Interactive Document opzetten

Hulp nodig bij het opzetten van een Interactive Document?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

De Interactive Document tool biedt een mogelijkheid om een document te uploaden en hier vragenkaarten of discussiepunten aan toe te voegen. kan een Met behulp van vragenkaarten kan er nagegaan worden tot in hoeverre de studenten de inhoud van het artikel hebben begrepen. Bovendien kunnen vragenkaarten en discussiepunten de studenten naar de belangrijkste argumenten in het document leiden, of online discussies over de inhoud op gang brengen, zodat de studenten beter voorbereid zijn voor de les.

Nadat er een nieuwe Interactive Document opdracht is aangemaakt in de LMS of op het platform, zal het volgende scherm verschijnen.

Indien het gewenst is om een eerder aangemaakte Interactive Document opdracht te hergebruiken, kan er gekozen worden voor ‘use copy of existing’. Er wordt dan een kopie gemaakt van deze bestaande opdracht, waarbij alle bijdragen van de docent worden gekopieerd (Discussion Threads, Question Cards, instructies). Bijdragen van studenten worden niet gekopieerd.


Set-up

Om een nieuwe opdracht aan te maken, dient er allereerst een titel ingevuld te worden. Afhankelijk van de LMS, wordt de titel die is ingesteld bij het maken van de opdracht in de LMS hier al gekopieerd. In dit artikel kan meer gelezen worden over het wijzigen van de naam van de opdracht in uw LMS of in FeedbackFruits.

Stap 1: Instructions

In de instructiestap kun je de leerlingen informatie geven over het gebruik en het doel van de opdracht. Verder kun je kiezen of je de bijdragen van de leerlingen zichtbaar wilt maken voor iedereen in de opdracht, of dat je ze opsplitst en alleen zichtbaar laat zijn voor groepsleden.

Contribute individually, see contributions within groups

Met deze optie kunnen de studenten all contributies van anderen binnen de opdracht zien.

Contribute individually, see contributions within groups

Met deze optie kunnen de studenten het materiaal in kleinere groepen bespreken. Je kunt, bijvoorbeeld, de video toegankelijk maken per klas in plaats van hem te publiceren voor alle leerlingen in de cursus.

Als deze instelling ingeschakeld is, zullen de leerlingen alleen antwoorden zien op Questions Cards en Discussion Threads van groepsleden. In Discussion Threads gepost door de leraar, zullen ze alle antwoorden van de leerlingen zien.

Nadat je de optie hebt ingeschakeld, moet je de groepen definiëren die je wilt gebruiken in het LMS. Zie dit artikel over hoe je de juiste groepen selecteert voor de Interactieve Video wanneer FeedbackFruits volledig is geïntegreerd in de LMS. Kunt je geen groepen selecteren in de LMS? Dit artikel legt uit hoe eigen groepen kunt maken met behulp van een CSV-bestand.

Wanneer u groepen gebruikt, zien leerlingen alleen de annotaties van leerlingen binnen hun groep. Als leraar kunt u filteren op een specifieke groep, of de annotaties van alle leerlingen in de opdracht zien. In het overzicht Overall student progress ziet u de statistieken per groep.


Stap 2: Document

Om een document te uploaden, kan het gewenste document naar het vak geslepen worden of er kan geklikt worden op ‘choose document’ om het gewenste document vanaf de computer te selecteren. Indien het gewenste document online kan worden gevonden, kopieer en plak dan de link in het veld ‘paste link’.

Let op: Er kunnen hier enkel links geplakt worden die openbaar toegankelijk zijn. Indien het noodzakelijk is om in te loggen voordat het document bekeken kan worden (zoals artikelen die worden gehost op jstor of andere wachtwoord beveiligde repositories) zal ons systeem niet in staat zijn het document van die site te halen. In dergelijke gevallen dient het artikel eerst van de website gedownload te worden, en het uploaden met drag and drop of kies document.

Nadat het document is geüpload, kan er gestart worden met het bewerken van de instellingen. Klik op document openen (open document) om het document te bekijken en te beginnen met het toevoegen van vragen en Discussie Discussie Threads. Indien er gewenst is het document te vervangen door een ander, kan er geklikt worden op change file.

Vragenkaarten (Question Cards) en Discussiepunten (Discussion Threads) toevoegen

Wanneer een document is gepubliceerd, kan het document geopend (open document) worden om deze te bekijken en vragenkaarten en/of discussiepunten toe te voegen. Hier kan een deel van de tekst worden geselecteerd om een vragenkaart of een discussieonderwerp aan dit specifieke deel te koppelen. Als er gewenst is een algemene vraag of Discussion Threads toe te voegen, kan hiervoor de plus-knop rechtsonderin gebruikt worden.

Question Cards (vragenkaarten) zijn tussentijdse oefenmomenten voor studenten en kunnen zowel door de docent als door de student worden toegevoegd, indien ingeschakeld (zie instellingen). Discussion Threads (discussiepunten) kunnen vragen of discussiepunten zijn en kunnen zowel door de docent als door de studenten toegevoegd worden (zie instellingen). Studenten (en docenten) kunnen op elkaars discussiepunten antwoorden, waardoor het mogelijk wordt om binnen het artikel te discussiëren. Klik hier voor meer informatie over het toevoegen van Discussion Threads of Question Cards (vragenkaarten).

Instellingen (Settings)

Klik op settings om het instellingen-veld uit te vouwen.

Copyright protected material

Onder instellingen kan de optie copyright protected material inschakelen. Als deze optie wordt ingeschakeld, kunnen de studenten het documenten niet downloaden. Als deze optie is uitgeschakeld, krijgen de studenten een downloadknop te zien waarmee zij het originele document kunnen downloaden. Als er een link wordt gebruikt naar een document op het internet, dan is deze optie niet beschikbaar. Studenten kunnen het document dan niet downloaden, maar mogelijk wel navigeren naar de website waarop het document gehost wordt.

Bijdragen van studenten

Standaard mogen studenten Discussion Threads posten binnen het document. Discussion Threads kunnen de interactiviteit met het studiemateriaal stimuleren, maar dit is misschien niet altijd wenselijk, afhankelijk van de gewenste opstelling. Daarom kan deze optie ook worden uitgeschakeld.

Het is ook mogelijk om aan te geven dat studenten vragenkaarten mogen posten (standaard uitgeschakeld) doormiddel van students are allowed to post Question Cards. Het stellen en beantwoorden van vragen door studenten en medestudenten kan een waardevolle leerervaring zijn. Deze optie kan ingeschakeld worden indien gewenst.

Wanneer studenten toegestaan zijn om eigen vragen kaarten te posten, dan zal een nieuwe optie verschijnen: studenten kunnen elkaars antwoorden zien op vragenkaarten die door studenten gemaakt zijn (students can see each other’s answers on Question Cards created by students). Als deze optie is ingeschakeld, kunnen studenten geanonimiseerde antwoorden van medestudenten zien nadat ze zelf de vraag beantwoord hebben.

Students contribute anonymously

Alle bijdragen van studenten in deze activiteit (discussies, vragen en antwoorden op vragen) worden getoond aan medestudenten met gebruik van pseudoniemen. Docenten zien altijd de naam van de bijdragers.

Deadlines and realtime control

Het is ook mogelijk om een begin- en/of einddatum in te stellen waarop de studenten hun bijdrage aan de opdracht kunnen leveren. Dit is mogelijk onder de optie Deadlines & realtime control. Voor meer informatie over hoe dit in te stellen, en hoe dit de opdracht beïnvloedt, klik hier.

Module toevoegen

Extra modules kunnen worden toegevoegd aan de opdracht om de pedagogische waarde van de opdracht te verhogen. Deze modules kunnen worden toegevoegd door te klikken op de blauwe plus-knop onderaan de opdracht in de 'bewerk'-modus.

Configurable Grading

Beoordeling kan aan de opdracht worden toegevoegd in de vorm van de module ‘Configurable Grading’. Hier kunnen cijfers toekent worden aan studenten op basis van hun deelname (hebben ze bijvoorbeeld deelgenomen aan alle discussies) en prestaties (hoe hebben ze gescoord op de question cards). Meer informatie is te vinden in de bovenstaande link.

Participation grading

Met deze module kun je de studenten beoordelen op eigen geselecteerde 'best contributions'. Creëer een veilige leer omgeving waarin de studenten zich vrij voelen mee te doen, omdat ze alleen worden beoordeeld op eigen geselecteerde contributies. Lees hier meer over het opzetten van deze module.

Reflecteer op de activiteit

Aan de opdracht kan een reflectie stap worden toegevoegd die optioneel kan worden beoordeeld en die moet worden voltooid na de hoofdopdracht. Het is mogelijk om voor deze stap een aparte deadline in te stellen, een minimum en maximum aantal woorden in te stellen en aanvullende instructies te geven.

De opdracht publiceren

Wanneer het toevoegen van de instellingen van de opdracht is voltooid, dient er op publish of save geklikt te worden in de rechterbovenhoek van het scherm.

Het opzetten van het interactieve document is nu afgerond!

Indien er nog verdere vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Door op de blauwe chat-knop links onderin dit scherm te klikken, wordt er direct contact opgenomen met onze support afdeling.

Was dit een antwoord op uw vraag?