Naar de hoofdinhoud
Participation Grading

Een uitleg over hoe de participation grading module in Peer Review, Group Member Evaluation of Interactive Study Material opgezet kan worden

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Beoordeel de feedback van studenten op basis van hun beste eigen geselecteerde contributions en creëer een veilige online leeromgeving waarin student zich vrij voelen om een bijdrage te leveren, zodat ze enkel beoordeeld worden op wat ze zelf als hun beste commentaar ervaren.

Creëer een veilige online leeromgeving waarin leerlingen zich vrij voelen om bij te dragen, omdat ze de veiligheid voelen dat ze enkel beoordeeld worden op wat ze zelf als hun beste commentaar aanduiden.

Laten we een kijkje nemen op de opzet van een Peer Review opdracht met Participation Grading.

Klik op de '+'-knop onder stap 4 van de Peer Review opdracht of onder stap 3 van een Group Member Evaluation opdracht.

Klik op de Participation Grading Assignment module.

Er wordt nu een nieuwe stap in de opdracht ingevoegd tussen stap 3 en 4 of tussen stap 2 en 3 van een Group Member Evaluation opdracht, dit wordt onder 'Select your best comment' weergeven.

Vul de instructies in. Wat wordt er van de leerlingen verwacht? Laat hen bijvoorbeeld weten dat hun feedback beoordeeld zal worden, op basis van wat zij zelf selecteren als hun beste feedback aan hun medeleerling. Is er een deadline ingesteld? Leerlingen kunnen dan hun selectie wijzigen tot de docent een cijfer gegeven heeft of, als er een deadline is ingesteld, totdat die deadline verstreken is. Wees bewust van het totaal aantal deadline/verschillende deadlines die in een opdracht kunnen worden ingesteld.

Comments worden beoordeeld op een schaal van 1 tot 10. Het aantal comments dat een leerling moet selecteren kan worden aangepast door op 'Settings' te klikken. Er verschijnt nu een menu. Klik op het getal rechts bij 'Required submissions' en vul het aantal comments in dat elke leerling moet indienen. Op die manier kan hun feedback beoordeeld worden op basis van meerdere comments en niet slechts op basis van één.

Als de juiste instellingen van de Peer Review opdracht zijn aangepast, kan de opdracht worden opgeslagen. Leerlingen beginnen hun werk in te leveren en elkaar te reviewen, nadat ze hun beste bijdrage(n) kunnen selecteren. Klik hier voor het perspectief van de leerlingen.

Zodra de leerlingen hun beste bijdrage(n) hebben geselecteerd, is dit zichtbaar in het overzicht. Klik op 'grade contributions', om meerdere leerlingen in één keer te beoordelen, of op 'grade'.

Hieronder zie je de geselecteerde comments van Bas. Deze comment kan worden beoordeeld op een schaal van 1 tot 10. Door op 'submit and back to assignment' te klikken, wordt het cijfer nog niet naar de leerling gestuurd.

Nadat alle commentaren van alle studenten beoordeeld zijn, kan er geklikt worden op 'send grades to students'. Nadat de cijfers verzonden zijn, kunnen de selecties van comments die gemaakt zijn door de studenten niet meer gewijzigd worden. Studenten kunnen hun selectie nog wijzigen tot de docent het cijfer verzonden heeft of, als er een deadline is ingesteld, deze is verstreken.

Indien nodig, dan kan het cijfer van een leerling altijd nog gewijzigd worden. In dit geval hoeven deze cijfers niet opnieuw verstuurd te worden, ze veranderen automatisch.

Was dit een antwoord op uw vraag?