Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesDiscussion on Work
Discussion Assignment Opzetten
Discussion Assignment Opzetten

Hoe zet je Discussion Assignment op?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Dit artikel dienen als wegwijs in de Discussion Assignment tool en de mogelijkheden hiervan Het artikel is geschreven om te helpen bij het opzetten van een eigen Discussion Assignment.

Nadat een nieuwe Discussion Assignment is aangemaakt in de LMS of op het platform, zal het volgende scherm verschijnen.

Als er een nieuwe opdracht aangemaakt zal worden, dient er allereerst een titel ingevuld te worden. Afhankelijk van de LMS, wordt de titel die is ingesteld bij het aanmaken van de opdracht in de LMS al gekopieerd. In dit artikel is meer te lezen over het wijzigen van de naam van de opdracht in uw LMS of in FeedbackFruits.

Verder zullen er twee opties verschijnen in de rechterbovenhoek. Wanneer er geklikt wordt op help with setting up (hulp bij het opzetten), zal er een link verschijnen naar het Help Center, een link naar onze support chat en een beschrijvende video met betrekking tot het opzetten van een Discussion Assignment. De optie use copy of existing biedt de mogelijkheid om een reeds aangemaakte opdracht met zijn instructies en instellingen te kopiëren. Dit kan tijd besparen tijdens het opzetten van de opdracht.

Instructions

Hier kunnen de instructies voor de opdracht worden beschreven. Let hier op dat de opdracht niet gepubliceerd of opgeslagen kan worden, indien dit veld leeg gelaten wordt.

De opdracht kan een individuele opdracht of een groepsopdracht zijn. Klik op change om te kiezen tussen een van de volgende drie opties:

  1. Hand in work individually, discuss individually

Gebruik deze optie als gewenst is dat e studenten de opdracht individueel inleveren, en vervolgens worden gekoppeld om het werk te bespreken van een of meer willekeurige medestudenten die ook werk hebben ingeleverd voor deze opdracht.

  1. Hand in work individually, discuss within groups

Gebruik deze optie indien gewenst is dat studenten de opdracht individueel inleveren dan de opdracht krijgen om het werk van één of meer medestudenten binnen hun eigen groep te bespreken, bijvoorbeeld binnen hun eigen klas. Studenten zullen nog steeds het werk van iedereen in de cursus kunnen zien bij de stap "open discussie" (zie hieronder).

  1. Hand in work as group, discuss work from other groups individually

Gebruik deze optie als de opdracht die ingeleverd moet worden, gemaakt is door een groep studenten. Stel dat de studenten in groepjes van 4 aan de opdracht dienen te werken. De opdracht zal ingeleverd worden als groep, waarna de individuele studenten willekeurig werk van andere groepen toegewezen krijgen om over te discussiëren. In dit scenario, als iedere student het werk van één groep dient te bespreken, zal het werk van elke groep bekeken worden door 4 leerlingen van andere groepen.

Indien er voor de tweede of derde optie gekozen wordt, dienen de groepen geselecteerd te worden de LMS, of als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld als het platform gebruikt wordt) kunnen de groepen handmatig aangemaakt worden.

Hand in

In de volgende stap is het mogelijk om de details van het inleveren in te stellen. Er kunnen extra instructies toegevoegd worden indien gewenst, daarnaast kan er een deadline ingesteld worden en kan er bepaald worden hoeveel bestanden elke student in dient te leveren. Studenten kunnen alle mediatypes uploaden naar binnen de Discussion Assignment.

Discuss with your peers

In stap 3 beginnen de studenten te discussiëren met hun medestudenten. Net als in stap 2 kunnen er extra instructies worden toegevoegd en kan de deadline voor de discussie worden ingesteld. Hier kan ook aangegeven worden aan hoeveel discussies de studenten moeten deel dienen nemen voor ze naar de open discussie gaan. Als dit aantal op 2 staat, krijgen de studenten het werk van 2 medestudenten/groepjes toegewezen om te bespreken.

Peer rating

Door de peer rating in te schakelen, worden de studenten gevraagd om het werk van hun medestudenten te beoordelen met een schaal van 1 tot 10. De beoordeling is zichtbaar voor de docenten op elke inzending en op de analyse, en voor de student die de beoordeling kreeg.

Allow students who didn’t hand in, to participate in discussion

Door deze instelling in te schakelen, kunnen studenten die hun werk niet hebben ingeleverd, toch deelnemen aan de discussie over deze opdracht en de uploads van andere studenten. Deze instelling is beschikbaar nadat er in stap 2 een deadline is ingesteld.

Open discussion

In de volgende stap (stap 4) kunnen studenten het werk van iedereen binnen het vak bekijken en van commentaar voorzien - dus ook het werk van medestudenten/groepen die in de vorige stap niet aan hen waren toegewezen. Studenten kunnen pas met de open discussie beginnen wanneer zij aan het vereiste aantal discussies van stap 3 hebben deelgenomen.

In stap 4 kan er opnieuw een deadline ingesteld worden. Wanneer er een deadline is ingesteld voor de vorige stap (stap 3) , dan zal de volgende optie: "students can start before the deadline of ‘discussion with your peers’ has expired". Als deze optie ingeschakeld is, dan kunnen studenten beginnen met het bespreken van het werk van iedereen in de cursus voordat de deadline van stap 3 verstreken is.

Als er niet gewenst is dat de studenten een open discussie voeren, dan kan deze stap verwijderd worden door op het kruisje te klikken in de rechterbovenhoek van de stap.

Reflection on the discussion

Tenslotte worden in stap 5 de instellingen voor de reflectie op de discussie bepaald. Wederom kan hier een deadline ingesteld worden, evenals kan een vereiste lengte van de schriftelijke reflectie en (met een minimum en maximum aantal woorden) instructies voor het schrijven van de reflectie toegevoegd worden.

Wanneer er niet gewenst is dat studenten een reflecties schrijven, kan deze stap verwijderd worden door op het kruisje te klikken in de rechterbovenhoek van deze stap.

Grading

Nadat de kern van de opdracht is ingesteld, is het mogelijk om een configurable grading module toe te voegen aan de opdracht. Klik hier om meer informatie te krijgen met betrekking tot deze beoordelingsmodule.

Hopelijk heeft dit artikel je geholpen om beter te begrijpen wat deze tool te bieden heeft. Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons support team.

Was dit een antwoord op uw vraag?