artikel is geschreven om meer inzicht te geven in de functionaliteiten van deze tool.

Instructions

In stap 1 zijn de instructies die door de docent zijn vastgesteld te vinden. Wanneer er bestanden ingeleverd dienen te worden als groep of indien je binnen je eigen groep dient te discussiëren, zullen hier ook de namen van de groepsleden zichtbaar zijn.

Hand in

Door naar beneden te scrollen naar stap 2, is het vak te vinden waarbinnen het bestand ingeleverd dient te worden. Hier kan gekozen worden voor select file, waarmee er door de bestanden op de computer gebladerd kan worden, of het bestand kan naar het vak geslepen worden. Daarnaast is er een optie om een link naar een website te plakken (paste a website link), bijvoorbeeld als er gewenst is om een Youtube-video te uploaden.

Indien er als een groep een bestand ingeleverd dient te worden, dan is het enkel nodig voor één van de groepsleden om het bestand te uploaden. Alle overige groepsleden zullen ook te zien krijgen wat er is ingeleverd, en zullen toegang hebben tot de opmerkingen die de medestudenten over het werk hebben geplaatst.

Wanneer het werk is ingeleverd, zal het volgende scherm verschijnen. Indien gewenst, kunnen er aanvullende bestanden toegevoegd worden. Door op het bestand te klikken, kan de inzending op een apart venster bekeken worden. Mocht het verkeerde bestand geüpload zijn, kan deze door op de prullenbak-icoon te klikken verwijderd worden.

Discuss with your peers

In stap 3 zal het werk van de medestudenten besproken worden. Lees allereerst de instructies (indien de docent deze heeft toegevoegd), en druk op ‘go to discussion’.

Let op: Er dient gewacht te worden tot de medestudenten hun bestanden hebben ingeleverd, voordat er begonnen kan worden met het bespreken van de documenten. Zoals zichtbaar in de onderstaande schermafbeelding, dient het werk van twee medestudenten besproken te worden, en zal er dus op het werk van deze twee studenten gewacht worden.

Hier kan het werk dat door de medestudenten is geüpload bekeken worden. Op de bijgevoegde schermafbeelding is dit niet zichtbaar, maar wanneer er binnen dit venster naar beneden gescrold wordt, kunnen ook de opmerkingen op het zelf- geüploade werk bekeken worden. je het werk zien dat je medestudenten hebben ingestuurd.

Door in te zoomen op het werk van Donald Cook (paper van student 3); is te zien dat er een optie is om een opmerking te schrijven en het document upvoten. Door op de drie puntjes naast het document te klikken, kan deze gedownload worden. Door met de muis op het document te staan (rechtsboven), zal de optie ‘show’ verschijnen. Door hierop te klikken zal het document geopend worden.

Er kan hier opmerkingen gegeven worden binnen het document en daarnaast kunnen annotaties geplaatst worden. Aantekeningen kunnen gekoppeld worden aan een bepaalde sectie van het document (zoals onderstaand), of specifieke zinnen binnen het document.

Daarnaast is het ook mogelijk om de commentaren geplaatst door medestudenten, binnen het toegewezen werk te bekijken. Hierbij is er een optie om de opmerkingen te sorteren. Het onderstaande voorbeeld is gesorteerd op locatie.

Wanneer de toegewezen discussions zijn afgerond, kan er deelgenomen worden aan de open discussie binnen stap 4, door op submit te drukken.

Opmerking: in deze tool gaat het om het aantal werken dat je hebt beoordeeld, niet om het aantal opmerkingen.

Open discussie

Druk opnieuw op go to the discussion om de andere werken te bekijken.

Het volgende scherm wordt geopend. De artikelen kunnen gesorteerd worden. In het onderstaande voorbeeld is er gesorteerd op most commented on (meeste opmerkingen) . Dit scherm ziet er ongeveer hetzelfde uit als in stap 3, maar nu kunnen alle documenten bekeken worden, in plaats van alleen die van de toegewezen peers. Er kan nu een bijdrage worden geleverd aan de open discussie door opmerkingen en upvotes te plaatsen.

Dit is een voorbeeld van een interactie tussen studenten waarbij de studenten opmerkingen hebben geplaatst en op elkaar hebben gereageerd en upvotes hebben toegewezen.

Net zoals in stap 3, als kan er op het document in de rechterbovenhoek geklikt worden om deze te openen. Nu kan deze bekeken worden met meer activiteit van medestudenten.

Na het (eventueel) toevoegen van een bijdrage aan de overige werken, kan er voortgezet worden naar stap 5.

Reflectie

Hier dient er gereflecteerd worden op de discussie. Door een reflectie te schrijven en op submit te drukken is deze afgerond.

De reflectie kan bewerkt worden tot de deadline is verlopen.

Hopelijk heeft dit artikel geholpen om beter te begrijpen wat deze tool te bieden heeft. Mochten er vragen naar boven komen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons support team.

Was dit een antwoord op uw vraag?