Naar de hoofdinhoud
Studenten toevoegen aan het FeedbackFruits platform

Hoe kunnen studenten toegevoegd worden aan de Feedbackfruits courses (vakken) en leeractiviteiten?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Dit artikel biedt inzicht in hoe studenten toegevoegd kunnen worden aan en uitgenodigd kunnen worden voor vakken en zelfstandige leeractiviteiten.

Studenten toevoegen aan een vak

Zodra er op het platform een vak (course) is opgezet, waarbinnen een structuur met mappen en ingesloten inhoud is opgebouwd, kunnen studenten via de members page worden uitgenodigd deel te nemen aan het vak.

Door te navigeren naar de overzichtspagina van het vak (of de activiteiten), zal er naast de activiteiten (activities) een knop beschikbaar zijn voor de leden (members). Door op deze knop te klikken, zal de onderstaande pagina weergegeven worden. Rechts onderaan kan er op de blauwe plus-knop klikken om studenten of docenten aan toe te voegen.

Het volgende scherm zal verschijnen om studenten aan het vak toe te voegen. Er kunnen meerdere e-mailadressen geschreven of geplakt worden (gescheiden door een komma of tussen < >), hier kan ook de gewenste rol geselecteerd worden. Er kan gekozen worden om de desbetreffende persoon als student of als docent aan de opdracht toe te voegen. Het is hier van belang dat er op ‘add members’ te klikken, om de uitnodigingen voor het vak te versturen.

Op de member pagina (twee screenshots hierboven) zal er een overzicht van de studenten in het vak beschikbaar zijn. Hierbinnen is zichtbaar welke adressen een docentenrol, een student rol hebben evenals degene die de uitnodiging nog niet aanvaard hebben.

Indien een uitnodiging nog in behandeling is, is dit zichtbaar in de lijst met uitgenodigde studenten (en docenten). Hier is het eventueel mogelijk om een herinnering te sturen naar de desbetreffende persoon om hen te motiveren aan het vak deel te nemen. Studenten kunnen worden toegevoegd aan FeedbackFruits zodra de uitnodiging voor de cursus is geaccepteerd. Binnen dit scherm is het daarnaast ook mogelijk studenten te verwijderen door deze studenten te selecteren en op de rode prullenbak icoon te klikken.

Studenten toevoegen aan een op zichzelf staande activiteit

Studenten kunnen ook aan losstaande opdrachten binnen het FeedbackFruits platform worden toegevoegd door een vergelijkbaar process te volgen. Zodra de reeds aangemaakte leeractiviteit is geopend, dient er op ‘+ Invite Students’ geklikt te worden (nodig studenten uit), rechtsboven in het scherm.

Daarna zal een scherm vergelijkbaar met de members’- pagina van het vak verschijnen (zoals onderstaand afgebeeld). Hierbinnen is zichtbaar welke rol de deelnemers hebben binnen de activiteit en of de uitnodiging is geaccepteerd of nog open staat.

Studenten kunnen toegevoegd worden door op de blauwe plus knop rechtsonder te drukken, of door een gedeelde link te openen die rechts bovenaan te vinden is. Door op ‘Get sharing link’ te klikken, zal het volgende verschijnen.

Hier kan er gekozen worden wie er toestemming zal krijgen om deel te nemen aan de opdracht. Er kan ofwel gekozen worden voor enkel genodigden (only invited people) of voor iedereen met een link (everyone with the link). Door de link te kopiëren, kan deze gedeeld worden met studenten of mededocenten. Druk op done als je klaar bent, en de opdracht zal gereed zijn voor gebruik!

Hopelijk heeft dit artikel geholpen om beter te begrijpen wat FeedbackFruits te bieden heeft. Mochten er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons support team door op het blauwe tekstballon-icoontje linksonder te klikken.

Was dit een antwoord op uw vraag?