Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesUitleg over tool settings
Configurable Grading Opzetten
Configurable Grading Opzetten

Voeg grading aan opdrachten toe.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Dit artikel licht toe hoe de configurable grading functie ingesteld kan worden.

Met deze functie is het mogelijk om in te stellen hoe bepaalde criteria binnen een opdracht door gewogen zullen worden in het totaalcijfer. Dit is handmatig in te stellen door percentages toe te voegen in de module. Op de onderstaande schermafbeelding is te zien dat deze functie de mogelijkheid biedt om gewenste waarden in de vullen bij de bijpassende categorie. Het is daarnaast niet noodzakelijk om alle categorieën mee te laten wegen in het eindcijfer.

De inhoud van de configurable grading kan gekoppeld worden aan de rubric (beta, feature flagged) in de opdracht.

Hieronder is de Configurable Grading module ingevuld zichtbaar. De percentages kunnen hier handmatig aan de gewenste categorieën worden toegevoegd. Zoals zichtbaar, zal 60% voor de ‘ratings received on total work’ (verkregen beoordelingen op het werk) verdeeld worden in drie categorieën naar aanleiding van de toegevoegde rubric. In het voorbeeld hebben alle categorieën een andere weging, met bijvoorbeeld 30 pp voor grammar. Het is hier van belang dat de totale beoordeling zal optellen tot 100%

Onderstaand is de module zichtbaar wanneer er actieve studenten binnen de opdracht zijn. Hier is bijvoorbeeld onder de categorienaam van de rubriek "Following Procedure", te zien dat er 20 pp te behalen zijn - zoals ingevuld door de docent in de bovenstaande figuur. Afhankelijk van hoe de studenten beoordeeld worden, kunnen er 0 - 20 punten gescoord worden voor deze categorie.

Daarnaast is er een mogelijkheid om een pass/fail optie aan de opdracht toe te voegen (slaag/zak optie). Door op ‘settings’ te klikken, kan er een drempel ingesteld worden, met het vereiste aantal punten om een voldoende te krijgen. Deze drempel kan in de toekomst worden aangepast.

Vooraleer de cijfers gepubliceerd worden, zullen de studenten kunnen zien hoeveel punten nodig zijn om voor de opdracht te slagen. Eens gepubliceerd, zullen de studenten zien of de opdracht succesvol is afgerond en dus geslaagd zijn, evenals een overzicht met de normale uitsplitsing van het behaalde cijfer. Docenten zullen het normale overzicht met betrekking tot de cijfers tot hun beschikking hebben, met een aanvullende kolom die zal aangeven of de student is geslaagd of gezakt voor de opdracht.

Was dit een antwoord op uw vraag?