Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesFAQ
Hoe kan de naam van een FeedbackFruits opdracht aangepast worden?
Hoe kan de naam van een FeedbackFruits opdracht aangepast worden?
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Opdrachten kunnen een andere naam binnen FeedbackFruits dan in de LMS hebben.

In Blackboard

Wanneer een externe opdracht toegevoegd wordt aan een vak binnen Blackboard, dient de nieuwe FeedbackFruits opdracht een naam te krijgen zoals hieronder wordt weergegeven:

FeedbackFruits synchroniseert deze naam eenmalig. Zoals hieronder in de linkerbovenhoek te zien is, wordt de in Blackboard gegeven naam gebruikt als de titel van de opdracht in FeedbackFruits.

Wanneer er na het instellen van de opdracht een aanpassing gemaakt wordt aan de titel binnen de FeedbackFruits opdracht, dient de titel van de opdracht binnen de LMS ook handmatig aangepast te worden. Indien deze aanpassing niet wordt gemaakt, zal de titel die in FeedbackFruits wordt weergegeven anders dan de titel die aan collega's en studenten in Blackboard wordt getoond. Dit kan vooral verwarring veroorzaken bij het terugsturen van een deadline naar de LMS.

Met de tools die via LTI zijn ingeschakeld, geldt het bovenstaande voor elk LMS.

Wanneer FeedbackFruits wordt gebruikt via LTI content item in Brightspace of Canvas…

...zal de synchronisatie andersom plaatsvinden. Met behulp van LTI content item, dient de FeedbackFruits opdracht allereerst worden opgezet. Hierbij wordt er gevraagd om de opdracht een naam te geven binnen FeedbackFruits, zoals weergegeven op de onderstaande schermafbeelding. Ook in dit geval wordt de titel eenmalig gesynchroniseerd met Canvas. Wanneer de titel achteraf gewijzigd wordt in Canvas of FeedbackFruits, wordt deze niet automatisch gesynchroniseerd dient de titel handmatig bijgewerkt te worden.

In Moodle

Wanneer een nieuwe opdracht in Moodle aangemaakt wordt met Feedbackfruits als extern hulpmiddel, wordt de titel automatisch gesynchroniseerd. Dit gebeurt slechts één keer. Indien er echter al een FeedbackFruits-opdracht in Moodle is gemaakt waarvan gewenst is dat de naam gewijzigd wordt, dient dit handmatig uitgevoerd te worden, zowel in de LMS-opdracht en in het LTI- inhoudsitem, aangezien deze niet automatisch zullen synchroniseren. Eerst dient de naam veranderd te worden via de optie 'Instellingen bewerken' in Moodle.

Waarna er door te klikken op de drie puntjes aan de rechterkant van de FeedbackFruits opdracht gedrukt kan worden, waardoor de ‘edit’ stap weergegeven zal worden. Hier kan de titel van de opdracht handmatig worden bewerkt.

Was dit een antwoord op uw vraag?