Alle collecties
Interactive Study Material
Interactive Video
Interactive Video | Student Perspectief
Interactive Video | Student Perspectief

Hoe werkt een Interactive Video als student?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Zodra Interactive Video opdracht is geopend, zal er een voorbeeld zichtbaar zijn van de video die bekeken dient te worden. Afhankelijk van de opdracht, kan daarboven een vak met instructies van de docent zichtbaar zijn. Lees de instructies zorgvuldig, en klik dan op "Start met kijken" om de videoviewer te openen.

Video Afspeler

Wanneer het scherm om de video af te spelen is geopend, zijn er een aantal attentiepunten. Zowel boven als onderaan de speler zullen een aantal basisopties beschikbaar zijn.

Met deze pictogrammen in de schermafbeelding hieronder, van links naar rechts, kan er gekozen worden om terug te keren naar een geminimaliseerde, LMS-weergave (fullscreen); naar de oorspronkelijke videolink gaan (View Original); de opdracht als voltooid markeren (Done); de video als nuttig upvote (duim omhoog- symbool) en de notificaties van de opdracht zien (bel- symbool).

Onderaan, naast de timer, zijn instellingen voor ondertiteling, (document symbool) volume (luidspreker symbool), en voor de videosnelheid (tandwiel symbool).

Vragen

Vragen, zowel open vragen als meerkeuzevragen, kunnen door de docent worden toegevoegd, waarbij het mogelijk is om het beantwoorden van de vragen te verplichten voordat de resterende video bekeken kan worden (zie de schermafbeelding hieronder met een 'Required' (verplichte) vraag). Vragen kunnen mogelijk ook door de student of medestudenten worden toegevoegd, indien dit door de docent binnen de instellingen is toegestaan, dit is mogelijk door op de plus-knop te klikken in de video voortgangsbalk.

In het onderstaande screenshot is een meerkeuzevraag net aan het begin van de video toegevoegd, deze dient beantwoord te worden voordat verder gekeken kan worden. Op de voortgangsbalk onderaan kunnen vooraf de gemarkeerde vragen gevonden worden. Alle vragen die met een hangslot zijn gemarkeerd, dienen beantwoord te worden voordat er verder gekeken kan worden, terwijl de vragen weergegeven met een punt, op ieder moment kunnen worden beantwoord.

Zodra een vraag beantwoord word, kan het juiste antwoord worden onthuld. Dit kan op een later moment nogmaals worden gecontroleerd door te klikken op de vraag in de voortgangsbalk, of in het menu aan de linkerkant te klikken.

Open vragen kunnen ook toegevoegd zijn, zoals de vraag hieronder, waarbij er een tekst-antwoord ingevoerd dient te worden. Hier kan een antwoord worden ingetyped en opgestuurd of gekozen worden voor ‘Pass & show answer, hiermee kan de vraag overgeslagen worden zonder antwoord te geven. Indien de opdracht een beoordelingsaspect toegevoegd gekregen heeft in de vorm van een cijfer, zal er daarnaast het percentage dat iedere vraag speelt voor het eindcijfer worden weergegeven, in dit voorbeeld is dat 35% van het totaalcijfer.

Zodra de vraag beantwoord is, wordt het juiste antwoord getoond (samen met de antwoorden die medestudenten eventueel hebben genoteerd), en worden studenten gevraagd in te schatten of de antwoorden fout, bijna goed, of goed is (wrong, almost correct, or correct). Klik hier op de juiste optie.

Tenslotte, kunnen studenten ook eigen vragen toevoegen, dit kan door op het rood-witte "plus"-teken op de voortgangsbalk van de speler te klikken. Als het niet zichtbaar is, dient de cursor naar de onderkant van het scherm geslepen worden.

Zodra hierop geklikt wordt, zal er een keuzemenu verschijnen waarbij er opties zijn om ofwel een meerkeuze- (1) of open (2) oefenvraag te maken, ofwel een commentaar vraag (3) (afhankelijk van de door de docent gemaakte instellingen m.b.t. de opties - dit is misschien niet mogelijk in sommige opdrachten). Let op dat slechts één van de drie zal verschijnen zodra de optie geselecteerd wordt, maar hier werden ze voor het gemak in één schermafbeelding bijgesneden.

Vul de opmerking of vraag in, en daarna het juiste antwoord (indien van toepassing), en klik op "Publish" om de vraag in te dienen. De vraag zal dan gezien worden door de docent en medestudenten actief in de opdracht.

De sociale en samenvattende balk (rechts)

Rechts op het scherm is een uitklapbare menubalk beschikbaar. Deze kan verschillende functies uitvoeren, naast de functies in de vorige schermafbeelding. Standaard worden annotaties/vragen getoond, gesorteerd op locatie (1). Deze kunnen gesorteerd worden op wanneer ze zijn toegevoegd, het aantal upvotes of het aantal opmerkingen (2). Bovendien kan dit menu gebruikt worden om opmerkingen toe te voegen of vragen te upvoten (3). Tenslotte, kan er wanneer er op geklikt wordt op een vraag in de lijst of onderaan de videospeler, op de voortgangsbalk, dan worden ze in dit menu getoond. Als de vraag beantwoord is, zal de gekozen optie evenals de juiste weergegeven worden (4), en indien de vraag nog beantwoordt meot worden, zal hier een optie zijn om een antwoord te kiezen en in te dienen (5).

Tot slot, indien er op een eigen toegevoegde bijdrage wordt geklikt, is er een optie om deze te bewerken of te verwijderen door te klikken op de 3 verticaal geplaatste punten in de rechter bovenhoek.

Bijhouden van de voortgang

In de balk bovenaan de opdracht staat een overzicht van de voortgang binnen de opdracht aan de hand van een voltooiingspercentage evenals een indicatie van hoeveel onderdelen nog moet voltooid dienen te worden om een volledig cijfer te krijgen.

Door op het voortgang pictogrammen te klikken, kan er gezien worden hoeveel discussies en vragen er nog beschikbaar zijn voor deelneming om een cijfer te krijgen.

Dit is het einde van het overzicht van een Interactive Video opdracht voor studenten. Mochten er vragen of problemen naar boven komen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze support afdeling, dit kan door te klikken op de blauwe-chat pictogram links onderaan de opdracht (Opmerking: Dit zal niet verschijnen in de fullscreen-modus).

Was dit een antwoord op uw vraag?