De titel, zoals bijvoorbeeld: Peer Review, kan binnen de LMS (Blackboard, Brightspace, Canvas) worden gewijzigd. Hier kan ook een andere titel ingevuld worden, maar in dit geval zal de oude naam zichtbaar blijven in het cursusoverzicht.

Klik op copy from existing” om een eerder aangemaakte Peer Review opdracht, of een opdracht aangemaakt door een collega te selecteren. Er zal dan een kopie gemaakt worden van deze bestaande opdracht, waarbij alle bijdragen van de docent (instructies, deadlines, criteria) gekopieerd worden. Bijdragen van studenten worden niet gekopieerd. Nadat de kopie is gemaakt, kunnen alle instellingen indien nodig worden aangepast.

Alle Peer Review opdrachten in deze lijst zijn opdrachten waar je als leraar aan toegevoegd bent. Om jezelf toe te voegen aan een opdracht van een collega, dient deze specifieke opdracht simpelweg geopend te worden. Daarna zal deze opdracht ook getoond worden in de use copy from existing-lijst. (Als Feedbackfruits via ons platform of direct wordt gebruikt, is deze functie niet beschikbaar, in plaats daarvan kunt u de bestaande opdracht kopiëren).

Stap 1: Instructions

Vul de instructies in. De algemene instructies voor de opdracht dienen worden ingevuld. Let op: indien dit veld leeg gelaten wordt, kan de opdracht niet worden gepubliceerd/opgeslagen.

Er kan gekozen worden voor een individuele opdracht of een groepsopdracht. Klik op change om te kiezen tussen de volgende opties:

Inleveren:

 1. Individually (Individueel)

 2. As a group (Als groep)

reviewen:

 1. Individually. Studenten krijgen individueel iemand toegewezen.

 2. Within groups. Studenten krijgen individueel iemand toegewezen binnen hun groep. (Uitgeschakeld als 'als groep' is gekozen)

 3. Outside of their group. Studenten worden individueel toegewezen aan een medestudent die zich niet binnen hun groep bevindt. (Uitgeschakeld als 'als groep' is gekozen)

 4. As a group. Alle leden van een groep krijgen hetzelfde werk toegewezen. (Uitgeschakeld indien 'individueel' is gekozen)

Dit maakt de volgende combinaties mogelijk met hun respectievelijke gebruik:

 1. Hand in individually, review individually.

  Gebruik deze optie indien de studenten hun opdracht individueel in dienen te leveren, om hierna gekoppeld te worden en het werk van één of meer willekeurig gekozen medestudenten te bespreken. Indien alle studenten bijvoorbeeld twee opdrachten na dienen te kijken, zullen ze nadat er een document is geupload (en de deadline is verlopen), het werk van twee andere studenten toegewezen krijgen om van feedback te voorzien.

 2. Hand in individually, review within group.

  Gebruik deze optie indien de studenten de opdracht individueel inleveren maar het werk van de medestudenten binnen hun groep dienen te voorzien van feedback. Stel dat de klas van 20 studenten heeft, onderverdeeld in 5 groepen. In dit geval reviewen de studenten het werk van (een) medestudent(en) uit hun groep van 4.

 3. Hand in individually, review outside their group.

  Gebruik deze optie indien de studenten hun werk individueel dienen in te leveren, en het werk van één of meer studenten buiten hun eigen groep moeten reviewen. Bijvoorbeeld, wanneer iedere groep een ander onderwerp moet behandelen in hun inzendingen, en de studenten een onderwerp moeten nakijken dat ze zelf niet behandeld hebben.

 4. Hand in as group, review individually.

  Gebruik deze optie als de opdracht die ingeleverd moet worden, gemaakt door de studenten in groepsverband. Stel dat u wilt dat uw studenten in groepjes van vier aan de opdracht werken. De opdracht zal als groep worden ingeleverd, waarna de individuele studenten willekeurig het werk van een andere groep zullen ontvangen om te voorzien van feedback. In dit scenario, als iedere student het werk van één groep dient te reviewen, zal het werk van iedere groep door 4 studenten van andere groepen van feedback worden voorzien.

 5. Hand is as group, review as group.

  Gebruik deze optie wanneer de studenten hun werk in dienen te leveren als een groep, en als gewenst is dat alle groepsleden hetzelfde werk reviewen. In het geval dat elke groep 4 studenten heeft, zal dit scenario ervoor zorgen dat alle 4 de groepsleden hetzelfde werk reviewen dat door een andere groep is ingezonden.

Stap 2: Submissions

Instructions (optioneel) Indien er sprake is van specifieke inlever-instructies voor de studenten (zoals het gewenste lettertype, regelafstand, de naam van het bestand, etc.) kunnen deze hier ingevuld worden. Voorbeeld: Het benoemen van het studentennummer in de bestandsnaam. Upload zowel het verslag evenals de slides die gebruikt zullen worden bij het presenteren van het verslag.

Deadline Stel de inleverdeadline in. Studenten dienen hun werk voor het verlopen van deze deadline te uploaden. Wanneer deze deadline verstreken is, krijgen de studenten werk van een medestudent of groep toegewezen om van feedback te voorzien. Wanneer in deze stap geen deadline is ingesteld, krijgen de student werk toegewezen om te reviewen als 2 studenten hun werk hebben ingeleverd. Klik hier voor een uitleg over hoe peers worden toegewezen. Wanneer er geen deadline is ingesteld, bestaat er een kans dat de allocaties niet gelijk verdeeld kunnen worden, daarom wordt het weglaten van een deadline enkel aanbevolen in voor ‘live’ feedback sessie.

Required submissions Stel het aantal bestanden in dat studenten in dienen te leveren. Let op dat studenten niet in aanmerking komen voor het geven van feedback indien zij minder dat het ingestelde aantal bestanden inleveren. De vereiste hoeveelheid in te leveren bestanden kan ingesteld worden op precies (exactly), minimum of tussen (between) het ingestelde aantal. Studenten kunnen altijd meer bestanden inleveren dan nodig is. In het voorbeeld weergegeven op de schermafbeelding staat deze instelling vast op 2: ze leveren een word document en dia's in.

Allow students to hand in these file types (bestand typen) Vink het vakje aan naast het bestandstype de studenten in kunnen leveren. Studenten zullen geen bestandstypes kunnen uploaden waarvan het vinkje is weggehaald. Voor een overzicht van welke formaten ondersteund worden voor elk bestandstype, klik hier.

Let op dat ingesloten audio en video in documenten en diavoorstellingen niet in FeedbackFruits kunnen worden afgespeeld.

Visibility Als ‘Students’ work is visible to their reviewers’, is geselecteerd zullen de ingeleverde bestanden en de feedback die is gegeven enkel zichtbaar zijn voor de student, de beoordelaar en de docent. Wanneer er gekozen wordt voor ‘Students’ work and received feedback is visible (after the deadline) to every student’, zullen alle studenten in staat zijn om de bestanden en de feedback te bekijken. Studenten krijgen daarnaast de mogelijkheid om commentaar te geven op de feedback, evenals “up-votes” te geven aan feedback/commentaren. Let op dat indien deze optie is gekozen zonder dat er een deadline is ingesteld, het ingeleverde werk direct na uploaden zichtbaar zal zijn.

Indien ‘Students’ work and received feedback is visible (after the deadline) to every student who’ve handed in’ is geselecteerd, zullen alle studenten die een bestand hebben geupload toegang hebben tot de feedback en de optie om opmerkingen te plaatsen.

Stap 3: Given reviews

In deze stap kunnen criteria om de studenten op weg te helpen bij het geven van feedback worden toegevoegd. Door op add/change te klikken kunnen de criteria worden gewijzigd, toegevoegd of verwijderd. Klik hier voor een gedetailleerde handleiding voor het instellen van criteria.

Deadline Hier kan de deadline in voor het geven van feedback worden toegevoegd. Let op dat beoordelaars hun beoordelingen niet meer kunnen bekijken of bewerken nadat deze deadline is verstreken. Door de deadline weg te laten zijn beoordelaars er toe te staan hun feedback onbeperkt te bekijken en/of te bewerken.

Students see their received feedback Hier kan ingesteld worden wanneer de studenten hun verkregen feedback te zien zullen krijgen. Er kan hier gekozen worden voor instantly’ (direct), ‘after release date’ (na vrijgavedatum), ‘a certain date’ (een ingestelde datum) of ‘never’ (nooit).

Required number of reviews per student Hier kan worden ingesteld hoeveel studenten een student vereist is om te reviewen. Het reviewen van meerdere medestudenten wordt aanbevolen, aangezien het de studenten breder beeld geeft van de inzet van hun medestudenten. Tegelijkertijd worden de studenten door meerdere studenten beoordeeld, waardoor zij een beter en meer genuanceerd overzicht zullen krijgen van hun eigen inzet.

Indien er wordt gekozen voor ‘all’, dan dienen de studenten iedereen binnen hun groep reviewen. Let dus op de werklast van de studenten als je deze instelling gebruikt!

Allocations:

Door op 'wijzigen' te klikken, kan de gewenste toewijzingsmethode geselecteerd worden.

Automatically- One by one: De studenten krijgen één voor één een beoordeling toegewezen, de tweede beoordeling verschijnt na het starten van de eerste, enzovoort. Dit is de standaard en aanbevolen methode van toewijzing.

Automatically- All at once Deze optie is enkel beschikbaar indien het aantal vereiste beoordelingen hoger is ingesteld dan 1. Met deze toewijzingsmethode krijgen studenten alle beoordelingen die ze dienen te voltooien in één keer toegewezen. Het voordeel van deze optie is dat de studenten al hun medestudenten in één keer te zien krijgen. Het nadeel is dat het minder flexibiliteit toelaat, specifiek indien studenten maar één review maken, dan zullen de overige niet worden toegewezen.

Settings:

 • Self-assessment Studenten zullen gevraagd worden eerst hun eigen werk te reviewen voordat zij het werk van hun medestudenten van feedback voorzien.

 • Submitter anonymity Studenten zullen de bestanden van hun medestudenten van feedback voorzien zonder dat de naam van de medestudent zichtbaar is.

 • Reviewer anonymity Het inschakelen van deze optie zal de beoordelaars anoniem maken. De beoordelaars zullen wel de naam kunnen zien van de medestudent die zij reviewen. Docenten kunnen ook de naam van de beoordeelde zien.

Stap 4: Received reviews

Stel een deadline in voor deze laatste stap, indien gewenst. Studenten kunnen na het verstrijken van de deadline de feedback bekijken, maar niet voor punten (als er punten te verdienen zijn bij dit onderdeel). Indien er geen deadline is ingesteld, kunnen de studenten altijd de feedback bekijken voor punten.

Stap 5: Reflections on the assignment (optioneel)

Het schrijven van een reflectie is een waardevolle stap om een opdracht mee af te sluiten. De student kan bijvoorbeeld een reflectie schrijven over hoe het hele proces van feedback geven is verlopen. Deze stap kan worden toegevoegd door op de paarse-cirkel-plus-knop te klikken (aan het eind van de laatste stap). De optie 'Reflections on the activity' wordt dan zichtbaar (zie onderstaande afbeeldingen).

In de afbeelding hieronder kun je zien dat de opdracht een deadline kan hebben, evenals een vereiste lengte van woorden. Er is ook een beschrijvingsveld waarin je kunt aangeven waarover de studenten moeten nadenken in verband met de opdracht. De studenten kunnen met deze stap beginnen als stap 3 "Give feedback to your peers" voltooid is. De studenten kunnen dan beginnen met het schrijven van hun reflectie (zelfs voordat ze de feedback al gelezen hebben).

Grading

Het is voor deze opdracht mogelijk om een beoordeling toe te voegen door het klikken op de paarse plus-knop aan de linker kant van het scherm. Hier kan worden ingesteld hoeveel punten er worden gekoppeld aan ieder van de onderdelen binnen de opdracht, een indicatie wordt weergeven op de onderstaande schermafbeelding. Tot slot, dient er op Publish geklikt te worden rechts-boven in het scherm om de opdracht op te slaan.


Als de docent de instellingen van de opdracht wilt wijzigen, kan de docent de opdracht openen. Binnen de FeedbackFruits omgeving bevind zich rechtsboven in de opdrachten drie puntjes. Als hierop wordt geklikt en vervolgens op 'Edit', kan de opdracht opnieuw worden bewerkt. Sommige instellingen kunnen niet worden gewijzigd als studenten al vorderingen hebben gemaakt met de opdracht. Als de settings gewijzigd zijn, moet de docent niet vergeten om de opdracht op te slaan door rechtsboven op je rechtsboven op 'Save' te klikken.

Dit is het einde van de handleiding Peer Review opzetten. Mochten er nog vragen of een technisch probleem ondervindt, neem dan contact op met ons vriendelijke support team door op de blauwe chatknop te klikken (P.S. support is elke weekdag 24 uur per dag beschikbaar en niet beschikbaar in het weekend).

Heb je het antwoord gevonden?