Interactive Audio opzetten

Hulp nodig bij het opzetten van een Interactive Audio opdracht?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Met Interactieve Audio kan een audiobestand geüpload worden waarbinnen oefenvragen of commentaar toegevoegd kan worden. De oefenvragen dragen bij aan het peilen van het begrip van de studenten met betrekking tot de inhoud van het audio-bestand. Bovendien kunnen vragen en opmerkingen de studenten naar de belangrijkste argumenten in het audiobestand leiden, of online discussies over de inhoud op gang brengen, zodat de studenten beter voorbereid zijn op de les.

Nadat een nieuwe Interactieve Audio is aangemaakt in de LMS of op het platform, zal het volgende scherm verschijnen.

Indien er gewenst is om een reeds aangemaakte Interactive Audio opdracht, of een opdracht aangemaakt door een collega, opnieuw te gebruiken, klik dan op use copy from existing (kopie van bestaand gebruiken). Er wordt een kopie gemaakt van deze bestaande opdracht, waarbij alle bijdragen van de docent (commentaar, vragen, instructies) worden gekopieerd. Bijdragen van studenten worden niet gekopieerd.


Opstellen

Wanneer het gewenst is om een nieuwe opdracht aan te maken, dient allereerst een titel voor de opdracht ingevuld te worden. Afhankelijk van de LMS, wordt de titel die is ingesteld bij het maken van de opdracht in de LMS hier al gekopieerd. Hier kan meer gelezen worden over het wijzigen van de naam van de opdracht in de LMS of in FeedbackFruits.


Stap 1: Instructions

In de instructiestap kun je de leerlingen informatie geven over het gebruik en het doel van de opdracht. Verder kun je kiezen of je de bijdragen van de leerlingen zichtbaar wilt maken voor iedereen in de opdracht, of dat je ze opsplitst en alleen zichtbaar laat zijn voor groepsleden.

Contribute individually, see contributions within groups

Met deze optie kunnen de studenten all contributies van anderen binnen de opdracht zien.

Contribute individually, see contributions within groups

Met deze optie kunnen de studenten het materiaal in kleinere groepen bespreken. Je kunt, bijvoorbeeld, de video toegankelijk maken per klas in plaats van hem te publiceren voor alle leerlingen in de cursus.

Als deze instelling ingeschakeld is, zullen de leerlingen alleen antwoorden zien op Questions Cards en Discussion Threads van groepsleden. In Discussion Threads gepost door de leraar, zullen ze alle antwoorden van de leerlingen zien.

Nadat je de optie hebt ingeschakeld, moet je de groepen definiëren die je wilt gebruiken in het LMS. Zie dit artikel over hoe je de juiste groepen selecteert voor de Interactieve Video wanneer FeedbackFruits volledig is geïntegreerd in de LMS. Kunt je geen groepen selecteren in de LMS? Dit artikel legt uit hoe eigen groepen kunt maken met behulp van een CSV-bestand.

Wanneer u groepen gebruikt, zien leerlingen alleen de annotaties van leerlingen binnen hun groep. Als leraar kunt u filteren op een specifieke groep, of de annotaties van alle leerlingen in de opdracht zien. In het overzicht Overall student progress ziet u de statistieken per groep.


Stap 2: Audio

Om een audiobestand te uploaden, kan het audiobestand naar het vak geslepen worden, of er kan geklikt worden op choose audio om te bladeren door de bestanden op de computer. Als het gewenste audiobestand online kan worden gevonden, kan de link gekopieerd worden en geplakt worden in het veld Paste Link. Als er gewenst is om een link naar een audiobestand te gebruiken, is het belangrijk dat deze link publiekelijk beschikbaar is.

Nadat het audiobestand is geüpload, kan er gestart worden met het bewerken van de instellingen. Door te klikken op open audio, om het bestand te bekijken en vragen of opmerkingen toe te voegen. Indien er gewenst is om het gekozen audiobestand te vervangen door een ander, kan er gekozen worden voor change file.

Oefenvragen en commentaar toevoegen

Wanneer het audiobestand is geüpload, klikt dan op open audio om deze te bekijken en oefenvragen en/of opmerkingen toe te voegen. Selecteer het juiste tijdstempel in de audio om een oefenvraag of opmerking aan dit specifieke onderdeel te koppelen.

Oefenvragen zijn inline oefenmomenten voor studenten en kunnen zowel door de docent als door de studenten worden toegevoegd indien dit is ingeschakeld (zie instellingen; students are allowed to post questions). Commentaar kan een vraag of een discussiepunt zijn en kan zowel door de docent als door de leerlingen toegevoegd worden, indien ingeschakeld (students are allowed to post comments). Studenten (en docenten) kunnen op elkaars opmerkingen antwoorden, waardoor het mogelijk wordt om inline discussies te voeren. Klik hier voor meer informatie over het toevoegen van een commentaar of een oefenvraag.

Settings

Klik op settings om het instellingen veld uit te breiden.

Allow students to download material

Onder instellingen kan de optie auteursrechtelijk beschermd materiaal ingeschakeld worden. Door deze optie in te schakelen, worden de studenten ervan weerhouden om het audiobestand te downloaden. Indien deze optie niet is ingeschakeld, zullen de studenten een downloadknop te zien krijgen, waarmee zij het originele audio bestand kunnen downloaden. Indien er een link naar een audiobestand op het internet gebruikt is, zal deze optie niet beschikbaar zijn. De studenten kunnen het audiobestand dan niet downloaden, maar kunnen wel navigeren naar de website waarop het audiobestand gehost wordt.

Bijdragen van studenten

Standaard mogen studenten opmerkingen plaatsen bij het audiobestand. Commentaar kan de interactiviteit met het studiemateriaal stimuleren, maar dit is misschien niet altijd wenselijk, afhankelijk van uw opstelling. Daarom kan deze optie ook worden uitgeschakeld.

Het is ook mogelijk om aan te geven dat studenten oefenvragen (practice questions) mogen posten (standaard uitgeschakeld). Door studenten de mogelijkheid te geven om eigen vragen toe te voegen en te laten beantwoorden, evenals de vragen van de medestudenten, draagt bij aan de waarde van de leerervaring voor de student. Daarom kan deze optie ingeschakeld worden indien gewenst.

Wanneer studenten toegestaan zijn om eigen oefenvragen de posten, dan zal er een nieuwe optie verschijnen: students can see each other’s answers on practice questions by students (leerlingen kunnen elkaars antwoorden zien op oefenvragen die door leerlingen gemaakt zijn). Indien deze optie is ingeschakeld, kunnen de studenten geanonimiseerde antwoorden van medeleerlingen zien nadat ze zelf de vraag beantwoord hebben.

Students contribute anonymously

Door deze optie in te schakelen zullen alle bijdragen van studenten in deze activiteit (discussies, vragen en antwoorden op vragen) worden getoond aan hun medestudenten met gebruik van pseudoniemen. Docenten zien altijd de naam van de bijdragers.

Deadlines and real time control

Het is ook mogelijk om een begin- en/of einddatum in te stellen waarop de studenten een bijdrage aan de opdracht kunnen leveren. Dit is mogelijk onder de optie Deadlines & realtime control. Voor meer informatie over hoe dit is in te stellen, en hoe dit de opdracht beïnvloedt, klik hier.

Add module

Extra modules kunnen worden toegevoegd aan de opdracht om de pedagogische waarde van de opdracht te verhogen. Deze modules kunnen worden toegevoegd door te klikken op de plus-knop onderaan de opdracht in de 'bewerk'-modus.

Configurable Grading

Beoordeling kan aan de opdracht worden toegevoegd in de vorm van de module Configurable Grading. Hier kunnen cijfers toegekend worden aan studenten op basis van hun deelname (wanneer studenten bijvoorbeeld deelgenomen hebben aan alle discussies) en prestaties (hoe studenten hebben gescoord op de vragenkaarten/ Question Cards). Meer informatie is te vinden in de bovenstaande link.

'Participation grading'

Met deze module kun je de studenten beoordelen op eigen geselecteerde 'best contributions'. Creëer een veilige leer omgeving waarin de studenten zich vrij voelen mee te doen, omdat ze alleen worden beoordeeld op eigen geselecteerde contributies. Lees hier meer over het opzetten van deze module.

Reflections on the audio file

Aan de opdracht kan een reflectiestap worden toegevoegd die optioneel kan worden beoordeeld en die moet worden voltooid na de hoofdopdracht. Het is mogelijk om voor deze stap een aparte deadline in te stellen, een minimum en maximum aantal woorden in te stellen en aanvullende instructies te geven.

De opdracht publiceren

Wanneer alle gewenste instellingen aan de opdracht zijn toegevoegd, kan er door op publish of save geklikt worden in de rechterbovenhoek van het scherm om de opdracht op te slaan.

Nadat het audiobestand is gepubliceerd, kan er door op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm geklikt worden om de opdracht te bewerken (het bestand wijzigen, de instructies bewerken, studenten het downloaden van de audio toestaan/uitschakelen, oefenvragen en/of commentaar toevoegen). Hier kan ook het originele audio bestand gedownload worden, zonder commentaar/oefenvragen.

Het instellen van de Interactieve Audio is nu compleet!

Mochten er nog vragen zijn die niet door dit artikel beantwoord zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag. Door op de blauwe chat-knop links onderin het scherm te klikken, kan er een bericht gestuurd worden naar onze support chat.

Was dit een antwoord op uw vraag?