Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesUitleg over tool settings
Handmatige allocaties (beta, feature flagged)
Handmatige allocaties (beta, feature flagged)

Studenten handmatig aan elkaar toewijzen en wijzigingen kunnen gemaakt worden op de automatische toewijzing.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

In een opdracht voor Peer Review of Group Member Evaluation kregen studenten automatisch één of meerdere medestudenten toegewezen om te beoordelen. Met het gebruik van Manual Allocations handmatige toewijzingen, is het nu ook mogelijk om wijzigingen aan te brengen in deze automatische toewijzingen of om de toewijzingen volledig handmatig te maken. Deze knop staat onder de feedback stap (stap 2 voor Group Member Evaluation en stap 3 voor Peer Review) in de edit mode.

Neem contact op met de Partner Success Manager om deze feature flagged functionaliteit in te schakelen.

Wijzigen van automatische toewijzingen

Eenmaal ingeschakeld, kan de manual allocations optie worden gevonden in de ‘Given reviews’ stap.

Na het klikken op 'change' (wijzigen), verschijnt het dialoogvenster over de toewijzingsmethode.

De automatische toewijzing van een bepaalde student kan nu worden gewijzigd, door handmatig te kiezen welke medestudent deze student gaat beoordelen.

In het voorbeeld hieronder waren sommige studenten al door het systeem toegewezen om iemand te beoordelen. Zolang de student nog niet begonnen is met de beoordeling, kan de toewijzing gewijzigd worden.

Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, kunt u op 'Done' (gereed) klikken. Let op, na het klikken op 'Done' is het nog niet mogelijk om de handmatige toewijzingen die zojuist gemaakt zijn te wijzigen. We werken aan een verbetering hiervan, zodat ook na een eerste wijziging in de toewijzingen nog terug gegaan kan worden om deze verder aan te passen.

Handmatige toewijzingen aanmaken

​​Het is ook mogelijk om alle toewijzingen manueel aan te maken door de schakelaar in de rechterbovenhoek uit te zetten. Nu zal geen van de studenten automatisch worden toegewezen.

Let op: wanneer er geen toewijzingen worden gemaakt, studenten ook niet kunnen deelnemen aan het beoordelen. Voor elke leerling kan nu geselecteerd worden wie ze zullen beoordelen.

Wanneer u op ‘Done’ klikt, worden de toewijzingen die u hebt gemaakt, opgeslagen. Ook hier is het, na op 'Done' te klikken het niet meer mogelijk is om de toewijzingen die gemaakt zijn te wijzigen. De toewijzingen kunnen nog wel gemaakt worden voor leerlingen die nog niet handmatig zijn toegewezen om hun medestudenten te beoordelen.

Groeps toewijzingen

Er is ook een optie om groepsets toe te voegen om de toewijzingen op Peer Review en Group Member Evaluation te beperken. Dit maakt het ook mogelijk om één grote opdracht voor verschillende groepsets (subgroepen) in te stellen, en de feedback toewijzingen binnen de groepset te houden.

Let op: deze functie alleen beschikbaar is binnen een LMS.

Om deze instelling in te schakelen, open het toewijzingsmethode dialoogvenster in de Given Reviews stap en klik op ‘use group sets’ (groepsets inschakelen) onderaan het dialoogvenster, dit is standaard uitgeschakeld. Deze instelling kan niet meer gewijzigd worden zodra de studenten beginnen met beoordelen.

Eenmaal ingeschakeld, kan er op ‘Next’ (volgende) geklikt worden. Er verschijnt dan een dialoogvenster met ‘Your group sets’ (uw groepsets), met informatie over hoe de functie werkt, en een lijst van groepen met de bijbehorende groepsets.

Er zijn twee manieren om studenten aan een groep toe te wijzen en dit kan geconfigureerd worden in het dialoogvenster met de tabel voor handmatige toewijzing, zoals hieronder getoond.

Binnen ‘the same group set’ (eenzelfde groep) kunnen studenten/groepen enkel toegewezen worden aan studenten/groepen van hun eigen groep. Terwijl in ‘a different group set’ (in verschillende groepen), de studenten/groepen alleen kunnen toegewezen worden aan studenten/groepen in een andere groepset.

Bijvoorbeeld: als de samenwerkingsopties Individueel/Buiten groepen zijn, dan kunnen de studenten alleen toegewezen worden aan studenten buiten hun groep en buiten hun groepset.

Studenten kiezen zelf wie ze beoordelen

Door 'Students choose who to review' (Studenten kiezen zelf wie ze beoordelen) te kiezen als toewijzingsmethode - zodra het beoordelingsproces gestart is - kunnen studenten de student of groep selecteren die ze willen beoordelen bij de beoordeling stap. Indien meerdere beoordelingen nodig zijn, zullen de studenten de toewijzingen na elkaar selecteren.

Opmerking: Dit overzicht zal zichtbaar worden wanneer de deadline voor het inleveren van werk verstreken is.

Als de nieuwe Peer Review UX ingeschakeld is, kunnen studenten hun volgende beoordeling selecteren in het overzicht van de beoordelingen.

Nadat de student op ‘Select’ (selecteer) heeft gedrukt, krijgt de student een lijst te zien met mogelijke studenten of groepen die beoordeeld kunnen worden. De student moet er een kiezen en op de knop ‘Done’ (klaar) drukken om de toewijzing te maken. De studenten kunnen naar een bepaalde student of groep zoeken met het zoek icoon in het menu (zie onderstaand).

Studenten kunnen hun eigen naam of groep niet selecteren en als de samenwerkingsoptie ‘review outside group’ (beoordeling buiten groep) is. Als deze samenwerking optie is ingeschakeld, zal de lijst twee niveaus hebben; de groepen en daaronder de studenten. Hier zullen alleen de studenten geselecteerd en/of doorzocht kunnen worden.

Incompatibiliteiten

Deze toewijzingsmethode is niet compatibel met bepaalde andere opdracht instellingen. De optie kan niet ingeschakeld worden samen met 'submitter anonimity' (anonimiteit van de inleverende student), omdat de student de naam van zijn medestudent moet kennen om te kunnen kiezen wie hij wil beoordelen. De toewijzingsmethode werkt ook niet wanneer studenten als groep beoordelen, omdat de groepsleden dezelfde beoordeling toewijzing zullen hebben.

De toewijzingsmethode zal niet ingeschakeld kunnen worden wanneer één van deze instellingen geselecteerd is. De tooltip zal ook een melding geven over deze onverenigbaarheden.

Opmerking: Zodra de studenten beginnen te beoordelen, kunnen de docenten de instelling niet meer veranderen.

* Voor meer informatie over hoe student automatisch worden toegewezen om hun medestudent te beoordelen, zie dit artikel.

Was dit een antwoord op uw vraag?