Naar de hoofdinhoud
Team Based Learning opzetten

Hulp nodig bij het opzetten van een Team Based Learning activiteit?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Om een Team Based Learning activiteit te creëren, is een belangrijk aspect om in gedachten te houden het feit dat onze TBL- tool slechts twee stappen van de Team Based Learning methode faciliteert, namelijk de iRAT en de tRAT. Dit artikel beschrijft het volledige TBL proces, mochten er aanvullende vragen naar boven komen met betrekking tot de methode, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Let wel: Voor deze tool is het van groot belang om de teams binnen de opdracht toe te voegen. Navigeer naar het einde van dit artikel om te zien hoe deze toegevoegd kunnen worden.

Titel

Na het selecteren van de TBL tool, zal het onderstaande (of een vergelijkbaar) scherm weergegeven worden:

Het is hier belangrijk om te beginnen met het toevoegen van een titel aan de activiteit (waar nu staat 'Team Based Learning naam'). Nadat er een titel aan de activiteit is toegevoegd, kan er bij de eerste stap gestart worden met het toevoegen van de vragen aan de quiz.

Instructies

Opmerking: Indien het gewenst is om instructies aan de activiteit toe te voegen, scroll dan naar beneden tot onderaan de pagina, waar er een groene '+' knop te vinden is. Door hierop te klikken, zal de volgende optie beschikbaar worden: instructies toevoegen.

Na deze geselecteerd te hebben, zal er een module voor de instructies zijn toegevoegd als eerste stap van de activiteit. Hier kunnen de gewenste instructies worden toegevoegd om de studenten duidelijk te maken wat er van hen verwacht wordt tijdens het voltooien van deze activiteit.

Individual Readiness Assessment Test (iRAT)

Afhankelijk van of er instructies zijn toegevoegd, zal de eerste of tweede stap van de activiteit de individuele bereidheidstest (iRAT) zijn. In deze stap is het mogelijk om de vragen toe te voegen die de studenten dienen te beantwoorden.

Klik hier op 'Vragen maken' (start creating questions) en ga van start met het toevoegen van de vragen. Binnen deze activiteit is het enkel mogelijk om meerkeuzevragen toe te voegen, aangezien dit in overeenstemming is met de TBL-methode.

Voeg tijdens het aanmaken van de vragen simpelweg de vraag, met alle respectievelijke antwoordkeuzes toe. Selecteer vervolgens welk antwoord het juiste is.

Zodra de vraag is opgeslagen, zal het onderstaande scherm verschijnen:

Team Readiness Assurance Test (tRAT)

Ga door met het toevoegen van alle gewenste vragen om de iRAT te voltooien. Zodra alle vragen gemaakt zijn, zullen deze automatisch toegevoegd worden aan de volgende stap, de team bereidheidstest (tRAT). Dit gezien het feit dat de studenten hier gevraagd zullen worden de zelfde set vragen te beantwoorden, enkel in teamverband.

Tijdens de iRAT stap zal van alle studenten gevraagd worden om de vragen te beantwoorden. Na het selecteren van het antwoord (dmv sumbit), zullen de juiste antwoorden nog niet onthuld worden. Tijdens de tRAT stap zullen alle toegevoegde vragen automatisch in "scratch-off mode" staan, wat betekent dat de studenten te zien krijgen of het antwoord juist was of niet, en in het geval dat de vraag fout beantwoord werd, krijgen ze nog een kans om de vraag te beantwoorden. Dit proces gaat door tot het juiste antwoord is gekozen.

Teams toevoegen

Aangezien de tRAT stap in teams moet worden uitgevoerd, is het hier van belang om de gewenste teams toe te voegen. Door op groepen configureren te klikken, is het mogelijk om ofwel manueel de gewenste teams toevoegen, of indien er een integratie aanwezig is tussen FbF is met het Learning Management System (zoals Canvas, Blackboard, Brightspace, Moodle), kunnen de teams geselecteerd worden zoals deze in de LMS-cursus zijn aangemaakt.

Beoordeling

Indien er gewenst is om een cijfermatig aspect aan deze activiteit toe te voegen, dan kan deze worden toegevoegd door op de groene "+"-knop onderaan de activiteit te klikken, waarna de beoordelingsmodule geselecteerd kan wroden.. Zodra de module is toegevoegd, kunnen de percentages ingesteld worden voor de iRAT-scores en de tRAT-scores die moeten meetellen voor het cijfer. Opmerking: Zorg er hier voor dat het totaal op 100% komt.

Zodra alle vragen en de gewenste teams toegevoegd zijn, is de TBL opdracht volledig opgezet. Zorg ervoor dat er op 'save' gedrukt wordt in de rechterbovenhoek (en volg de juiste stappen om de opdracht op te slaan als je de activiteit toevoegt in een LMS), en het proces is voltooid.

Indien er vragen zijn of er technische problemen ondervonden worden, neem dan contact op met ons support team door op de blauwe chatknop te klikken (Let wel: support is elke weekdag 24 uur per dag beschikbaar en niet beschikbaar in het weekend).

Was dit een antwoord op uw vraag?