Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesInteractive Presentation
Interactive Presentation opzetten
Interactive Presentation opzetten

Hulp nodig bij het opzetten van een Interactive Presentation?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Interactive Presentation van FeedbackFruits is een hulpmiddel om presentaties aantrekkelijker te maken, door de oplettendheid en het actief denken van de studenten aan te moedigen. Dit gebeurt door de studenten vragen te laten beantwoorden, daarnaast biedt het docenten de mogelijkheid om de vorderingen/het begripsniveau van hun studenten bij te houden.

Wanneer de module Interactive Presentation voor het eerst geopend wordt, is het onderstaande scherm zichtbaar. Bovenaan kan de naam van de presentatie worden ingetypt.

Instructies toevoegen

Indien er gewenst is om ook instructies aan een ander bericht toe te voegen met betrekking tot de taak die opgezet dient te worden, is dit mogelijk door naar beneden te scrollen en op de ronde blauwe + knop te klikken. Wanneer hierop geklikt wordt, zal er een scherm verschijnen waar er gevraagd wordt een type module te selecteren dat toegevoegd dient te worden, hier kan gekozen worden voor Instructions.

Wanneer hierop geklikt wordt, zal het instructie dialoog toegevoegd worden als eerste stap in het set-up scherm van de tool. Scroll terug naar het begin om de instructies in te typen.

Het opzetten van de Interactieve Presentatie

Om de Interactive Presentation op te zetten, dienen er eerst dia’s toegevoegd te worden die gebruikt zullen worden: deze kunnen worden toegevoegd door het bestand direct vanaf de computer te slepen, of door op Choose Presentation te klikken, waarna er gebladerd kan worden om het bestand te selecteren dat gebruikt dient te worden. Daarnaast is het mogelijk een link in te voeren in het vak Copy Link, in het geval dat het document online is opgeslagen.

Let op dat het hulpmiddel ook gebruikt kan worden om een presentatie te maken die enkel vraagdia's bevat (d.w.z. Alleen vragen worden toegevoegd die de studenten zullen zien, zonder dat er een echte presentatie nodig is - een beetje zoals een interactieve quiz) door op Create Question Slide te klikken.

Zodra het uploaden klaar is, zal er een voorbeeld van het geselecteerde bestand zichtbaar worden- indien dit niet gebeurt, controleer dan of het bestand niet corrupt is of dat de link nog functioneel is. Weet dat het bestand nog steeds gewijzigd kan worden nadat deze is geupload, dit kan door op Update te klikken.

Let op: Indien er vragendia’s zijn toegevoegd, kan het presentatiebestand nog gewijzigd worden. De vraagdia’s zullen op dezelfde positie blijven staan (bijvoorbeeld tussen dia 3 en 4), als waar deze in het oorspronkelijke bestand zijn geplaatst.

Presentation Settings

Klik op settings om verschillende opties te zien voor de zichtbaarheid van de dia's en voor wie kan deelnemen aan de interactieve presentatie.

De volgende opties om delen voor/na de presentatie te verbergen zullen zichtbaar zijn:

  • Alle presentatie dia's, heeft 4 opties: Zichtbaar voor presentatie voor iedereen (d.w.z., alle dia's worden zichtbaar voordat de presentatie start voor alle studenten die zich hebben aangesloten); Zichtbaar na afloop eerste presentatie (d.w.z., de presentatie wordt zichtbaar nadat deze in de klas is getoond); Zichtbaar na presentatie voor degenen die aanwezig waren (d.w.z., dia's worden zichtbaar voor de studenten die aanwezig waren tijdens de presentatie); Altijd verborgen houden (d.w.z., dia's worden niet zichtbaar voor of na, maar alleen tijdens de presentatie).

  • Vraag dia's en Antwoorden op vraag dia's (Question Slides & Answer to question slides) heeft dezelfde 3 opties: Zichtbaar na afloop eerste presentatie (d.w.z. vraagdia's/antwoorden zijn zichtbaar na de les); Zichtbaar na presentatie voor degenen die aanwezig waren (d.w.z. alleen degenen die aan de presentatie deelnamen krijgen vragen/antwoorden te zien); Altijd verborgen houden (voor en na) (d.w.z. vragen/antwoorden zijn niet zichtbaar voor of na afloop van de les, maar alleen terwijl deze plaatsvindt). Zie de twee screenshots hierboven om de lijst nog eens te zien.

Dia's met vragen toevoegen

Om interactieve vragen aan de presentatie toe te voegen, heropen dan de presentatie, en klik op Edit Slides, zichtbaar op het voorbeeld van het document.

Door hierop te klikken zal een nieuwe interface geopend worden, waar ofwel Meerkeuze of Open vragen (Multiple Choice or Open questions) toegevoegd kunnen worden. De vragen kunnen zowel voor als na iedere dia van de geüploade presentatie worden ingevoegd. Om dit te doen, dient de muis simpelweg naar het punt waar de vraag gewenst is toe geslepen te worden, waarna er een blauw bolletje met een wit plusje zal verschijnen.

Wanneer het plusje op de juiste plaats staat, kan er op geklikt worden waarna een keuzemenu verschijnt met de optie om een Multiple Choice of een Open vraag toe te voegen.

Een meerkeuzevraag toevoegen

Als er gewenst is een meerkeuzevraag (multiple choice) toe te voegen, zal het volgende scherm verschijnen. Hier kan de vraag ingetypt worden, waarbij het mogelijk is een bijlage toe te voegen -zoals een foto- die samen met de geschreven vraag weergegeven zal worden (dit kan door op het grijze paperclipje te klikken) Bovendien kan er een timer toegevoegd worden, die de tijd beperkt die beschikbaar is voor het beantwoorden van de vraag.

Onderaan in het menu kan er gekozen worden tussen Show Question (d.w.z. of deze vraag getoond zal worden- hier kan besloten worden om de dia te bewaren, maar niet aan de klas te tonen), Show Results (d.w.z. of de antwoorden die de studenten gegeven hebben aan de hele klas getoond mogen worden) en Show correct answer (d.w.z. of het juiste antwoord weergegeven zal worden zodra de vraag beantwoord is).

Door te klikken op Show more of door naar beneden te scrollen, zullen de antwoordopties zichtbaar worden- hier kan er allereerst geselecteerd worden of er slechts één of meerdere antwoorden als juist gekozen mogen worden door de studenten (d.w.z. door te klikken op Allow participants to select multiple choices- de standaard binnen de opdracht is slechts één antwoord per vraag juist) en hier kunnen ook zelf de antwoorden worden toegevoegd. Standaard geeft de tool twee antwoordopties, hoewel er gemakkelijk meer toegevoegd kunnen worden door te klikken op Add Answer. Let op dat hier ook bijlagen toegevoegd kunnen worden die dienen als antwoorden (bv. afbeeldingen in plaats van tekst toevoegen voor de antwoorden, ook hier door op de kleine paperclips te klikken).

Wat extra informatie over de timer en de antwoordopties is op zijn plaats: Om de timer op te slaan, dient de tijdsduur ingevoerd te worden, waarna er op het blauwe bolletje met het witte vinkje gedrukt kan worden.

Let op dat de timer kan worden verwijderd door op het kleine grijze vuilnisbak te klikken dat ernaast verschijnt, of bewerkt door op het potloodje te klikken.

Antwoordopties kunnen op dezelfde manier worden verwijderd door op de vuilnisbak te klikken. Bovendien zal er wanneer een antwoord als juist is aangevinkt door op het kleine vierkantje links ervan te klikken, de optie ‘Reveal correct answer’ automatisch aangezet en zal dit antwoord (of deze antwoorden) als juiste getoond worden nadat de studenten hun antwoorden hebben gegeven.

Een open vraag toevoegen

Om een open vraag toe te voegen, dienen dezelfde stappen als hierboven gevolgd te worden. De vraag kan direct na de vorige vraag toevoegt worden (d.w.z. Er kunnen meerdere vragen achter elkaar gesteld worden) of op een ander punt in de presentatie. Voor open vragen bestaat daarnaast ook de mogelijkheid om een timer of een bijlage toe te voegen.

Let op dat de vraagdia's verwijderd kunnen worden(of de dia's van de originele presentatie) door op de kleine prullenbak te klikken die aan elke dia vastzitten (in de rechterbenedenhoek).

Nadat de vraag is ingetypt kan het juiste antwoord ingevoerd worden, of leeg gelaten worden indien de vraag een mening verwacht, of als niet gewenst is dat het antwoord onthuld zal worden nadat de studenten deze beantwoord hebben. Let op dat, om tijd te winnen, de tijdsduur van de timer ingevoerd dient te worden, waarna er op het blauwe bolletje met een wit vinkje gedrukt moet worden.

Wanneer de bovengenoemde stappen worden gevolgd, kunnen vragen toegevoegd worden tot het punt waarop alle gewenste vragen aanwezig zijn. Let op dat indien er toch gewenst is dat de instellingen aangepast moeten worden met betrekking tot wanneer en hoe dia's gedeeld worden met studenten (bv. Presentation Settings), dat er simpelweg op de naar links wijzende pijl in de linker bovenhoek gedrukt dient te worden. Dit zal de vragen de reeds toegevoegde vragen niet ongedaan maken.

Klik tenslotte op Publish in de rechterbovenhoek om de presentatie te activeren.

Was dit een antwoord op uw vraag?