Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesUitleg over tool settings
Groepen selecteren vanuit de LMS
Groepen selecteren vanuit de LMS

Groepen selecteren vanuit Blackboard, Brightspace/D2L, Canvas of Moodle voor de FeedbackFruits opdracht

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer FeedbackFruits gebruikt wordt binnen Blackboard, Brightspace/D2L, Canvas of Moodle, kunnen de groepen binnen LMS geselecteerd worden om deze binnen de opdracht te gebruiken.

Let op: Wanneer er gewenst is de samenstelling van de groepen te wijzigen (bijvoorbeeld een leerling van groep 1 naar groep 2 verplaatsen), dienen deze wijzigingen binnen de LMS aangebracht te worden. In de FeedbackFruits opdracht kun enkel gekozen worden welke groepen binnen de opdracht opgenomen zullen worden, niet welke student zich in welke groep bevindt.

Het is hier belangrijk om eerst aan te geven dat de opdracht in groepsverband gemaakt dient te worden door te kiezen voor de ‘group assignment’ optie binnen stap 1. Klik dan op configure groups.

In het volgende scherm zal een overzicht van de verschillende groepsets binnen de LMS te vinden zijn. Klik hier op de pijl gericht naar beneden om te zien welke groepen zich binnen de groepset bevinden.

Vink het vakje naast de naam van een groepset aan om alle groepen binnen deze set te selecteren, of vink het vakje naast de naam van een groep aan om alleen die specifieke groep te selecteren.

Er zal een foutmelding verschijnen indien bepaalde studenten in meer dan één van de geselecteerde groepen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld, de wijze waarop de groepen zijn ingesteld laten het toe dat de studenten binnen het vak in verschillende klassen zijn verdeeld. Binnen elk van deze klassen zijn groepen aangemaakt waaronder het groepswerk verdeeld zal worden. Deselecteer hier de groepen of groep sets waarvan gewenst is dat deze uitgesloten worden van de opdracht.

Wanneer de gewenste groepen of groepsets zijn geselecteerd, klik op done.

Was dit een antwoord op uw vraag?