Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesPeer Review
Peer Review opzetten
Peer Review opzetten

Hulp nodig bij het aanmaken van een Peer Review opdracht?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

De titel, zoals bijvoorbeeld: Peer Review, kan binnen de LMS (Blackboard, Brightspace, Canvas) worden gewijzigd. Hier kan ook een andere titel ingevuld worden, maar in dit geval zal de oude naam zichtbaar blijven in het cursusoverzicht.

Klik op Kopiëren van bestaande om een eerder aangemaakte Peer Review opdracht, of een opdracht aangemaakt door een collega te selecteren. Er zal dan een kopie gemaakt worden van deze bestaande opdracht, waarbij alle bijdragen van de docent (instructies, deadlines, criteria) gekopieerd worden. Bijdragen van studenten worden niet gekopieerd. Nadat de kopie is gemaakt, kunnen alle instellingen indien nodig worden aangepast.

Alle Peer Review opdrachten in deze lijst zijn opdrachten waar je als leraar aan toegevoegd bent. Om jezelf toe te voegen aan een opdracht van een collega, dient deze specifieke opdracht simpelweg geopend te worden. Daarna zal deze opdracht ook getoond worden in de use copy from existing-lijst. (Als Feedbackfruits via ons platform of direct wordt gebruikt, is deze functie niet beschikbaar, in plaats daarvan kunt u de bestaande opdracht kopiëren).

Stap 1: Instructies

Vul de instructies in. De algemene instructies voor de opdracht dienen worden ingevuld. Let op: indien dit veld leeg gelaten wordt, kan de opdracht niet worden gepubliceerd/opgeslagen.

Er kan gekozen worden voor een individuele opdracht of een groepsopdracht. Klik op 'wijzigen' om te kiezen tussen de volgende opties:

Studenten leveren in:

 1. Individueel

 2. Als groep

Beoordelen:

 1. Individueel. Studenten krijgen individueel iemand toegewezen.

 2. Binnen groepen. Studenten krijgen individueel iemand toegewezen binnen hun groep. (Uitgeschakeld als 'als groep' is gekozen)

 3. Buiten hun groep. Studenten worden individueel toegewezen aan een medestudent die zich niet binnen hun groep bevindt. (Uitgeschakeld als 'als groep' is gekozen)

 4. Als groep. Alle leden van een groep krijgen hetzelfde werk toegewezen. (Uitgeschakeld indien 'individueel' is gekozen)

Dit maakt de volgende combinaties mogelijk met hun respectievelijke gebruik:

 1. Individueel inleveren, individueel beoordelen.

  Gebruik deze optie indien de studenten hun opdracht individueel in dienen te leveren, om hierna gekoppeld te worden en het werk van één of meer willekeurig gekozen medestudenten te bespreken. Indien alle studenten bijvoorbeeld twee opdrachten na dienen te kijken, zullen ze nadat er een document is geupload (en de deadline is verlopen), het werk van twee andere studenten toegewezen krijgen om van feedback te voorzien.

 2. Individueel inleveren, beoordeelen binnen groepen.

  Gebruik deze optie indien de studenten de opdracht individueel inleveren maar het werk van de medestudenten binnen hun groep dienen te voorzien van feedback. Stel dat de klas van 20 studenten heeft, onderverdeeld in 5 groepen. In dit geval reviewen de studenten het werk van (een) medestudent(en) uit hun groep van 4.

 3. Individueel inleveren, beoordeelen buiten groepen.

  Gebruik deze optie indien de studenten hun werk individueel dienen in te leveren, en het werk van één of meer studenten buiten hun eigen groep moeten reviewen. Bijvoorbeeld, wanneer iedere groep een ander onderwerp moet behandelen in hun inzendingen, en de studenten een onderwerp moeten nakijken dat ze zelf niet behandeld hebben.

 4. Als groep inleveren, individueel beoordelen.

  Gebruik deze optie als de opdracht die ingeleverd moet worden, gemaakt door de studenten in groepsverband. Stel dat u wilt dat uw studenten in groepjes van vier aan de opdracht werken. De opdracht zal als groep worden ingeleverd, waarna de individuele studenten willekeurig het werk van een andere groep zullen ontvangen om te voorzien van feedback. In dit scenario, als iedere student het werk van één groep dient te reviewen, zal het werk van iedere groep door 4 studenten van andere groepen van feedback worden voorzien.

 5. Als groep inleveren, beoordelen als groep.

  Gebruik deze optie wanneer de studenten hun werk in dienen te leveren als een groep, en als gewenst is dat alle groepsleden hetzelfde werk reviewen. In het geval dat elke groep 4 studenten heeft, zal dit scenario ervoor zorgen dat alle 4 de groepsleden hetzelfde werk reviewen dat door een andere groep is ingezonden.

Stap 2: Ingeleverd werk

Verplicht aantal bestanden om in te leveren Stel het aantal bestanden in dat studenten in dienen te leveren. Let op dat studenten niet in aanmerking komen voor het geven van feedback indien zij minder dat het ingestelde aantal bestanden inleveren. De vereiste hoeveelheid in te leveren bestanden kan ingesteld worden op precies (exactly), minimum of tussen (between) het ingestelde aantal. Studenten kunnen altijd meer bestanden inleveren dan nodig is. In het voorbeeld weergegeven op de schermafbeelding staat deze instelling vast op 2: ze leveren een word document en dia's in.

Deadlines inplannen Stel de inleverdeadline in. Studenten dienen hun werk voor het verlopen van deze deadline te uploaden. Wanneer deze deadline verstreken is, krijgen de studenten werk van een medestudent of groep toegewezen om van feedback te voorzien. Wanneer in deze stap geen deadline is ingesteld, krijgen de student werk toegewezen om te reviewen als 2 studenten hun werk hebben ingeleverd. Klik hier voor een uitleg over hoe peers worden toegewezen. Wanneer er geen deadline is ingesteld, bestaat er een kans dat de allocaties niet gelijk verdeeld kunnen worden, daarom wordt het weglaten van een deadline enkel aanbevolen in voor ‘live’ feedback sessie.

Bestandvereisten (bestand typen) Vink het vakje aan naast het bestandstype dat de studenten in kunnen leveren. Studenten zullen geen bestandstypes kunnen uploaden waarvan het vinkje is weggehaald. Voor een overzicht van welke formaten ondersteund worden voor elk bestandstype, klik hier.

Let op dat ingesloten audio en video in documenten en diavoorstellingen niet in FeedbackFruits kunnen worden afgespeeld.

Anonimiteit Als ‘Anoniem inzenden, is geselecteerd zullen de ingeleverde bestanden anoniem worden getoond aan de studenten die de inzendingen beoordelen.

Studenten begeleiden (optioneel) Indien er sprake is van specifieke inlever-instructies voor de studenten (zoals het gewenste lettertype, regelafstand, de naam van het bestand, etc.) kunnen deze hier ingevuld worden. Voorbeeld: Het benoemen van het studentennummer in de bestandsnaam. Upload zowel het verslag evenals de slides die gebruikt zullen worden bij het presenteren van het verslag.

Stap 3: Gegeven beoordelingen

In deze stap kan de criteria om de studenten op weg te helpen bij het geven van feedback worden toegevoegd. Door op configureren te klikken kunnen de criteria worden gewijzigd, toegevoegd of verwijderd. Klik hier voor een gedetailleerde handleiding voor het instellen van criteria.

Verplicht aantal medestudenten om te beoordelen In deze stap wordt het aantal te beoordelen studenten ingesteld per student. Het reviewen van meerdere medestudenten wordt aanbevolen, aangezien het de studenten breder beeld geeft van de inzet van hun medestudenten. Tegelijkertijd worden de studenten door meerdere studenten beoordeeld, waardoor zij een beter en meer genuanceerd overzicht zullen krijgen van hun eigen inzet.

Indien er wordt gekozen voor ‘all’, dan dienen de studenten iedereen binnen hun groep te reviewen. Let dus op de werklast van de studenten als je deze instelling gebruikt!

Studenten doen ook een zelfevaluatie De student maakt ook een zelf-evaluatie van het bestand dat zij hebben ingeleverd.

Deadlines inplannen Hier kan de deadline voor het geven van feedback worden toegevoegd. Let op dat beoordelaars hun beoordelingen niet meer kunnen bekijken of bewerken nadat deze deadline is verstreken. Door de deadline weg te laten kunnen beoordelaars hun beoordeling onbeperkt bekijken en/of bewerken.

Toewijzingen:

Door op 'wijzigen' te klikken, kan de gewenste toewijzingsmethode geselecteerd worden.

Automatisch- Een voor een: De studenten krijgen één voor één een beoordeling toegewezen, de tweede beoordeling verschijnt na het starten van de eerste, enzovoort. Dit is de standaard en aanbevolen methode van toewijzing.

Automatisch- Alles tegelijk: Deze optie is enkel beschikbaar indien het aantal vereiste beoordelingen hoger is ingesteld dan 1. Met deze toewijzingsmethode krijgen studenten alle beoordelingen die ze dienen te voltooien in één keer toegewezen. Het voordeel van deze optie is dat de studenten al hun medestudenten in één keer te zien krijgen. Het nadeel is dat het minder flexibiliteit toelaat, specifiek indien studenten maar één review maken, dan zullen de overige niet worden toegewezen.

Handmatig: De docent koppelt zelf de studenten aan elkaar voor het beoordelen.

Studenten kiezen wie ze beoordelen: De student kiest zelf welke mede-studenten ze beoordelen voor de opdracht.

Anonimiteit

Studenten zullen de bestanden van hun medestudenten van feedback voorzien zonder dat de naam van de student zichtbaar is. (Let op: De beoordelende studenten zien nog wel de naam van de student die dit bestand heeft ingeleverd als de anonimiteit uitstaat bij stap 'Ingeleverd werk')

Zichtbaarheid

Bij deze instelling kan gekozen worden voor het moment dat de student de ontvangen beoordelingen kan lezen. De volgende opties zijn beschikbaar: meteen, na de deadline, na een bepaald datum of nooit (handmatig).

Studenten begeleiden (optioneel) Indien de docent opmerkingen wilt plaatsen over het beoordelen, dan kan dit hier worden toegevoegd. Voorbeeld: Een checklist met meerdere punten waar de student aan moet denken tijdens het schrijven van een beoordeling.

Stap 4: Ontvangen beoordelingen

Stel een deadline in voor deze laatste stap, indien gewenst. Studenten kunnen na het verstrijken van de deadline de feedback bekijken, maar niet voor punten (als er punten te verdienen zijn bij dit onderdeel). Indien er geen deadline is ingesteld, kunnen de studenten altijd de feedback bekijken voor punten.

Stap 5: Leerstap toevoegen (optioneel)

Indien gewenst, kunnen de volgende leerstappen toevoegen worden:

 • Automatische feedback (indien beschikbaar):

Door Automatische Feedback in te stellen krijgen de studenten extra feedback voordat ze hun werk inleveren. Gebruik Automated Feedback niet om de studenten een cijfer te geven, maar gebruik het alleen als een extra mogelijkheid om na te denken over het ingeleverde werk en hun werk te verbeteren.

 • Deelnamebeoordeling

Studenten kunnen bij deze stap hun beste bijdrage selecteren. De leraar stelt een maximum aantal waardevolle bijdragen in die de student kan selecteren. Het selecteren van waardevolle bijdragen kan door de leraar verplicht worden gesteld en leerlingen kunnen extra punten verdienen door hun bijdrage als meest waardevol te selecteren.

 • Reflecteren op de activiteit

Het schrijven van een reflectie is een waardevolle stap om een opdracht mee af te sluiten. De student kan bijvoorbeeld een reflectie schrijven over hoe het hele proces van feedback geven is verlopen.

Waardering

Hier kan worden ingesteld hoeveel punten er worden gekoppeld aan ieder van de onderdelen binnen de opdracht, een indicatie wordt weergeven op de onderstaande schermafbeelding. Tot slot, dient er op 'Opslaan' geklikt te worden rechts-boven in het scherm om de opdracht op te slaan. Het is ook mogelijk de waardering volledig te verwijderen door op het kruisje rechts te drukken.


Als de docent de instellingen van de opdracht wilt wijzigen, kan de docent de opdracht openen. Binnen de FeedbackFruits omgeving bevind zich rechtsboven in de opdrachten drie puntjes. Als hierop wordt geklikt en vervolgens op 'Edit', kan de opdracht opnieuw worden bewerkt. Sommige instellingen kunnen niet worden gewijzigd als studenten al vorderingen hebben gemaakt met de opdracht. Als de settings gewijzigd zijn, moet de docent niet vergeten om de opdracht op te slaan door rechtsboven op je rechtsboven op 'Save' te klikken.

Dit is het einde van de handleiding Peer Review opzetten. Mochten er nog vragen of een technisch probleem zijn, neem dan contact op met ons vriendelijke support team door op de blauwe chatknop te klikken (P.S. support is elke weekdag 24 uur per dag beschikbaar en niet beschikbaar in het weekend).

Was dit een antwoord op uw vraag?