Alle collecties
Interactive Study Material
Interactive Audio
Interactive Audio | Student Perspectief
Interactive Audio | Student Perspectief

Hoe werkt een Interactive Audio opdracht voor een student?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Dit artikel zal Interactive Audio-tool vanuit het oogpunt van een student laten zien.

Hoofdscherm

Zodra de Interactieve Audio opdracht geopend wordt, zal er een voorbeeld van de audio waarnaar geluisterd dient te worden zichtbaar zijn. Afhankelijk van de instellingen van opdracht, is daarboven wellicht ook een vak met instructies toegevoegd door de docent aanwezig. Lees de instructies zorgvuldig, en klik dan op "Start Listening" om de audioweergave te openen.

Audioviewer

Wanneer de audio viewer eenmaal geopend is, zijn er een aantal aspecten waarop gelet dient te worden. Boven- en onderaan de audiospeler is een aantal basisopties te vinden.

Met deze icoontjes in de schermafbeelding hieronder, van links naar rechts, kun er gekozen worden om terug te keren naar een geminimaliseerde, LMS-weergave (Unfocus); het bestand downloaden (Download), de opdracht als voltooid markeren (Done), de video als nuttig bestempelen (thumbsup) of de meldingen voor deze opdracht inschakelen (bell).

Onderaan, naast de timer, zijn instellingen voor volume beschikbaar (luidsprekersymbool) evenals voor de afspeelsnelheid (tandwiel symbol).

Vragen

Vragen, zowel open als meerkeuze, kunnen door de docent toegevoegd worden, en soms zullen deze voor een blokkade zorgen waarbij verplicht is de vragen te beantwoorden voordat het audiobestand verder beluisterd kan worden. Vragen kunnen ook door de student zelf of door medestudenten worden toegevoegd indien de docent dit heeft toegestaan tijdens het instellen van de opdracht.

In de onderstaande schermafbeelding is een meerkeuzevraag aan het begin van de audio geplaatst, deze dient beantwoord te worden voordat er verder geluisterd kan worden. Op de voortgangsbalk onderaan zullen de gemarkeerde vragen vooraf zichtbaar zijn.Alle vragen met een hangslot dienen beantwoord te worden voordat er verder geluisterd kan worden, terwijl de vraag met een punt op elk moment kan worden beantwoord.

Zodra een vraag is beantwoord, kan het juiste antwoord onthuld worden. Dit kan ook op een later moment gecontroleerd worden door te klikken op de vraag in de voortgangsbalk of in het menu aan de linkerkant te klikken.

Naast meerkeuzevragen kunnen ook open vragen toegevoegd zijn, zoals de vraag hieronder, hierbij dient er een antwoord met tekst ingevoerd te worden. Hier kan het antwoord ingetypt worden en verstuurd worden of er kan gekozen worden voor ‘I don’t know’ (‘Ik weet het niet’) om de vraag over te slaan zonder antwoord te geven.

Zodra er geantwoord is, zal het juiste antwoord onthuld worden (samen met eventuele antwoorden die klasgenoten gegeven hebben). Als de vraag een juist antwoord heeft, wordt jer gevraagd om in te schatten of het antwoord fout, bijna goed, of goed is (wrong, almost correct, or correct). Doe dit door op de juiste optie te klikken.

Tenslotte, om een eigen vraag toe te voegen, kan er op het bruin-witte "plus" teken gedrukt worden op de voortgangsbalk van de speler. Indien dit niet zichtbaar is, beweeg dan de cursor naar de onderkant van het scherm.

Zodra hierop is geklikt, zal de optie verschijnen om ofwel een opmerking achter te laten (1) of een oefenvraag te maken. Wanneer er gekozen wordt om een vraag te maken, dan kan er gekozen worden tussen een open (2) of meerkeuze (3) oefenvraag (beide hangen af van het feit of de docent de optie heeft ingeschakeld - dit kan dus niet in alle opdrachten mogelijk zijn). Merk op dat slechts één van de drie opties in de schermafdruk hieronder zal verschijnen zodra een optie is geselecteerd.

Vul de opmerking of vraag tekst in, en daarna het juiste antwoord (indien van toepassing), en klik op "Publish" om de vraag in te dienen. Deze zal dan gezien worden door alle medestudenten en de docent.

De sidebar

Er is rechts op het scherm een uitklapbare menubalk. Deze kan verschillende functies uitvoeren, naast de functies in de vorige schermafbeelding. Standaard worden annotaties/vragen getoond, gesorteerd op locatie (1). Deze kunnen ook gesorteerd worden op wanneer de annotaties of vragen zijn toegevoegd, het aantal upvotes of het aantal opmerkingen (2). Bovendien kan dit menu gebruikt worden om opmerkingen toe te voegen of vragen te upvoten (3). Tenslotte, door op een vraag te klikken in de lijst of onderaan de audiospeler, op de voortgangsbalk, dan zullen deze in dit menu getoond worden. Wanneer de vraag al is beantwoord, zal de gekozen optie en de juiste optie weergegeven worden (4), en indien de vraag nog niet geantwoord is, zal er een mogelijkheid zijn om een antwoord te kiezen en in te dienen (5).

Tot slot, zal er door te kiezen voor de eigen bijdrage, een optie verschijnen om deze te bewerken of te verwijderen door te klikken op de 3 verticaal geplaatste punten in de rechterbovenhoek.

Bijhouden van de voortgang

In de balk bovenaan de opdracht is een overzicht te zien dat een indicatie geeft van hoeveel van de opdracht er reeds is voltooid en hoeveel onderdelen er nog voltooid dienen te worden om een volledig cijfer te krijgen.

Door op de voortgang pictogrammen te klikken, kan er gezien worden hoeveel discussies en vragen er nog beschikbaar zijn waaraan deelgenomen dient te worden om een volledig cijfer te krijgen.

Dit is het einde van het artikel omtrent de interactieve audio-oefening voor studenten. Mochten er problemen of vragen naar boven komen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons vriendelijke ondersteuningsteam door te klikken op het blauwe pictogram links onderaan in onze modules (Let op: dit zal niet verschijnen terwijl u luistert naar het interactieve audiobestand).

Was dit een antwoord op uw vraag?