Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesGroup Member Evalution
Group Contribution Grading (beta, feature flagged)
Group Contribution Grading (beta, feature flagged)

Uitleg over de Group Contribution Grading functionaliteit in Group Member Evaluation

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Neem contact op met de Partner Success Manager om deze feature flagged functionaliteit in te schakelen.

Met deze functionaliteit kan een docent het cijfer van een student berekenen op basis van de bijdrage van deze individuele student aan het groepswerk. Nadat de studenten hun feedback taak hebben voltooid, wordt de ‘Group contribution factor’ (groepsbijdrage factor) voor elke student getoond, gebaseerd op de beoordelingen van hun medestudenten.

Met deze functionaliteit krijgen docenten een beter inzicht in de dynamiek binnen een groep tijdens een project. Een belangrijk probleem dat met deze functie wordt aangepakt is het probleem van free-riding.

Grading

Het is voor deze opdracht mogelijk om een beoordeling toe te voegen door het klikken op de paarse plus-knop aan de linker kant van het scherm. Hier kan worden ingesteld hoeveel punten er worden gekoppeld aan ieder van de onderdelen binnen de opdracht, een indicatie wordt weergeven op de onderstaande schermafbeelding.

Configurable Group Contribution Factor

Configurable Group Contribution Factor” is toegevoegd aan de feature flag functie Group Contribution Grading. Hier kunnen instellingen worden toegevoegd met betrekking tot de drempel die een indicatie geeft van in hoeverre het cijfer bepaald wordt door de group contribution factor (groepsbijdragefactor) of de group skill factor (groepsvaardigheidsfactor).

Wanneer er een GME opdracht wordt aangemaakt met de ‘review within groups’ optie (dit werkt niet met overige opties), is het mogelijk om ‘configurable group contribution grading’ in te schakelen onder aan de pagina in the instellingen onder de module Configurable Grading. Nadat deze functie is ingeschakeld, kan er door op ‘configure’ te klikken, gekozen worden tussen twee verschillende grading-opties.

Het is belangrijk op te merken dat dit moet gebeuren nadat een groepsproject afgewerkt en beoordeeld is. Deze functie is bedoeld om die groepscijfers te aan te passen en deze te individualiseren op basis van de bijdragen.

Group contribution factor

De group contribution factor berekent de deelname van de studenten door hier een factor tussen 0 en 2 aan toe te kennen, die aangeeft hoeveel de studenten gedaan hebben binnen het groepswerk in verhouding tot de andere teamleden. Deze factor gebruikt het gemiddelde van de beoordelingen van de criteria voor een student en vergelijkt dit met de gemiddelde beoordeling van de teamleden van deze student.

Het is belangrijk op te merken dat de bijdrage-factor van een student zal veranderen als er op een later moment nieuwe beoordelingen voor andere studenten binnenkomen, en zal stijgen of dalen naargelang de scores die de andere student kreeg. Voor "Group Contribution Factor" moet de docent de waarden instellen die gebruikt zullen worden om de bijdrage van de studenten te categoriseren nadat deze berekend is en bepalen wat er met hun project cijfer moet gebeuren.

In dit geval kan er één van de volgende drie dingen gebeuren met het cijfer voor het project van de student:

Het blijft hetzelfde (er wordt niets afgetrokken of toegevoegd), het project cijfer wordt vermenigvuldigd met de bijdrage factor die de student krijgt, of het project cijfer voor deze student wordt tot nul (0) herleid.

Standaard zijn deze waarden ingesteld om studenten:

  • Een nul (0) als hun bijdrage factor tussen 0 en 0,49 ligt

  • Het project cijfer vermenigvuldigd met de ontvangen bijdrage factor als hun bijdrage factor tussen 0.5 en 1 ligt

  • Een ongewijzigd project cijfer als de bijdrage factor tussen 1,01 en 2 ligt

De docent kan deze waarden aanpassen naar aanleiding van datgene dat voor de opdracht gewenst is.

Het systeem zal suggesties weergeven met betrekking tot de aanpassignen die gemaakt kunnen worden aan de cijfers. Om deze toe te passen zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Voor alle studenten: Door te klikken op het pijl-icoon bovenaan de tabel, kunnen de sugesties worden aangepast voor alle studenten binnen de opdracht. Let op: een bevestigingsdialoog zal naar boven komen dat zal toelichten wat er gaat gebeuren en dat dit niet kan worden teruggedraaid (zie het onderstaande screenshot).

  • Voor alle studenten binnen een subgroep: Door te klikken op het pijl-icoon dat is gekoppeld aan de subgroep-rij.

  • Voor een enkele student: Door te klikken op het pijl-icoon zichtbaar voor de specifieke student.

Group skill factor

De group skill factor werkt relatief anders. Hier worden de factoren niet berekend in verhouding tot de scores van de andere teamleden, maar worden de scores in verhouding tot het maximum aantal punten beschikbaar voor een criteria, tussen 0 en 1. Een belangrijk verschil hier is dat de factor van een student niet verandert naar aanleiding van de scores die de andere studenten krijgen. Nogmaals, de docent kan de waarden instellen die bepalend zijn voor wat er gebeurt met de project cijfers van de studenten wanneer zij een gemiddelde score krijgen.

In dit geval kunnen er drie dingen gebeuren met het cijfer van de student voor het project: Het blijft hetzelfde (er wordt niets afgetrokken of toegevoegd), het project cijfer wordt vermenigvuldigd met de factor die de student ontvangt, of het project cijfer voor deze student wordt teruggebracht tot nul (0).

De standaardinstellingen voor deze groepsbijdrage-optie zijn ingesteld op:

  • Geef studenten een nul (0) als hun score tussen 0 en 0.55 ligt

  • Het project cijfer vermenigvuldigd met de gemiddelde score als ze tussen 0.56 en 0.8 scoren

  • Een ongewijzigd project cijfer als ze ergens tussen 0,81 en 1 scoren

De docent kan deze waarden opnieuw aanpassen tot wat gewenst is voor de opdracht.

Klik ten slotte op Publish in de rechterbovenhoek van het scherm. Als alle instellingen zijn toegevoegd, is het tijd voor de studenten om aan de slag te gaan!

Hopelijk heeft dit artikel geholpen om beter te begrijpen deze tool werkt. Mochten er nog verdere vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze support-afdeling door op de blauwe chat-knop te klikken.

Was dit een antwoord op uw vraag?