Alle collecties
Group Member Evalution
Group Member Evaluation | Groepsbijdragefactor| Groepsvaardigheidsfactor
Group Member Evaluation | Groepsbijdragefactor| Groepsvaardigheidsfactor

Tool: Group Member Evaluation

Meer dan een week geleden bijgewerkt

De functie Groepsbijdragefactor berekent het cijfer van een student op basis van zijn individuele bijdrage aan het groepsproject in een Group Member Evaluation opdracht.

Met deze functie krijgen docenten een beter inzicht in de groepsdynamiek tijdens een project. Dit werpt een licht op mogelijke onevenwichtigheden tussen de samenwerking van studenten, of het spotten van studenten die geen bijdrage leveren. Docenten kunnen beoordelingsdrempels instellen om de eindcijfers te bepalen op basis van de vaardigheidsfactor van de groep.

Er zijn twee mogelijke opties voor het beoordelen van groepsbijdragen:

 • Groepsbijdragefactor: een cijferaanpassingssuggestie ten opzichte van de rest van de groepsleden, zodat studenten die hoger gewaardeerd werden dan de rest van de groep een hoger cijfer krijgen en studenten die lager beoordeeld werden een lager cijfer.

 • Groepsvaardigheidsfactor: een absolute factor gebaseerd op de beoordeling van elke medestudent in vergelijking met de maximale beoordeling die ze hadden kunnen krijgen. Dit kan gebruikt worden om het cijfer van studenten die relatief laag beoordeeld werden door hun groepsgenoten te verlagen.

In dit artikel gaan we dieper in op de berekeningen achter de Groepsvaardigheidsfactor. Lees dit artikel voor meer gedetailleerde informatie over de Factor Groepsbijdrage.

Het is belangrijk om op te merken dat de Groepsvaardigheidsfactor moet worden toegepast nadat een groepsproject af is en een cijfer heeft gekregen.

Voorbeeld:

Groep 1 haalde een score van 75/100 voor hun schriftelijke project. Daarna voerden ze een groepsledenevaluatie uit om te beoordelen hoe goed ze individueel presteerden en samenwerkten met de rest van het team.

De functie Groepsbijdragefactor is bedoeld om het groepscijfer te wijzigen en de cijfers te individualiseren op basis van de bijdragen.

Waardering

Eerst moet je waardering aan je opdracht toevoegen door op de paarse plusknop onderaan de activiteit te klikken. Hoewel je hier het aantal punten voor elk facet van de opdracht kunt instellen, zullen voor de bijdragefactor van de groep alle punten berekend worden op basis van het facet 'Waardering ontvangen voor werk in totaal'. Stel daarvoor 'Waardering ontvangen voor werk in totaal' in op 100 punten.

Fig. 1: Waardering module.

Groepsvaardigheidsfactor - Hoe zet je die op?

Om de groepsvaardigheidsfactor in te schakelen, moet je een Group Member Evaluation opdracht hebben met de samenwerkingsoptie: 'Beoordelen binnen groepen'. Deze functie werkt alleen met die instelling.

Vervolgens kun je in de beoordelingsmodule aan het einde van de activiteit klikken op 'Beoordelingsopties' en de optie Cijfer groepsbijdrage inschakelen. Er verschijnt dan een scherm waarin je kunt kiezen voor 'Factor groepsbijdrage' of 'Factor groepsvaardigheid'. Kies de laatste.

Fig. 2: Waardering module met ‘Beoordelingsopties’ geopend.

Fig. 3: De twee factormethoden binnen de beoordelingsmethode.

In de Groepsvaardigheidsfactor worden de factoren berekend door de ontvangen scores te vergelijken met de maximaal mogelijke punten voor de criteria om zo tot een factor tussen 0 en 1 te komen.

Een belangrijk verschil tussen de Groepsvaardigheidsfactor en de Groepsbijdragefactor is dat de factor van een student niet verandert afhankelijk van de scores die de andere studenten krijgen.

In dit geval kunnen er drie dingen gebeuren met het eindcijfer van de individuele student:

 • Voor studenten die nauwelijks hebben bijgedragen: het projectcijfer voor deze student wordt verlaagd naar nul (0).

 • Voor studenten die onder het gemiddelde hebben bijgedragen: het projectcijfer wordt vermenigvuldigd met de bijdragefactor die de student krijgt.

 • Voor studenten die een correcte bijdrage hebben geleverd: het cijfer blijft hetzelfde, er wordt niets afgetrokken of toegevoegd.

De docent kan de drempelwaarden aanpassen aan wat gewenst is voor de opdracht. Als deze drempels door de docent aangepast worden, zullen de vermenigvuldigbare waarden meer of minder invloed hebben op het totaalcijfer van de student. De drempels zorgen ervoor dat alleen zinvolle aanpassingen gemaakt worden, bijvoorbeeld voor die studenten die onder het gemiddelde of bijna niets bijgedragen hebben. Standaard zijn deze waarden ingesteld om studenten te voorzien van:

 • Een nul (0) als hun bijdragefactor tussen 0 en 0,55 ligt.

 • Het projectcijfer wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde score als de score tussen 0,56 en 0,8 ligt.

 • Een ongewijzigd projectcijfer als de score ergens tussen 0.81 en 1 ligt.

Fig. 4: Aanpasbare factordrempel. De waarden in deze figuur zijn de standaardwaarden.

Klik ten slotte op Opslaan in de rechterbovenhoek van het scherm. Als je klaar bent met het instellen van de opdracht, is het tijd voor de studenten om aan de slag te gaan!

Groepsvaardigheidsfactor - Hoe toepassen op eindcijfers?

Zodra het project ingeleverd en beoordeeld is en alle beoordelingen van de studenten gegeven zijn, kan de docent de waarden van de groepsvaardigheidsfactor gaan toepassen. Dit zal het resultaat van het projectcijfer van elke student bepalen.

Het is belangrijk om op te merken dat de bijdragefactor van een student zal veranderen als er later nieuwe beoordelingen voor andere studenten binnenkomen. Het cijfer zal dus omhoog of omlaag gaan, afhankelijk van de scores die de andere studenten hebben gekregen. Docenten moeten wachten tot de hele opdracht af is om de eindcijfers van de studenten definitief aan te passen.

Zodra de opdracht klaar is, berekent het systeem de groepsvaardigheidsfactor voor elke student. Het systeem zal een aantal suggesties doen om de cijfers aan te passen. Zie de afbeelding hieronder.

Fig. 5: Voorgestelde aanpassingen.

Om deze suggesties toe te passen zijn de volgende opties beschikbaar:

 • Voor alle studenten: Door op het pijl-icoon bovenaan de tabelkop te klikken, kunnen de suggesties voor alle studenten binnen de opdracht worden toegepast. Opmerking: er verschijnt een bevestigingsvenster waarin wordt uitgelegd wat er gaat gebeuren en dat dit niet ongedaan kan worden gemaakt (zie hieronder).

 • Voor alle studenten in een groep: Door op het pijl-icoon te klikken dat verbonden is met de subgroep-rij.

 • Voor slechts één student: Door op het pijlpictogram op de rij van de student te klikken.

Fig. 6: Bevestigingsdialoogvenster bij het toepassen van nieuwe aanpassingen.

Groepsvaardigheidsfactor - Hoe wordt deze berekend?

Hoewel de Groepsvaardigheidsfactor automatisch wordt gegenereerd door FeedbackFruits binnen je beoordelingsmodule in een Group Member Evaluation opdracht, kun je deze desgewenst ook handmatig berekenen. Hier hebben we alle stappen achter de formules van de Groepsvaardigheidsfactor uitgelegd. Volg deze stappen om de factor zelf te berekenen:

1. Normaliseer de beoordelingen: Tel voor elke student alle beoordelingen bij elkaar op en deel ze dan door het maximum aantal punten van de opdracht (meestal 100). Opmerking: als een student helemaal niets heeft bijgedragen (een 0 heeft gekregen in alle beoordelingen), of niet is beoordeeld door zijn teamgenoten, dan krijgt deze student een 0 in de beoordelingen.

Voorbeeld:

Criterium 1

Criterium 2

Criterium 3

Student 1

16.65

8.35

24.975

Student 2

8.325

33.4

16.65

Student 3

0

0

0

Student 1 (16.65+8.35+24.975)/100=0.500

Student 2 (8.325+33.4+16.65)/100=0.584

Student 3 (0+0+0)/100=0

2. Bereken de Groepsvaardigheidsfactor: neem de wortel van het resultaat van de vorige stap. De wortel betekent dat de cijferaanpassing, vooral voor leerlingen die meer in het midden scoren, minder hard zal zijn dan wanneer het enkel de ruwe scores zouden zijn (enkel student score/teamgemiddelde).

Voorbeeld:

Group Contribution Factor Student 1 0.500= 0.764

Group Contribution Factor Student 2 0.584= 0.706

Group Contribution Factor Student 3 0= 0

3. Pas drempels toe: vergelijk de berekende Factor groepsvaardigheid met de minimum- en maximumdrempels die door de docent zijn ingesteld. Als de Groepsvaardigheidsfactor:

 1. onder de minimumdrempel, dan wordt het cijfer voor het project van de student op nul (0) gezet.

 2. boven de maximumdrempel is, blijft het cijfer van de student ongewijzigd.

 3. tussen de minimum- en maximumdrempel, ga dan door naar de volgende stap hieronder.

Voorbeeld:

Drempels:

 • Cijfer x factor tussen 0.56 en 0.8

 • Ongewijzigd cijfer tussen 0.81 en 1

 • Nul tussen 0 en 0.55

Groepsvaardigheidsfactor Student 1: 0.764

Groepsvaardigheidsfactor Student 2: 0.706

Groepsvaardigheidsfactor Student 3: 0

4. Bereken het eindcijfer: Vermenigvuldig het projectcijfer van de student met zijn groepsvaardigheidsfactor om het eindcijfer te bepalen.

Voorbeeld:

Drempels:

 • Cijfer x factor tussen 0.56 en 0.8

 • Ongewijzigd cijfer tussen 0.81 en 1

 • Nul tussen 0 en 0.55

Groepsvaardigheidsfactor Student 1: 75x0.764= 57,3

Groepsvaardigheidsfactor Student 2: 75x0.706= 52,9

Groepsvaardigheidsfactor Student 3: 0

5. Suggesties voor de groepsvaardigheidsfactor: Zodra u de factor per student hebt verkregen, zal het FeedbackFruits systeem enkele mogelijke aanpassingen voorstellen om toe te passen op het eindcijfer. Indien gewenst kunnen docenten deze suggesties gebruiken of het eindcijfer naar wens aanpassen. Zie de schermafbeelding hieronder met het voorbeeld dat we in deze stappen hebben gebruikt.

Fig. 7: Het toepassen van de voorgestelde aanpassingen door FeedbackFruits. Deze studenten zijn voorbeelden uit het hierboven berekende casusscenario.

Groepsvaardigheidsfactor - Hoe zien studenten het?

Vanuit het perspectief van de student zien de studenten hun eindcijfer en de behaalde punten per criterium.

Daarom zien studenten niet hun individuele Bijdrage Factor, de rest van de groep hun cijfers, noch de aanpassingen gemaakt door de docent. Deze gegevens zijn alleen privé voor docenten en het is aan hen om te beslissen of ze deze al dan niet willen delen met studenten en hun groepen buiten FeedbackFruits.

Fig. 8: De student ziet de eindcijfers met de vaardigheidsfactor van de groep.


Dit is het einde van het Group Member Evaluation | Groepsbijdragefactor| Groepsvaardigheidsfactor artikel.

Als je vragen hebt of een technisch probleem ondervindt, neem dan contact op met ons vriendelijke supportteam door op de blauwe chatknop te klikken. (Opmerking: ondersteuning is elke werkdag 24 uur beschikbaar & niet beschikbaar in het weekend)

Was dit een antwoord op uw vraag?