Interactive Audio | Docent Perspectief

Hoe kan de voortgang van een student worden beoordeeld binnen een Interactive Audio opdracht?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

In dit artikel wordt uitgelegd wat docenten zien wanneer een Interactieve Audio is ingesteld, bijvoorbeeld de vorderingen van de studenten, de opmerkingen bekijken en het inzien van de antwoorden op de oefenvragen.

Overall student progress

Wanneer de opdracht geopend wordt, zal de algemene voortgang van de studenten weergegeven worden. Hier is te zien hoeveel studenten er begonnen zijn met het luisteren, het gemiddelde percentage oefenvragen dat juist is beantwoord door de studenten en hoeveel opmerkingen er totaal door studenten zijn achtergelaten. Dit geeft de docent een indicatie van het verloop van de leeractiviteit.

Door te klikken op statistics per active student (statistieken per actieve student), zal er een meer gedetailleerde weergave beschikbaar worden. In de gedetailleerde weergave is te zien (voor elke student) of de studenten begonnen zijn met bekijken, zichzelf als klaar gemarkeerd hebben, hoeveel oefenvragen er beantwoord zijn, hoeveel van die vragen juist beantwoord zijn, en hoeveel opmerkingen elke student geplaatst heeft.

Audiospeler en annotaties

Wanneer de instructies zijn toegevoegd bij het opzetten van de opdracht, zullen deze bij stap 1 zichtbaar zijn. Door naar beneden te scrollen zal stap 2 verschijnen, waar er gekozen kan worden voor start listening (start luisteren) om de audio te beluisteren en de aantekeningen te bekijken.

Er zijn twee manieren om de annotaties (vragen of discussion threads) te bekijken:

  1. De annotaties kunnen op de tijdlijn bekeken worden.

  2. Door de zijbalk aan de rechterkant van het scherm te openen, zal er een overzicht geopend worden waarin alle annotaties te zien zijn. Deze zijbalk kan geopend worden door op het rondje met de < erin te klikken.

Door te klikken op een punt of slotje in de tijdlijn, zal er een tekstballon verschijnen een voorbeeld van de oefenvraag of opmerking. Als dit een oefenvraag is, dan is te zien hoeveel studenten deze vraag beantwoord hebben en hoe er is gescoord. Door op de tekstballon te klikken, zal er meer gedetailleerde informatie te zien zijn in de zijbalk aan de rechterkant (zie schermafbeelding hieronder).

Voor meerkeuzevragen (multiple choice questions) is de verdeling van de antwoorden te zien. Het groene vinkje naast een antwoord betekent dat de maker van de vraag heeft aangegeven dat deze antwoordoptie juist is.

Voor open vragen is een lijst met alle antwoorden die de studenten hebben gegeven beschikbaar. Hier kan ook gezien worden of de student heeft aangegeven of het antwoord juist, bijna juist of onjuist was (correct, almost correct, or wrong). De namen van de studenten kunnen naast de antwoorden gevonden worden. Let op dat dit niet het geval is voor de studenten zelf. Studenten zullen enkel een lijst van geanonimiseerde antwoorden zien wanneer dit is ingeschakeld binnen de instellingen.

Klik op ← in de rechterbovenhoek van het scherm om terug te keren naar een overzicht van alle oefenvragen/opmerkingen die aan het document toegevoegd zijn. Deze lijst kan gesorteerd worden op laatste activiteit, locatie, meeste upvotes, of meeste opmerkingen (latest activity, location, most upvotes, most comments). Op deze manier kunnen de opmerkingen gesorteerd worden op relevantie en in lijn met hetgeen dat interessant is voor het volgende offline contactmoment. Bijvoorbeeld, het bespreken van de opmerkingen die het meest geupvote zijn zou relevant zijn wanneer studenten die opmerkingen hebben geupvote die niet begrepen zijn of waar meer informatie en toelichting voor gewenst is.

Wanneer een opmerking wordt geopend, zal naast het commentaar ook alle antwoorden die hierop gegeven zijn verschijnen. Als docent kan er ook een upvote toegekend worden aan een opmerking. Daarnaast kan er een reactie toegevoegd worden aan de discussie door deze te typen in het tekstveld beschikbaar onder de opmerking.

Nieuw annotaties kunnen toegevoegd worden door op de plus-knop te klikken die verschijnt wanneer er met de muis over de tijdlijn genavigeerd wordt. Meer informatie over het toevoegen van oefenvragen en/of opmerkingen is hier te vinden.

Grading

Wanneer er tijdens het opzetten van de opdracht gekozen is voor een beoordeling, zal er onderaan de opdracht een overzicht te vinden zijn waarin te zien is hoe de studenten op basis van de ingestelde criteria zijn beoordeeld. Zodra de deadline van de opdracht verstreken is, kunnen de cijfers gepubliceerd worden door rechtsboven op de knop 'Publish Grades' te klikken, en deze zullen dan gesynchroniseerd worden in het cijferboek van de LMS. Zie de schermafdruk hieronder.

Was dit een antwoord op uw vraag?