Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesUitleg over tool settings
Beoordeling inschakelen voor FeedbackFruits binnen de LMS
Beoordeling inschakelen voor FeedbackFruits binnen de LMS

Hoe kan de beoordeling voor FeedbackFruits opdrachten worden ingeschakeld?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Voor alle FeedbackFruits tools is het mogelijk een cijfer toe te kennen die zal worden gecommuniceerd naar de LMS (Canvas, Blackboard, Brightspace etc). Rubrics, schaal beoordelingen, juiste antwoorden bij meerkeuzevragen en open vragen kunnen allemaal worden meegenomen bij het bepalen van het cijfer, afhankelijk van de beoordeling configuratie die door de docent zijn gekozen.

Als het geven van cijfers voor een FeedbackFruits opdracht is ingeschakeld, zal er automatisch een kolom worden toegevoegd in het Grade Book of Grade Center voor de FeedbackFruits opdracht.

Inschakelen van beoordelingen in Canvas

Houd er rekening mee dat wanneer Canvas gebruikt wordt, het enkel mogelijk is om een beoordeling in te schakelen wanneer de FBF tool als een opdracht is toegevoegd, niet als een module.

Voer het gewenste aantal punten in, zet het inlever-type op externe tool en voer de URL van de externe tool in of zoek deze op voor Peer Review of Group Member Evaluation.

Beoordeling inschakelen in Blackboard

Wanneer een FeedbackFruits opdracht is aangemaakt binnen Blackboard, scroll dan naar beneden naar beoordeling en selecteer Ja/ Yes bij ‘enable evaluation/ evaluatie inschakelen’. Voer hier het gewenste aantal punten in. Het is niet nodig een uiterste datum in te stellen, omdat studenten al op de hoogte worden gesteld van de deadline die binnen FeedbackFruits is ingesteld.

Beoordeling inschakelen in Brightspace

Open de FeedbackFruits opdracht in Brightspace en scroll omlaag naar de onderkant van de pagina. Wanneer er reeds een grade item is aangemaakt voor de opdracht, selecteer deze dan in het keuzemenu. Indien dit niet het geval is, klik dan op de ‘+” knop om een nieuw beoordelingsitem aan te maken. Als er nog geen grade item is aangemaakt, dan zal FeedbackFruits automatisch een nieuw grade item aanmaken wanneer de cijfers voor de opdrachten gepubliceerd worden.

Vul een titel in en het gewenste maximum aantal punten en eventuele andere details gewenst zijn. Omdat FeedbackFruits de gemiddelde beoordeling die een student zal krijgen terugstuurt als een percentage van het totaal aantal beschikbare punten, heeft het inschakelen van de overschrijding/can exceed geen effect op het cijfer, tenzij er gekozen wordt om de cijfers handmatig aan te passen binnen Brightspace nadat deze door FeedbackFruits verstuurd zijn.

Cijfers inschakelen in Moodle

Wanneer er een FeedbackFruits opdracht aanmaakt in Moodle, wordt de quotering automatisch ingeschakeld. De ‘Beoordeling’ is te vinden in het midden van de pagina, net na ‘Privacy’. Selecteer hier het gewenste type beoordeling; geen, schaal of punten (none, scale of points). Indien er voor punten is gekozen, kan hier ook het minimum cijfer worden gekozen dat de studenten dienen te halen om voor de opdracht te slagen.

Was dit een antwoord op uw vraag?