Naar de hoofdinhoud
Markdown in FeedbackFruits

Formatteren van de opdrachten

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Markdown is een lichtgewicht opmaaktaal met een syntaxis voor het opmaken van platte tekst. Het maakt het mogelijk om styling en structuur aan de tekst toe te voegen, bijvoorbeeld door bepaalde woorden of zinnen te benadrukken met cursief of vet. Bovendien kunnen er met Markdown ook links toevoegen en kan de tekst georganiseerd worden met koppen, paragrafen en lijsten.

De voorbeelden in dit artikel kunnen altijd gekopieerd worden naar uw opdracht, zodat u alleen de tekst aan hoeft te passen om de formattering toe te passen binnen de opdracht.

De onderstaande schermafbeeldingen geven een voorbeeld weer:

Met FeedbackFruits is het mogelijk om Markdown toe te voegen in zowel de tekstvakken voor ‘Instructies’ als ‘Inleveren’ voor de opdracht, maar ook bij het aanmaken van oefenvragen en opmerkingen. Het toevoegen van Markdown-elementen kan helpen bij het verduidelijken van de instructies van de opdracht voor de studenten, daarnaast kan het de opdracht meer structuur bieden door bijvoorbeeld te benadrukken welke delen van de opdracht het belangrijkst zijn.

In de volgende alinea's zullen enkele van de meest essentiële Markdown-elementen die binnen met FeedbackFruits gebruikt kunnen worden om de instructies en teksten dynamischer te maken.

Koppen

Om kopteksten aan de instructies toe te voegen, of om sommige woorden groter te maken, dient het een cijfersymbool (#) toevoegen voor het woord waarvan gewenst is dat het vergroot zal worden. Er kan tussen één en zes cijfersymbolen (#) toegevoegd worden om verschillende groottes te verkrijgen.

#Header 1

##Header 2

###Header 3

####Header 4

#####Header 5

######Header 6

Nadruk

Om de tekst te benadrukken is het mogelijk om de stijl van de woorden aan te passen door deze cursief of vet te maken. Bovendien kunnen deze elementen gecombineerd worden om de tekst nog meer kracht bij te zetten. Hiervoor worden sterretjes (*) en underscores (_) gebruikt. Voor cursief gebruiken dient één van elk aan het begin en aan het eind van de woorden of tekst die gewenst willen benadrukken. Voor vet gebruiken we twee van elk.

Cursief: *cursieve tekst* of _cursieve tekst_

Vet: **vette tekst** of __vette tekst__

Gecombineerd: Dit is een tekst met aparte *italics* en **bold** maar **het kan ook _allebei_** hebben.

Lijsten en sub-lijsten

Met Markdown kunnen twee soorten lijsten gemaakt worden: geordende en on-geordende. Hier kan er gekozen worden uit een lijst met nummering of met opsommingstekens. Om een genummerde lijst te maken, moet dienen de nummers aan het begin van elke regel toevoegt worden met een punt (.) en een spatie voor de tekst. Om een ongeordende lijst te maken, dient er een sterretje (*), een plusje (*) of een minnetje (-) gebruikt te worden. De onderstaande voorbeelden geven een indicatie van hoe deze lijsten aangemaakt kunnen worden.

1. Deze lijst is geordend

2. Ordening maakt het leven gemakkelijker

3. Orde is leuk

* Ongeordende lijsten

+ Kunnen ook spannend zijn

- Ze zijn perfect voor opdrachten

Bovendien kunnen ook sublijsten gemaakt worden door woorden, zinnen of zelfs volledige alinea's te laten inspringen. Om dit te doen, dienen er twee spaties worden toegevoegd met de spatiebalk. In het onderstaande voorbeeld wordt een letter X gebruikt om aan te geven waar een spatie staat. Zie het onderstaande voorbeeld.

1. Markdown is erg handig

2. Je teksten zijn rijker en begrijpelijker

XX* Voeg een ongeordende sublijst toe zoals deze

XX* Om meer details aan een punt toe te voegen

3. Dan kunnen we verder gaan op de oorspronkelijke lijst

4. En ook een geordende sublijst maken

XX1. Dit komt goed van pas

XX2. Om procedures uit te leggen, toch?

Koppelingen (Links)

Het is gemakkelijk om een link toe te voegen aan de instructies van de opdracht. Om een link toe te voegen in een woord of een deel van de tekst, dient dat woord tussen haakjes ([ ]) gezet te worden gevolgd door de link tussen haakjes. Zie hoe het eruit zou zien met een woord of een zin in het voorbeeld.

[FeedbackFruits] (https://feedbackfruits.com/)

Met FeedbackFruits kun je [elke cursus boeiend maken] (https://feedbackfruits.com/)

Horizontale Regel

Met de Horizontal Rule is het mogelijk om een fijne lijn te trekken die delen van de tekst zal scheiden. Daartoe dient er na een zin twee keer op Enter gedrukt worden, gevolgd door drie koppeltekens (---) in een duidelijke rij, en tot slot wederom twee keer op Enter om een nieuwe zin te beginnen. Zie het voorbeeld hieronder, waarin ook koppen worden gecombineerd.

#####Sectie A

Hier hebben we de eerste sectie van dit voorbeeld.

---

#####Sectie B

Dankzij de Horizontal Rule hebben we deze twee verschillende secties gescheiden.

Hoe kunnen verschillende Markdown elementen gecombineerd worden: nadruk op lijsten

Tijdens het schrijven van instructies en het combineren van verschillende Markdown elementen dient er soms rekening gehouden te worden met de volgorde. Dit is het bijzonder bij opsommingslijsten die benadrukte woorden bevatten met de stijl vet of cursief, waarbij de opsommingselementen vóór de benadrukte elementen geplaatst moeten worden. Er moet dus een + of - teken geplaatst worden om de opsommingstekenlijst te beginnen, en dan de asterisk of het onderstrepingsteken toevoegen om vet of cursief aan te zetten. Zie de verklarende screenshots hieronder.

Dit is het einde van de essentiële Markdown gids. Mochten er vragen of onduidelijkheden naar boven komen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons vriendelijke supportteam door te klikken op het blauwe pictogram links onderaan in onze modules.

Was dit een antwoord op uw vraag?