Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesFeedbackFruits toevoegen aan een vakStudenten toevoegen
Hoe kunnen studenten toegevoegd worden aan een FeedbackFruits Tool ?
Hoe kunnen studenten toegevoegd worden aan een FeedbackFruits Tool ?

Dienen studenten uitgenodigd te worden om deel te nemen aan de opdracht?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer de FeedbackFruits tool is toegevoegd aan het vak binnen Blackboard, Canvas, Brightspace, Moodle, of een ander Learning Management System (LMS) dat gebruikt wordt door de instelling, en het opzetten van de opdracht is afgerond kunnen studenten uitgenodigd worden voor de leeractiviteit.

Met LTI + API-integratie

Wanneer de instelling API geïntegreerd heeft, is het niet nodig dat de studenten handmatig toegevoegd dienen te worden. De API integratie zorgt ervoor dat FeedbackFruits informatie ontvangt over welke studenten en groepen zich in de specifieke cursus bevinden, op het moment dat er een activiteit aanmaakt wordt. Zo zullen bijvoorbeeld de groepen en leden van deze groepen kunnen zichtbaar zijn, zolang alle groepensets zijn aangemaakt in het vak binnen de LMS. Deze groepen kunnen geselecteerd worden en zodra studenten de activiteit starten, de studenten zullen dan ook de samenstelling van de groep zien.

Met LTI-integratie

Indien er enkel sprake is van een LTI, dienen er andere stappen gevolgd te worden. In dit geval is het niet mogelijk voor FeedbackFruits om informatie over de vakken binnen de LMS te ontvangen. Dit betekent dat wanneer er een activiteit wordt aanmaakt, FeedbackFruits nog niet weet welke studenten zullen deelnemen aan de opdracht. Hieronder wordt toegelicht hoe dit in de praktijk werkt:

De link naar de leeractiviteit is zichtbaar voor studenten, afhankelijk van de locatie van de link. Studenten zullen automatisch door het systeem worden toegevoegd zodra er op de link is geklikt. Wanneer een docent waarborgt dat de link in het juiste vak en map binnen de LMS wordt geplaatst, kunnen de studenten deze hier openen. Nadat studenten op de link hebben geklikt, zullen ze door FeedbackFruits worden herkent als student-gebruiker.

Groepen gebruiken met alleen LTI-integratie

Zodra de studenten op de link hebben geklikt, zullen de studenten als gebruikelijk deel kunnen nemen aan de opdracht. Wanneer er gewenst is om groepen te gebruiken met enkel een LTI-integratie, wordt aangeraden om een ‘bulk import’ functie te gebruiken. Deze functie is speciaal gemaakt om studenten op een efficiënte wijze handmatig aan de groepen toe te voegen (meestal vanuit een .csv-bestand). De docent kan de e-mailadressen van de studenten toevoegen met de gewenste groepsnaam erbij. Zodra de groepen zijn gemaakt en de activiteit is gepubliceerd, kunnen de studenten de opdracht openen, waarna FeedbackFruits de e-mailadressen automatisch zal herkennen en de studenten aan de juiste groepen zal toevoegen.

Voor meer informatie over het maken van groepen met LTI-only integratie klik hier.

Was dit een antwoord op uw vraag?