Alle collecties
Skill Review
Skill Review opzetten
Skill Review opzetten

Hoe zet je Skill Review op?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Nadat een nieuwe Skill Review Opdracht is aangemaakt in de LMS of op het platform, zal het volgende scherm zichtbaar worden.

Nadat de bewerkingsmodus is geopend, zal de instructievideo voor de Skill Review opdracht worden weergegeven. De optie Use copy of existing biedt de mogelijkheid om een reeds opgezette opdracht te kopiëren. Hierbij zullen de bijbehorende instructies en instellingen worden meegenomen. Deze optie kan wellicht bijdragen in het besparen van tijd bij het opzetten van de opdracht.

Stap 1: Instructions

Door op change (wijzigen) te klikken, kan er gekozen worden voor de volgende samenwerkingsopties.

  • Individually (Individueel)

Gebruik deze optie als er gewenst is dat de studenten individueel te werk gaan en hun opdracht inleveren, waarna individueel beoordeeld zal worden. Alle feedback die aan de student wordt gegeven, is gebaseerd op de individuele vaardigheden en is alleen voor de student zichtbaar.

  • As a group (Als groep)

Gebruik deze optie als gewenst is dat de studenten in groepsverband werken, en ook als groep beoordeeld dienen te worden. In dit geval zullen de studenten feedback krijgen op basis van de vaardigheden die zij als groep bezitten. De feedback zal zichtbaar zijn voor alle groepsleden.

  • Individually, show as groups (Individueel, tonen als groep)

Gebruik deze optie als gewenst is dat de studenten individueel te werk gaan en individueel beoordeeld zullen worden, maar in het systeem wel binnen een groep zullen worden weergegeven. Deze optie laat toe dat studenten aan de docent getoond worden in groepen die geselecteerd zijn in het LMS. Deze samenwerkingsoptie maakt het gemakkelijker voor meerdere docenten om samen te werken in één opdracht, en per groep de studenten te filteren die beoordeeld moeten worden. De twee individuele samenwerkingsopties zien er voor de studenten identiek uit.

Stap 2: Give feedback on groups

In stap 2 kunnen de feedback criteria toegevoegd worden. Door op add (toevoegen) te drukken, kunnen de gewenste criteria worden aangemaakt om de feedback van de studenten structuur in te brengen.

Er kan hier gekozen worden voor een rubric of een schaalbeoordeling criteria (scale rating criteria). Hier kunnen handmatig nieuwe criterium opgesteld worden, of er kan gekozen worden voor het kopiëren van criterium uit vorige opdrachten.

Voor meer informatie over het instellen van een rubriek of beoordelingscriteria, klik hier.

Voor meer informatie over het kopiëren van criteria, klik hier.

Stap 3: Received reviews

In stap 3 kunnen de studenten ten slotte de eigen verkregen feedback lezen.

Stel een deadline in voor deze laatste stap, indien gewenst. Studenten kunnen na het verstrijken van de deadline de feedback bekijken, maar niet voor punten (als er punten te verdienen zijn bij dit onderdeel). Indien er geen deadline is ingesteld, kunnen de studenten altijd de feedback bekijken voor punten.

Step 4: Reflections on the assignment (optioneel)

Het schrijven van een reflectie is een waardevolle stap om een opdracht mee af te sluiten. De student kan bijvoorbeeld een reflectie schrijven over hoe het hele proces van feedback geven is verlopen. Deze stap kan worden toegevoegd door op de paarse-cirkel-plus-knop te klikken (aan het eind van de laatste stap). De optie 'Reflections on the activity' wordt dan zichtbaar (zie onderstaande afbeeldingen).

In de afbeelding hieronder kun je zien dat de opdracht een deadline kan hebben, evenals een vereiste lengte van woorden. Er is ook een beschrijvingsveld waarin je kunt aangeven waarover de studenten moeten nadenken in verband met de opdracht. De studenten kunnen met deze stap beginnen als de docent stap 2 "Feedback by teacher" voltooid heeft. De studenten kunnen dan beginnen met het schrijven van hun reflectie (zelfs voordat ze de feedback al gelezen hebben).

Grading

Bovendien kan de docent punten aan de opdracht toevoegen door op de paarse plusknop te klikken links onderaan de laatste stap (als die nog niet zichtbaar is als laatste stap). De kan instellen hoeveel punten die wilt toekennen aan elk proces van de opdracht, zoals in de afbeelding hieronder te zien is. Klik ten slotte op Publish rechters bovenin van het scherm.

Dit is het einde van de handleiding Skill Review opzetten. Mochten er nog vragen of een technisch probleem ondervindt, neem dan contact op met ons vriendelijke support team door op de blauwe chatknop te klikken (P.S. support is elke weekdag 24 uur per dag beschikbaar en niet beschikbaar in het weekend).

Was dit een antwoord op uw vraag?