Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesUitleg over tool settings
LaTeX: Toevoegen van wiskundige formules en symbolen
LaTeX: Toevoegen van wiskundige formules en symbolen

Hoe kunnen wiskundige formules en wiskundige symbolen binnen de tools worden toegevoegd

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Om deze functionaliteit te gebruiken is het van belang dat er beschikt wordt over basiskennis van de LaTeX taal. De volgende link toont de taal die gebruikt kan worden om de gewenste vergelijkingen in te typen: https://katex.org/docs/supported.html

Ten tweede, voor elke vergelijking die gewenst is om toe te voegen, dient het symbool $$ toegevoegd te worden voor de vergelijking en aan het einde van de vergelijking.

Het is belangrijk te vermelden dat wiskundige vergelijkingen en formules niet in de rubric kunnen worden toegepast.

Instructie tekstvak

Bij het opstellen van de instructies in de bewerkmodus, kunnen vergelijkingen en formules toegevoegd worden. Zoals zichtbaar in het onderstaande voorbeeld, zijn er drie formules, die allemaal beginnen en eindigen met het $$ symbool.

Wanneer de gewenste instructies zijn toegevoegd en er op ‘Save’ (opslaan) is geklikt, zullen de instructies met daaraan toegevoegde vergelijkingen er als volgt uitzien:

Interactief document

Binnen het Interactief Document kan er bij het opnemen van een vraag ook een vergelijking toegevoegd worden, wederom door te beginnen en te eindigen met het

$$-symbool.

De volgende afbeelding geeft een overzicht van hoe de vergelijkingen eruit zullen zien na het afronden van het opzetten van de vraag.

Interactive Video

Voor de Interactieve Video gaat het toevoegen van vergelijkingen op dezelfde manier als voor het Interactieve Document. Eerst dient er, binnen de video, gekozen worden voor waar de vraag geplaatst dient te worden. Wanneer de vergelijking vervolgens wordt ingetypt, dient deze geopend en beëindigd worden met het $$ symbool. Ook wanneer er voor meerkeuzevragen gekozen wordt, kunnen vergelijkingen toegevoegd worden aan de mogelijke antwoorden.

Na het toevoegen van de vragen in de Interactieve Video, is dit een overzicht van hoe de vragen en de antwoorden zullen verschijnen:

Terwijl de video speelt, zal de vraag met de vergelijking als volgt verschijnen

Mochten er problemen of vragen ontstaan, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons vriendelijke supportteam door te klikken op het blauwe pictogram links onderaan in onze tools.

Was dit een antwoord op uw vraag?