Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesPeer Review
Peer Review | Student Perspectief
Peer Review | Student Perspectief

Hoe werkt Peer Review voor een student?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Dit artikel zal de Peer Review tool en de mogelijkheden ervan worden besproken vanuit het perspectief van een student.

In dit artikel wordt de fictieve student Kristen Swon genoemd.

Stap 1: Read Instructions

In stap 1 zijn de instructies te zien die door de docent zijn ingevoerd. Als er sprake is van een groepsopdracht, zullen de groepsleden zichtbaar zijn.

Stap 2: Hand in

Door naar beneden te scrollen naar stap 2 van de opdracht, is het vak waarin de bestanden geüpload kunnen worden te vinden. Hier kan er gekozen worden voor select file waarmee een bestand opgeslagen op de computer geüpload kan worden evenals de optie om een bestand naar het vak te slepen. Daarnaast is hier de mogelijkheid om een website link in te kopiëren, zoals bijvoorbeeld een de link naar een YouTube-video.

Let op: de link moet openbaar beschikbaar zijn.

Wanneer er een bestand is geüpload, zal het volgende scherm verschijnen Afhankelijk van de instellingen van de opdracht, kunnen er meerdere bestanden worden toegevoegd. Door op de bestandsnaam te klikken, kan de het ingeleverde werk op een apart scherm worden bekeken. Indien het verkeerde bestand is geüpload, kan deze verwijderd worden door op het prullenbak-icoontje te klikken, waarna het bestand opnieuw geüpload kan worden.

Let op, aanpassingen kunnen enkel gemaakt worden zolang de deadline voor het inleveren geopend is en er nog geen feedback ontvangen is (de self-assessment telt ook mee).

Stap 2: Give feedback to your peers

Voordat er met het review-process begonnen kan worden, dient het werk van een medestudent of een groep aan elkaar gekoppeld te worden.

Als de docent een inleverdeadline heeft ingesteld, zal deze toewijzing plaatsvinden zodra de deadline is verlopen. Wanneer er nog geen toewijzingen zijn gemaakt, zal het onderstaande scherm zichtbaar zijn.

Nadat de studenten hun werk hebben ingeleverd, en de toewijzingen gemaakt zijn, kan het beoordelingsprocess van start gaan.

Door op de titel van de opdracht of start reviewing te klikken, zal het volgende scherm verschijnen. Het document van de medestudent zal zichtbaar zijn. Aan de rechterkant in de taakbalk zie worden de criteria weergegeven (die de docent heeft toegevoegd) waarop het bestand beoordeeld dient te worden. Door op het pijltje '>' te klikken, kun kan de taakbalk inklappen of weergeven. In het voorbeeld hieronder, dienen drie schaalbeoordelingen te geven te worden om de beoordeling af te ronden. Daarnaast is mogelijk om commentaar toe te voegen bij ieder van de criteria. Om een commentaar te schrijven kan er op write geklikt worden.

Het is ook mogelijk om commentaar toe te voegen door op het plus icoon te klikken. Iedere opmerking kan gekoppeld worden aan een specifiek deel van de tekst door een selectie te maken. Er kan gekozen worden voor het annoteren van een specifieke sectie van het document zoals onderstaand zichtbaar, or het annoteren van een zin of woord binnen het document.

Zoals te zien is in het onderstaande voorbeeld, is het ook mogelijk om eerder geplaatste feedback te hergebruiken, dit kan door op ‘reuse’ te klikken. Indien een medestudent een video or audio-bestand heeft ingeleverd, kan er een selectie van de tijdlijn gekozen worden om een opmerking aan te koppelen. Wanneer er een opmerking geschreven wordt kan er indien gewenst aangegeven worden of dit een compliment of suggestie is, daarnaast kan indien nodig een bijlage aan de opmerking worden toegevoegd. Om de opmerking succesvol op te slaan dient er op ‘post’ geklikt te worden.

Hieronder is zichtbaar dat de student een 4 uit 4 beoordeling heeft gegeven aan een medestudent, met daarbij een opmerking die als compliment is bedoeld.

Het is mogelijk om meerdere opmerkingen te plaatsen bij hetzelfde criterium. Indien gewenst, kunnen er meerdere opmerkingen met betrekking tot meerdere selecties worden geplaatst onder dezelfde criteria.

Wanneer de beoordeling is afgerond, zal het volgende scherm zichtbaar zijn. De criteria zullen ingeklapt zijn, wanneer gewenst is dat deze opnieuw geopend zullen worden, is dit mogelijk door om de criteria te drukken. Als de review naar wens is, kan er rechtsboven in het scherm op done.

Het is mogelijk om de opmerkingen en beoordelingen aan te passen tot de deadline is verlopen.

Bij het geven van feedback op video's kan er geklikt worden op het paarse plus icoontje op de tijdlijn. Het commentaar zal aan de geselecteerde tijdstempel worden gekoppeld.

Studenten zijn in staat om de opmerking te koppelen aan een tijdstempel, waarna er in de taakbalk een opmerking geschreven kan worden.

Stap 4: Read received feedback

Wanneer de medestudenten het reviewprocess hebben afgerond, zal een student de feedback ontvangen met de mogelijkheid deze te lezen. De feedback kan bekeken worden door het document te openen of te klikken op de blauwe opmerkingen zichtbaar aan de rechterkant van het scherm.

Na het openen van het document zullen de opmerkingen die geplaatst zijn door de medestudenten zichtbaar worden. Indien er grijze gebieden zichtbaar zijn in het scherm, zijn er opmerkingen toegevoegd. Door hierop te klikken, zal de bijbehorende opmerking verschijnen. In de taakbalk is een overzicht van alle door de medestudenten geplaatste opmerkingen te zien. Hier kan respectievelijk commentaar op worden gegeven of een upvote aan worden toegekend (indien de opmerking bijvoorbeeld behulpzaam was) door op de knoppen onder de opdracht te klikken.

Wanneer de student klaar is met het lezen van alle ontvangen feedback, zal de student z'n vooruitgang als 'complete' (volledig) worden getoond (zie onderstaande afbeelding die een vooruitgang van 60% toont).

(P.S. als je leraar de bètafunctie heeft aangezet om je beoordelaar een cijfer te geven, kun je dit rechtsboven in het commentaaroverzicht vinden als een schaal van 1 tot 10).

Stap 5: Reflect on the assignment (indien beschikbaar gesteld)

Als de docent 'reflect on the assignment' heeft toegevoegd, dan wordt die bij stap 5 getoond. Studenten kunnen met deze stap beginnen als stap 2 'Give feedback to your peers’ voltooid is. Als dat nog niet het geval is, wordt de stap getoond zoals in de onderstaande afbeelding.

Als de student kan beginnen aan de reflectie, dan verschijnen eventuele instructies over waar de student op moet reflecteren. In de afbeelding hieronder staat een voorbeeld. Als de deadline verstreken is (als er een deadline is), kan de reflectie niet meer bewerkt worden.

Grading

Tot slot worden onderaan de opdracht de punten van de beoordeling getoond (zie de afbeelding hieronder als voorbeeld).

Als de docent de 'grading' (nog) niet heeft ingeschakeld, dan zal de opdracht niet worden beoordeeld tenzij de leraar dit inschakelt. De beoordelingssectie zal dan getoond worden zoals in de afbeelding hieronder:

Dit is het einde van de handleiding Peer Review | Student Perspectief. Mochten er nog vragen of een technisch probleem ondervindt, neem dan contact op met ons vriendelijke support team door op de blauwe chatknop te klikken (P.S. support is elke weekdag 24 uur per dag beschikbaar en niet beschikbaar in het weekend).

Was dit een antwoord op uw vraag?