Naar de hoofdinhoud
Alle collecties
Cijferberekeningen
Cijferberekeningen

Inzicht in verschillende kenmerken en aspecten die het beoordelingsproces kunnen beïnvloeden.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Het doel van dit artikel is om inzicht te geven in de manier waarop de cijfers worden berekend en welke aspecten en kenmerken de berekeningen mogelijk kunnen beïnvloeden.

Binnen de beoordelingsmodule van elk van onze tools heb je volledige controle over de gewenste factoren en hun gewicht in het eindcijfer van de opdracht. Voor de feedbackopdrachten (Peer Review, Group Member Evaluation, Skill Review en Assignment Review), zijn voorbeelden van deze factoren (onder andere) of studenten de inleverstap hebben voltooid, of ze hun beoordelingen hebben voltooid of de scores die ze van hun medestudenten hebben gekregen.

In het laatste geval worden de cijfers van de studenten berekend op basis van het gemiddelde van de scores die ze hebben gekregen voor elk van de criteria. Bijvoorbeeld, het gemiddelde van de scores van drie beoordelaars - gebaseerd op drie toegevoegde criteria. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat alleen de scores die de studenten werkelijk hebben gekregen in het gemiddelde worden opgenomen, en niet de scores die ze verwacht worden te krijgen. In het geval dat er drie beoordelingen nodig waren, maar slechts twee beoordelaars, zal het gemiddelde gebaseerd worden op de scores van de twee beoordelaars.


Onze toewijzingsmethode is erop gericht om een ongelijke verdeling van de beoordelingen onder de studenten te voorkomen. Toewijzingen worden alleen gedaan als studenten actief zijn geweest bij de opdracht in kwestie.

Wat gebeurt er met de cijfers als studenten niet deelnemen aan de groepsbeoordeling?

Als studenten niet deelnemen aan de groepsevaluatie, kunnen ze toch een beoordeling krijgen als ze de opdracht hebben geopend, maar door niet deel te nemen, onthouden ze een medestudent een beoordeling.

Afhankelijk van de instellingen die werden toegevoegd bij het maken van de opdracht, kan dit een invloed hebben op het cijfer van de studenten. Vooral als de optie Configurable Grading ingeschakeld is, waardoor de bijdrage van de leerling - gemeten aan de hand van de scores van medestudenten - de doorslag geeft bij het bepalen van het cijfer dat de leerling zal krijgen.

Het effect van het gebrek aan deelname hangt af van het aantal beoordelingen dat een student krijgt. In het geval dat meerdere medestudenten student A moeten beoordelen en slechts één van de medestudenten de feedback niet afmaakt, zal het cijfer van student A bepaald worden door de evaluatie van de medestudenten die hun beoordeling wel afmaakten.

Als alle studenten die zijn ingesteld om student A te beoordelen hun beoordeling niet afronden, ontvangt de student geen scores en is er geen cijfer beschikbaar. Dit zorgt voor een beperking waarbij FeedbackFruits geen score kan geven aan het LMS zodra cijfers worden gepubliceerd.

Als een student toch een cijfer krijgt, dan wordt het cijfer hierop gebaseerd. Rekening houden met het gewicht van het cijfer. Dit vereist dat het cijfer niet representatief is voor de prestaties van de student.

In het zeldzame geval dat de bovenstaande scenario's van toepassing zijn, heb je nog altijd de mogelijkheid om de cijfers van de studenten in kwestie handmatig aan te passen binnen de opdracht of het cijferboek van je LMS. Hier heb je ook de mogelijkheid om de student opnieuw toe te wijzen via de optie Handmatig toewijzen.

Mocht je nog twijfels hebben over jouw specifieke use case, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze supportafdeling voor extra begeleiding.


Andere handige artikelen met betrekking tot beoordelingen:


Dit is het einde van het artikel over Cijferberekening.

Als je vragen hebt of een technisch probleem ondervindt, neem dan contact op met ons vriendelijke ondersteuningsteam door op de blauwe chatknop te klikken (Opmerking: ondersteuning is elke werkdag 24 uur beschikbaar & niet beschikbaar in het weekend).\

Was dit een antwoord op uw vraag?