Alle collecties
Interactive Study Material
Interactive Document
Interactive Document | Student Perspectief
Interactive Document | Student Perspectief

Hoe werkt een Interactive Document als student?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer een Interactive Document opdracht wordt geopend, zal er een voorbeeld verschijnen van het document dat gelezen zal worden. Afhankelijk van de opdracht, is hierboven een overzicht met de instructies toegevoegd door de docent te vinden. Lees deze zorgvuldig. Klik op 'Start-reading' om de document viewer te openen.

Het interactieve document lezen

Wanneer het Interactieve Document is geopend, zijn er een aantal aspecten waarop gelet dienen te worden. Zowel boven als onderaan de speler zullen een aantal basisopties beschikbaar zijn.

Deze icoontjes in de schermafbeelding hieronder, van links naar rechts, geven de mogelijkheid om terug te keren naar een geminimaliseerde LMS-weergave (fullscreen); het document te downloaden (Download); de opdracht als voltooid te markeren (Done); het document als nuttig te bestempelen (thumbs up); en meldingen in te schakelen (bell).

Vragen beantwoorden

Vragen, zowel open als meerkeuze, kunnen door de docent worden toegevoegd. Sommige vragen zijn vergrendeld, wat betekent dat deze eerst beantwoord dienen te worden voordat de volgende stappen genomen kunnen worden binnen de opdracht.

Hieronder is een voorbeeld te zien van een meerkeuzevraag. Hier dient op de vakjes naast het document geklikt te worden om de vragen te laten verschijnen. Na het klikken op het vraagvakje verschijnt de vraag uiterst rechts op het scherm (als de fullscreenmodus is ingeschakeld), waar de vraag beantwoord kan worden. Nadat de eerste vraag is beantwoord, kan deze procedure herhaald worden om de rest van de vragen te beantwoorden.

Zodra een vraag is beantwoord, zal het juiste antwoord onthuld worden. Dit kan op een later moment ook gecontroleerd worden door op de vraag te klikken binnen de voortgangsbalk.

Bij het beantwoorden van een open vraag wordt de student gevraagd een inschatting te geven van hoe dicht het gegeven antwoord lag bij het juiste antwoord dat door de docent was opgesteld.

Vragen en opmerkingen toevoegen

Docenten hebben de mogelijkheid om studenten toegang te bieden tot het toevoegen van vragen en opmerkingen.

Hier kan een vraag toegevoegd worden of een opmerking geschreven worden door op het blauwe plusteken te klikken rechts onderaan het document of door een deel van het document te selecteren waar gewenst is om een vraag of opmerking toe te voegen. Indien dit plusteken niet zichtbaar is, betekent dit dat de docent geen toestemming heeft gegeven tot het toevoegen van vragen of opmerkingen.

Nadat de vraag of opmerking gepost is, kan deze ook bewerkt worden. Er ontstaat hier een optie om de opmerking te bewerken of te verwijderen door op de de 3 verticaal geplaatste punten te klikken in de rechterbovenhoek.

Commentaar beantwoorden

Docenten of medestudenten hebben wellicht opmerkingen geplaatst binnen het document. Het is mogelijk om op deze opmerkingen te reageren via de rechterbalk. Zoals zichtbaar in het onderstaande voorbeeld, heeft deze opmerking twee reacties gekregen. Er kan een reactie onder de opmerking worden geplaatst op de opmerking zelf of het antwoord van andere studenten. Een reactie kan ook geplaatst worden door op het tekstballon-icoontje eronder te klikken.

Zichtbaar in de schermafbeelding hierboven, bestaat er een optie om een opmerking of een antwoord te voorzien van een โ€˜upvoteโ€™ , wanneer deze opmerking/het antwoord nuttig is s door op het duimen omhoog-icoon te klikken. Een eigen geschreven opmerking kan niet van een upvote voorzien worden.

De sociale en samenvattende balk (rechts)

Rechts op het scherm is een uitklapbare menubalk beschikbaar. Deze kan verschillende functies uitvoeren, naast de functies in de vorige schermafbeelding. Standaard worden annotaties/vragen getoond, gesorteerd op locatie (1). Deze kunnen gesorteerd worden op wanneer ze zijn toegevoegd, het aantal upvotes of het aantal opmerkingen (2). Bovendien kan dit menu gebruikt worden om opmerkingen toe te voegen of vragen te upvoten (3). Tenslotte, kan er wanneer er op geklikt wordt op een vraag in de lijst of onderaan de videospeler, op de voortgangsbalk, dan worden ze in dit menu getoond. Als de vraag beantwoord is, zal de gekozen optie evenals de juiste weergegeven worden (4), en indien de vraag nog beantwoordt meot worden, zal hier een optie zijn om een antwoord te kiezen en in te dienen (5).

Bijhouden van de voortgang

In de balk bovenaan de opdracht staat een overzicht van de voortgang binnen de opdracht aan de hand van een voltooiingspercentage evenals een indicatie van hoeveel onderdelen nog moet voltooid dienen te worden om een volledig cijfer te krijgen.

Door op het voortgang pictogrammen te klikken, kan er gezien worden hoeveel discussies en vragen er nog beschikbaar zijn voor deelneming om een cijfer te krijgen.

Dit is het einde van het overzicht van een Interactive Document opdracht voor studenten. Mochten er vragen of problemen naar boven komen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze support afdeling, dit kan door te klikken op de blauwe-chat pictogram links onderaan de opdracht

Was dit een antwoord op uw vraag?