Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesComprehension
Comprehension Opzetten
Comprehension Opzetten

Hulp nodig bij het opzetten van de Comprehension?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer een Comprehension opdracht wordt aangemaakt, aanmaakt, zal het volgende scherm zichtbaar worden. Al onze tools zijn eenvoudig in te stellen door de vooraf gedefinieerde stappen te volgen.

Comprehension ondersteunt alle multimedia, zoals documenten, video's, afbeeldingen en audio.

Step 1 Instructions

Bij deze stap kunnen de gewenste instructies worden geschreven voor de geplande taak (d.w.z. Een omschrijving van wat er van de studenten verwacht wordt en hoe zij dit dienen uit te voeren- zoals zichtbaar in het voorbeeld). Als een aspect verandert dient te worden, kan dit op een later moment nog worden aangepast. Wanneer dit is afgerond, kan er verder gegaan worden met

In stap 1 is het mogelijk om te bepalen welke bijdragen van andere leerlingen de leerlingen kunnen zien. Ofwel die van alle andere leerlingen die deelnemen aan de activiteit, ofwel die van de leerlingen in hun groep.

Door te kiezen voor 'see contributions within groups' kunnen grotere aantallen leerlingen deelnemen aan dezelfde activiteit, zonder dat de opdracht overvol raakt. Door de groepsfunctie te gebruiken, kan de docent ook de aantekeningen per groep filteren, wat het gemakkelijker maakt om de vooruitgang van de leerlingen te volgen.

Wanneer de docent de groepsfunctie kiest, kan de docent groepen selecteren die rechtstreeks gesynchroniseerd zijn vanuit zijn LMS, of, als dit niet beschikbaar is, de groepen handmatig toevoegen.

Step 2: Comprehension

In de stap Comprehension, kan er een document geüpload worden dat op de computer is opgeslagen (d.w.z. via slepen en neerzetten of door te klikken op Choose Multimedia n en ernaar te bladeren) of een document van een online bron toevoegen (d.w.z. door een geldige koppeling in het vak Paste Link te plakken en op Submit te klikken).

Daarnaast kunnen de onderwerpen waaraan de studenten extra aandacht aan dienen te besteden worden toegevoegd. Klik op Change Topics (onderwerpen wijzigen) en dan op Add Topic (onderwerp toevoegen), waarna het volgende scherm zal verschijnen.

Hier kan een korte titel (short title) worden toegevoegd (d.w.z. het kernconcept/onderwerp waar de studenten aandacht aan dienen te besteden), evenals een korte beschrijving om de verwachtingen verder te verduidelijken. Alle onderwerpen krijgen automatisch een kleur toegewezen om ze van elkaar te onderscheiden. Door op de drie puntjes te klikken, is het mogelijk deze kleur te veranderen. Het vakje ‘Require a minimum number of annotations of’ (minimaal aantal annotaties vereisen) aan te vinken, kan het minimum aantal in-tekst selecties in dat de studenten dienen te maken worden toegevoegd. Het vakje ‘Require a summary of the annotations(eis een samenvatting van de annotaties), vraagt de studenten om de door hen gemaakte annotaties samen te vatten.

Eens dit is ingevuld, kan er ofwel geklikt worden op Done (klaar), wat het ingevulde onderwerp zal bewaren, zodat het er voortgezet kan worden met de volgende stap, daarnaast kan er ook gekozen worden voor Add Topic (onderwerp toevoegen), voor het geval er gewenst is nog een onderwerp toe te voegen. In dat geval dient er naar beneden gescrold te worden en de zullen dezelfde stappen die gevolgd voor het eerste onderwerp wederom doorlopen worden (d.w.z. alle 4 de vakjes invullen), het toevoegen van nieuwe onderwerpen kan zo vaak als gewenst is. Naast het veranderen van onderwerp-kleuren, kan ook de volgorde van de onderwerpen worden aangepast.

Merk op dat het minimum aantal annotaties wordt teruggezet naar 1 voor elke nieuwe toevoeging.

Zodra je op Done klikt, worden alle ingevoerde onderwerpen bewaard en is het mogelijk de met de instelling ‘Allow students to view othersstudenten toe te laten om andere te bekijken (d.w.z. Hier kan de keuze gemaakt worden om er een individuele opdracht of een groepsopdracht van te maken). Merk op dat de standaard instelling een individuele opdracht zal creëren.

Er zal na het uploaden een voorbeeld verschijnen van de eerste pagina van het document. Klik op View Annotations om het volledige bestand te bekijken. Als het uploaden van het document niet lukt, controleer dan of het bestand of de link niet beschadigd is.


Settings

Allow students to view others

Deze setting geeft de mogelijkheid om de auteursrechtbescherming in te schakelen, voor het geval dat niet gewenst is dat de studenten het document downloaden. Zet deze setting uit als de studenten het bestand niet mogen downloaden.


Grading

De grading module is standaard een beoordelingsmodule geactiveerd, waarmee het mogelijk is een cijfer toe te kennen aan studenten die de opdracht met succes hebben voltooid. Indien dit niet gewenst is, kan deze module worden verwijderd door op het kruisje in de rechterbovenhoek te drukken. Hier is het ook mogelijk om een pass/fail cijfer te publiceren in plaats van een percentage, door deze optie in de instellingen aan te zetten.


Add module

Klik op het paarse '+'je op een module toe te voegen.

Reflect on the activity

Het schrijven van een reflectie is een waardevolle stap om een opdracht mee af te sluiten. De student kan bijvoorbeeld een reflectie schrijven over hoe het hele proces is verlopen. In de onderstaande afbeelding zie je dat de reflectie een deadline kan hebben, evenals een vereiste lengte van woorden. Er is ook een beschrijvingsveld waarin je kunt specificeren waarop je leerlingen moeten reflecteren in verband met de opdracht

Tenslotte kan de opdracht gepubliceerd worden door op Save (opslaan) te klikken in de rechterbovenhoek. Om dit voorbeeld verder te bekijken (d.w.z. de tool in actie en hoe je het kunt gebruiken), is er nog een artikel beschikbaar in ons helpcentrum met het perspectief van de docent.

Dit is het einde van de tutorial over het Comprehension Opzetten.

Als er vragen of een technisch problemen zijn, kun je contact opnemen met ons vriendelijke supportteam door op de blauwe chatknop te klikken (Support is elke weekdag 24 uur per dag beschikbaar en niet beschikbaar in het weekend).

Was dit een antwoord op uw vraag?