Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesAutomated Feedback
Automated Feedback opzetten
Automated Feedback opzetten

Hulp nodig bij het opzetten van Automated Feedback?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Dit artikel zal het proces van het opzetten van een op zichzelf staande Automated Feedback activiteit bespreken. Wanneer er gewenst is om AF te combineren met een andere tool, raadpleeg dan de raadpleeg dan de artikelen over het opzetten van Geautomatiseerde Feedback in Peer Review of Assignment Review.

Voordat je aan de slag kunt met Automated Feedback, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de module is toegevoegd binnen de LMS-omgeving. Navigeer naar deze artikelen voor specifieke hulp voor dit proces.

Automated Feedback is een module/tool die dient om studenten te ondersteunen. Vanuit het perspectief van de docent is het zichtbaar aan welk van de vooraf gedefinieerde criteria de studenten voldoen. Let hierbij wel dat deze tool niet gebruikt kan worden om studenten te beoordelen. Automated Feedback biedt de mogelijkheid om als docent tijd te besparen, en het biedt studenten een extra moment van formatieve feedback die zal bijdragen de kwaliteit van hun werk te verbeteren.

Een activiteit aanmaken

Begin met het toevoegen van een titel voor de activiteit. Daarna kan er gekozen worden tussen het aanmaken van een nieuwe opdracht of een kopie aan te maken van een reeds gecreëerde Automated Feedback opdracht, gebruik copy from existing. Een kopie van een bestaande opdracht bevat alle bijdragen van de docent (instructies, deadlines, criteria) van die opdracht. Bijdragen van studenten worden niet gekopieerd. Nadat de kopie is gemaakt, kunt u nog steeds alle instellingen aanpassen (edit).

Stap 1: Instructies

Vul hier de algemene instructies voor de opdracht in. Let wel de opdracht kan niet worden opgeslagen wanneer het instructie veld niet is ingevuld.

De activiteit kan een individuele opdracht of een groepsopdracht zijn. Klik op wijzig om te kiezen tussen een van de volgende twee opties.

Stap 2: Inleveren

Instructies (optioneel)

Indien er is gewenst om specifieke inleverinstructies toe te voegen voor de studenten (zoals het gewenste lettertype, regelafstand, de naam van het bestand, enzovoort) vul deze dan hier in.

Deadline

Hier is het mogelijk om een deadline in te stellen voor het gebruik van de Automated Feedback activiteit voor de studenten. Indien hiereen voorkeur voor is, geven wij als advies om deze enkele dagen voor de deadline van de opdracht te doen, zodat de studenten genoeg tijd hebben om de ontvangen feedback te verwerken.

Het is ook mogelijk om er voor kiezen de deadline leeg te laten. Op deze manier wordt er geen deadline getoond en kunnen student hun werk blijven uploaden om bijkomende feedback te krijgen die hen helpt hun werk te verbeteren.

Vereiste uploads

Hier is het mogelijk het aantal bestanden instellen dat studenten in dienen te leveren. De inzendingsvereiste kan ingesteld worden op precies, minimum of tussen het gekozen aantal (exactly, mimimum, between). Indien het aantal vereiste uploads op groter dan 1 wordt ingesteld, kunnen studenten aangemoedigd worden om meerdere versies van hun werk te uploaden om te zien hoe ze zich verbeteren.

Instellingen

Tenslotte is het mogelijk om naast de hoeveelheid bestanden, ook het soort bestand te verplichten. De Automated Feedback tool ondersteund momenteel enkel geschreven documenten, dus selecteer hier het vakje documenten om er zeker van te zijn dat studenten geen andere bestanden inleveren. Indien het is toegestaan dat studenten werk na een eventuele deadline inleveren, kan allow late hand in ingeschakeld worden.

Stap 3: Geautomatiseerde Feedback

Zodra de details van de opdracht zijn ingesteld, kan de Automated Feedback verder geconfigureerd worden. Indien er vragen zijn met betrekking tot hebt over ons ethisch en privacybeleid, lees deze dan eerst door voordat hiermee aan de slag gegaan wordt. Wanneer je klaar bent om de voorkeurscriteria in te stellen, navigeer dan naar get started om te beginnen.

Vanaf hier zijn er twee manieren om verder te gaan:

1) Ten eerste kan er geklikt worden klikken op start building om vanaf nul te beginnen. De aangeboden feedbackcriteria verschijnen rechts in beeld. Hier kunnen de gewenste criteria worden geselecteerd waarop het werk van de studenten zal worden gecontroleerd.

Elk criterium dat een pijl bevat, vereist extra configuratiestappen. Alle andere criteria worden automatisch ingevoegd eens ze geselecteerd zijn.

2) Ten tweede kan er ook geklikt worden op configure from template (configureren vanuit sjabloon) om hiermee verder te gaan. Binnen dit overzicht kan er gekozen worden om helemaal opnieuw te beginnen door op nieuwe configuratie (new configuration) of door gebruik te maken van een FeedbackFruits template. Door te kiezen uit een door ons aangeboden sjabloon (bijv. scriptie) zal er een voorstel verschijnen van criteria die wij aanbevelen voor dit type schrijfopdracht. Wees hier vrij om criteria te wijzigen of toe te voegen om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de vooropgestelde behoeften. Ten slotte kunnen ook de criteria van een vorige opdracht geselecteerd worden onder kopiëren van recent (copy from recent). Zo kunnen de criteria hergebruikt worden van een opdracht die eerder met Automated Feedback is gemaakt.

Feedbackcriteria kiezen

Voor een meer gedetailleerde uitleg van ieder criterium om als hulpmiddel te dienent tijdens het beslissen wat het meest geschikt is voor deze opdracht, raadpleeg dan dit artikel.

Nadat de gewenste criteria zijn gekozen, kunt is het mogelijk deze eerst uit te proberen om er zeker van te zijn dat de feedback die wij geven naar wens is. Het is ook mogelijk dit te doen nadat de huidige set-up is opgeslagen. Criteria kunnen altijd toegevoegd of verwijdert worden, zelfs nadat de opdracht is opgeslagen. Meer informatie over het uitproberen van de criteria en het begrijpen van de tool nadat de opdracht is ingesteld, is te vinden in dit artikel.

Hopelijk heeft dit artikel geholpen om beter te begrijpen wat Automated Feedback te bieden heeft. Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet contact op te nemen met ons support team door te klikken op de blauwe support knop links onder in iedere FbF opdracht.

Was dit een antwoord op uw vraag?