Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesPeer Review
Peer Review | Docent Perspectief
Peer Review | Docent Perspectief

Hoe ziet Peer Review er vanuit de docent uit?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

In dit artikel wordt uitgelegd hoe de voortgang van studenten te volgen is, hoe hun inzendingen te bekijken en downloaden zijn, en hoe het overzicht van de gegeven feedback er uit ziet.

Overall student progress / Voortgangsoverzicht studenten

In de rechterbovenhoek van het scherm, door op 'fullscreen' klikken, is de opdracht in volledige scherm weer te geven. Klik op de drie puntjes om de opdracht te bewerken.

Boven aan de opdracht is het overzicht van de ‘Overall student progress’ te zien. Klik op ‘statistics per active student’ om de voortgang van individuele studenten te zien. Hier is te zien of studenten de instructies hebben gelezen, hun werk hebben ingeleverd, feedback hebben gegeven, de gemiddelde tijd per beoordeling die de student heeft besteed, het totale aantal opmerkingen bij het reviewen, en ten slotte of de studenten de ontvangen feedback hebben gelezen.

Klik op de kopjes in elke kolom om de volgorde te veranderen (oplopend of aflopend) waarin de studenten worden getoond.

Een wit staafje betekent dat de student nog niet begonnen is met reviewen en nog geen werk toegewezen heeft gekregen om na te reviewen.

Het is ook mogelijk om alle studentenvoortgang te exporteren in een excel bestand. Dit bestand bevat informatie over de uploads van de studenten, de beoordelingscijfers, de opmerkingen bij de beoordelingen en de cijfers. Je kunt deze export downloaden door op de 'download' knop te klikken in het venster van de ‘Overall student progress’.

Stap 1: Instructions

Hier zijn de instructies te zien die zijn geschreven bij het opstellen van de opdracht. Deze zijn te wijzigen door op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm te klikken.

Stap 2: Submissions

In deze stap is een overzicht van het ingeleverd werk van de studenten, en welke studenten hun werk niet hebben ingeleverd. Voor studenten die hun werk hebben ingeleverd, is te zien of ze het te laat of op tijd hebben ingeleverd. Als de deadline nog niet verstreken is, is het mogelijk de deadline te verplaatsen klikken naast de deadline om de deadline te wijzigen. Als de deadline dan studenten hun werk nog kunnen inleveren nadat de deadline is verplaatst, dat is te doen door de opdracht te bewerken (door op drie puntjes te klikken). In de settings kan de deadline verplaatst worden of ‘late hand-in’ toegestaan worden.

Alle ingeleverde bestanden zijn te downloaden door op ‘download’ bij stap 2.. De inzendingen staan in een zip-bestand, de bestanden in dit zip-bestand hebben een naam in de opmaak [Voornaam Achternaam Student] Originele bestandsnaam.

De inzendingen van de studenten zijn ook in de opdracht zelf te bekijken. Door op het bestand te klikken achter de naam van de student is te zien welke bestanden zij hebben ingeleverd. Klik op ‘view’ om het ingeleverde werk te bekijken. Note: Als de student een video heeft ingestuurd, dan zie je de videospeler in plaats van het document.

Stap 3: Given Reviews

In stap 3 is zichtbaar welke studenten hun beoordelingen afgerond hebben, hoeveel criteria ze afgerond hebben, de gemiddelde tijd die ze per beoordeling besteed hebben, en het totaal aantal opmerkingen dat ze geschreven hebben. Klik op de kopjes om de volgorde te wijzigen (oplopend of aflopend) waarin de studenten worden getoond.

Klik op ‘review progress’ achter een studentennaam om te zien wiens werk de student toegewezen heeft gekregen om te beoordelen. Klik hierna op ‘view’ om de review zelf te lezen. Door op ‘show criteria’ is er een heatmap te zien waarin de gegeven beoordelingen van de studenten worden weergegeven.

Door op de drie puntjes in de ‘review progress’ te klikken, kun je ook de weergave van de beoordelingen per criterium aanzetten. Als je naar de zijkant scrollt, zie je het gemiddelde van de beoordelingen die de student per criterium heeft gegeven.

Stap 4: Received Reviews

In deze stap is een overzicht te zien van alle ontvangen feedback. Het overzicht toont welke studenten alle ontvangen feedback hebben gelezen, en welke dat (nog) niet hebben gedaan. Klik op de kopjes van de kolommen om de volgorde waarin de studenten worden getoond om te keren (oplopend of aflopend).

In het overzicht is ook te zien hoeveel opmerkingen de student heeft gelezen en wanneer de student voor het laatst actief was.

Klik op de progressie circles onder 'Review progress' om het onderstaande scherm op te roepen. Klik op 'view' om het werk te zien dat de student ingeleverd heeft, inclusief de feedback die is ontvangen.

Door op ‘view’ te klikken zijn het ingeleverde werk aan de linkerkant en de reviews aan de rechterkant te zien. De review bestaat uit opmerkingen, gerangschikt per criterium. Als er meerdere beoordelingen zijn gegeven, worden hier de gemiddelde beoordelingen en de opgetelde opmerkingen getoond. Door op ‘filter’ te klikken in de rechterbalk kan er gefilterd worden op de review van een specifieke student . Als de docent anonimiteit inschakelt, werken de studenten onder een pseudoniem, de docent kan echter altijd de studentnaam zien.

Het is mogelijk om de opmerkingen van de studenten te bekijken. Daarnaast is het ook mogelijk om op deze opmerkingen te reageren of deze te ‘upvoten’.

Stap 5: Reflections on the assignment (optional)

Het schrijven van een reflectie is een waardevolle stap om een opdracht mee af te sluiten. De student kan bijvoorbeeld een reflectie schrijven over hoe het hele proces van feedback geven verlopen is. De docent ziet deze reflectie in een overzicht in stap 5, zoals in de onderstaande afbeelding (als de docent deze optie in de instellingen heeft ingeschakeld). Hier kan de docent zien welke groepen en welke specifieke studenten vooruitgang hebben geboekt met het invullen van hun reflectie. Alleen de groepen waarvan de studenten vooruitgang hebben geboekt bij deze stap, zullen worden getoond zoals in de afbeelding hieronder. Als de docent de reflectie van een specifieke student wilt lezen, klikt de docent op "completed" naast de naam van de student om zijn reflectie te zien.

Grading

Als de docent 'grading' heeft opgenomen in de instellingen, dan zal het zichtbaar zijn na de laatste stap. In de afbeelding hieronder staat weergeven hoe dat er uit zal zien. Door op het pijltje rechts te klikken of door gebruik te maken van de scrollbar onderaan, kan de docent de rest van de 'grade' gedeelten bekijken (van links naar rechts). Helemaal rechts is er ook een 'optional grade adjustment' . De docent kan hiermee punten toevoegen of aftrekken voor elke student.

Dit is het einde van de handleiding Assignment Review | Docent Perspectief. Mochten er nog vragen of een technisch probleem ondervindt, neem dan contact op met ons vriendelijke support team door op de blauwe chatknop te klikken (P.S. support is elke weekdag 24 uur per dag beschikbaar en niet beschikbaar in het weekend).

Was dit een antwoord op uw vraag?